Siirry sisältöön

Vihreää lämpöä vakaaseen hintaan

Avasimme vuonna 2014  jätevoimalan, jossa 1,5 miljoonan eteläsuomalaisen sekajätteet hyödynnetään lämmöntuotantoon. Sen jälkeen Martinlaaksossa sijaitseva vanha käytöstä poistettu kattila muutettiin biovoimalaksi. Tässä biovoimalassa lämpöä ja sähköä valmistetaan ympäristöä säästävänä yhteistuotantona. Polttoaineena käytetään pääasiassa kestävää biomassaa eli kotimaista läheltä tuotua puuhaketta, kuten teollisuuden ylijäämähaketta, sahanpurua ja vaneriteollisuuden hukkapaloja.

Nyt Vantaalle ollaan rakentamassa jätevoimalan laajennusta, joka pohjautuu entistä voimakkaammin kiertotalouteen. Hyödynnettäväksi saadaan muun muassa kaupan, teollisuuden ja rakentamisen sivutuotteita, joita tällä hetkellä viedään ulkomaille hävitettäväksi. Laajennus mahdollistaa sen, että jatkossa jätevoimalassa voidaan lajitella esimerkiksi kaupan jätteen seasta kaikki hyödynnettäväksi kelpaava aines. Kierrätykseen kelpaamaton jäte poltetaan lämmöksi ja toimitetaan takaisin asiakkaiden hyödynnettäväksi. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, jätevoimalan laajennus valmistuu keväällä 2022. 

Vantaan Energian toiminnassa on kyse kiertotaloudesta. Kun lämmön ja sähkön yhteistuotantoon kelpaavaa raaka-ainetta saadaan läheltä, kustannukset pienenevät. Vantaan Energia on riippumaton fossiilisista tuontipolttoaineista ja niiden maailmanmarkkinahintojen heilahteluista. Investointi uusiutuviin tuotantomuotoihin ja luopuminen fossiilisista polttoaineista, on tehnyt vantaalaisesta lämmöstä edullisempaa ja vakauttanut hintoja. 

Avoin kaukolämpöverkko

Avoin kaukolämpö tarkoittaa sitä, että Vantaan Energian kaukolämpöverkossa voi olla useampi eri lämmöntuottaja. Avoin kaukolämpöverkkomme sopii erityisesti niille, joilla syntyy lämpöä runsaasti enemmän kuin omaan tarpeeseen.

Kaukolämpöverkkomme on ollut avoin jo 1980-luvulta alkaen, jolloin olemme ostaneet lämpöä Vantaalla sijainneelta painotalolta. Myös esimerkiksi datakeskukset, sairaalat ja tehtaat voivat tuottaa korkealämpöistä hukkaenergiaa, joka saa jatkoelämän kaukolämpöverkossamme.

Liittyminen lämmöntuottajaksi avoimeen kaukolämpöverkkoomme ei vaadi erityistä teknologiaa, eikä tuottajan tarvitse olla Vantaan Energian kaukolämmön asiakas. Riittää, että kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon. Jos kohde on Vantaan Energialle uusi, kiinteistöön on mahdollista rakentaa kaukolämpöliittymä. Hukkalämpö siirretään kaukolämpöverkkoon, joko kaukolämmön meno- tai paluuputkeen.

Lue lisää hukkalämmöstä