Siirry sisältöön

Työturvallisuus

Työturvallisuuden tavoitteena on turvallinen työpaikka, josta jokainen pääsee työpäivän päätteeksi terveenä kotiin. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.

Tapaturmataajuus
Vantaan Energiassa tapahtui vuonna 2019 kolme (6 vuonna 2018) poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, joten tapaturmien määrä on puolittunut. Tapaturmataajuus oli 4,7 (9). Työtapaturmista johtuvia poissaolopäiviä oli yhteensä 9.

Oppiminen ja ennakointi
Tapaturmien vähentäminen on jatkuvaa työtä. Siksi kaikki tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet käydään läpi kymmenen päivän sisällä tapahtuneesta. Yleensä vaaratilanteeseen ei ole vain yhtä syytä ja jokainen tapaus on erilainen. Käymällä vaaratilanteet läpi, voidaan niistä oppia uutta ja siten vähentää niiden syntyä. Kaikista tärkeintä on kuitenkin ennakoiva toiminta, jolla pyritään saamaan työturvallisuus sille tasolle, ettei vaaratilanteita pääse tapahtumaan.

Arjen omavastuu ja turvallisuuden seuranta
Vantaan Energiassa kannustetaan työntekijöitä ottamaan vastuuta omasta ja työkavereiden turvallisuudesta. Turvallisuuden raportoinnissa on käytössä mobiilistikin toimiva työkalu Quentic, jonka kautta henkilöstö dokumentoi turvallisuuspoikkeamat, työmaatarkastukset, turvallisuuskeskustelut sekä työtehtävien riskikartoitukset. Turvallisuushavaintoja tehtiin noin 2100 kappaletta.

Konkreettisia kehitysehdotuksia laitetaan toteutukseen aktiivisten työturvallisuustiimien välityksellä. Työturvallisuutta opeteltiin kesätyöntekijöiden kanssa turvallisuusrastiradalla, jossa oli erilaisia turvallisuuteen liittyviä tilanteita, joissa tuli tehdä turvallisuuteen liittyviä havaintoja sekä ratkaisuja. Riskien ohella halutaan kiinnittää huomiota myös hyviksi havaittuihin työtapoihin.