Siirry sisältöön

Merkittävät päätökset 2019

Vantaan Energia Oy

Martinlaakson voimalaitoksen vanhan, käytöstä poistetun öljy-/maakaasukäyttöisen kattilan uudistamishanke saatiin valmiiksi ja biopolttoaineita käyttäväksi muutettu kattilalaitos otettiin kaupalliseen käyttöön 21.3.2019. Biokattilan käyttöönotto vähensi hiilidioksidipäästöjämme vuonna 2019 noin 210 000 tonnilla.

Teimme useita tuulivoimantuotannon kasvattamiseen tähtääviä päätöksiä: Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana päätimme osallistua Alajoen ja Karhukankaan tuulivoimapuistojen laajennuksiin ja investointien valmisteluun sekä Polusjärven tuulivoimainvestointiin, jonka on tarkoitus olla tuotannossa kesällä 2021. EPV Energia Oy:n osakkaana osallistumme Teuvan Paskoonharjun tuulivoimainvestointiin, jossa tuulivoimapuiston on arvioitu valmistuvan 2022.

Vuonna 2014 käyttöön otetun jätevoimalan laajentamista koskevaa esisuunnittelua vietiin päämäärätietoisesti eteenpäin vuoden 2019 aikana ja tavoitteena oli päätöksentekovalmiuden saavuttaminen alkuvuodesta 2020. Laajennusta koskeva ympäristölupahakemus jätettiin kesäkuussa, ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely valmistui syksyllä. Vantaan Energia Oy:n hallitus teki jätevoimalan laajennusta koskevan, ympäristölupaa odottavan investointipäätöksen tammikuun 2020 loppupuolella, ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi ympäristölupapäätöksen hankkeelle 5.3.2020. Jätevoimalan laajennusosa on suunniteltu tuottamaan lämpöä hyötykäyttöön kelpaamattomista kaupan, teollisuuden ja kierrätyslaitosten polttokelpoisista materiaaleista. Laajennuksen arvioidaan valmistuvan tuotantokäyttöön kesällä 2022. Jätevoimalan laajennusinvestointi on merkittävä toimenpide tavoitellessamme kivihiilen käytön lopettamista energiantuotannossamme jo vuonna 2022. Muut tarvittavat toimenpiteet liittyvät tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuuden kasvattamiseen tuotannossa.

Sähkön vähittäismyynnissä vallitsevan, kireän kilpailutilanteen vauhdittamana päätimme syyskuussa 2019 perustaa yhdessä kymmenen muun suomalaisen energiayhtiön kanssa (Lahti Energia, Pori Energia, Oulun Seudun Sähkö sekä Oulun Sähkönmyynti Oy ja sen osakasyhtiöt) yhteisyritykset, joista toinen hoitaa laskutusta ja asiakaspalvelua ja toinen vastaa sähkönvähittäismyynnistä. Uusi palveluyhtiö sekä asiakasmäärältään Suomen kolmanneksi suurin sähkön myyntiyhtiö aloittivat toimintansa 1.4.2020.

Maakaasuliiketoiminnastaan sekä Suomen Energia-Urakointi Oy:n omistuksestaan Vantaan Energia luopui kesällä 2019.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Yhtiön sähkön siirto- ja jakeluverkkoon investoidaan varsin tasaisesti vuosittain, jotta verkot pysyvät hyvässä kunnossa ja voimme ylläpitää sähköntoimitusvarmuuden korkeaa tasoa Vantaalla. Verkkojen ylläpitoon ja laajentamiseen liittyviä kunnossapito- ja rakentamissopimuksia kilpailutettiin ja solmittiin useiden verkostourakoitsijoiden kanssa.

Mukana ala järjestöissä

Tukea yhdistyksille