Siirry sisältöön

Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa

Uusiutuvien ja hiilineutraalien energianmuotojen osuutta tuotannossamme on kasvatettu johdonmukaisesti ja samaa linjaa jatketaan. Haluamme olla energia-alan muutoksentekijä. Haemme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti parhaita mahdollisia keinoja tuottaa energiaa fiksusti, kestävästi ja kohtuuhintaisesti.

Tuulivoima

Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Hankimme tuulivoimaa EPV Tuulivoima Oy:n ja Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta, joissa olemme osakkaina. Vantaan Energian osuus tuulisähkön tuotannosta vuonna 2019 oli 144 GWh, mikä tarkoittaa 10 % yhtiön koko sähköntuotannosta. Tuulivoiman tuotanto kasvoi 12 % vuodesta 2018. Yhtiömme tuulivoimakapasiteetin määrä on viisinkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana ollen tällä hetkellä noin 48 MW.

Teimme useita tuulivoimantuotantomme kasvattamiseen tähtääviä päätöksiä vuonna 2019. Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana päätimme osallistua Alajoen ja Karhukankaan tuulivoimapuistojen laajennuksiin sekä Polusjärven tuulivoimainvestointiin, jonka on tarkoitus olla tuotannossa kesällä 2021. EPV Energia Oy:n osakkaana päätimme osallistua Teuvan Paskoonharjun tuulivoimainvestointiin, jossa tuulivoimapuiston on arvioitu valmistuvan 2022.

Teuvan tuulivoimapuistoon rakennetaan 21 uutta 5,6 MW:n tuulivoimalaa. Voimalat toteutetaan markkinaehtoisesti, ilman yhteiskunnan tukea. Valmistuessaan puistossa on kaikkiaan 23 tuulivoimalaa, joiden vuotuinen sähköntuotanto on noin 400 000 megawattituntia sähköä. Määrä vastaa noin 25 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista energiantarvetta.

Aurinkovoima  

Toimitaloomme toteutettiin muutama vuosi sitten pieni aurinkovoimala integroituna rakennuksen seinään. Voimala tuottaa noin 6 MWh sähköä vuosittain. Myös omille tuotantolaitoksillemme on toteutettu aurinkovoimaloita. Variston lämpökeskus sai katolleen alkuvuonna 2020 aurinkosähköjärjestelmän, samoin Lentokentän lämpökeskus.

Lentokentällä on käytössä myös pieni akkujärjestelmä, jolla aurinkopaneelien päivänajan tuotantoa voidaan siirtää iltaan ja jota voidaan ladata pörssisähköhintojen mukaan. Aurinkopaneelien asennuksissa on lämpökeskusten oman sähköntuotannon lisäksi tutkimuksellinen näkökulma: mittausten ja mallinnusten avulla selviää, kuinka sääsidonnaista paneelien tuotanto on, paljonko sähköä saadaan ja kuinka aurinkosähköjärjestelmien verkkoon tuottama sähkö Vantaan alueella kasvaa.

Vesivoima

Vesivoimalla tuotetun sähkön osuus sähköntuotannostamme on huomattava, 44% vuonna 2019. Vantaan Energia tuottaa vesisähköä yhdessä neljän muun suomalaisen energiayhtiön kanssa Satakunnassa ja Kymenlaaksossa. Kolsin ja Harjavallan voimalaitokset sijaitsevat Kokemäenjoella, Korkea- ja Koivukosken voimalat Kymijoella. Vantaan Energian osuus voimaloiden tehosta on noin 16 MW. Vuonna 2019 ne tuottivat meille yhteensä 54 GWh sähköä.

Kotimaisten vesivoimaomistusten ohella meillä on omistusosuudet norjalaisista Svartisenin ja Ranan vesivoimalaitoksista. Vuonna 2019 ne tuottivat meille vesivoimaa yhteensä 424 GWh. Sähkön toimitus Ranan voimalaitoksesta loppui vuoden vaihteessa 2019-2020. Vantaan Energian norjalainen osakkuusyhtiö Svartisen Holding AS omistaa myös 10 prosentin osuuden Hafslund Produksjon AS:stä, jolla on Etelä-Norjassa useita vesivoimalaitosomistuksia.  

Vantaan Energian hallintaoikeus kesällä 2017 myytyyn Lahnasenkosken pienvesivoimalaan päättyi marraskuun lopussa. Voimalaitoksen sähköntuotanto vuonna 2019 oli 2 GWh.

Voimalaitoskohtaiset sijainti- ja tuotantotiedot löytyvät kartalta

Ydinvoima

Olemme mukana Teollisuuden Voiman (TVO) ja Fennovoiman ydinenergiahankkeissa omistusosuuksiemme kautta.

Eurajoen Olkiluodossa sijaitsevien TVO:n voimalaitosten (Olkiluoto 1 ja 2) yhteinen sähköntuotanto oli 14,8 TWh, mistä Vantaan Energian osuus vuonna 2019 oli 158 GWh eli 11 prosenttia sähköntuotannostamme. Pitkään rakenteilla olleen Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon arvioidaan alkavan vuoden 2021 maaliskuussa.

Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimala on tarkoitus ottaa kaupalliseen käyttöön vuonna 2028. Hanhikivi 1:ksi nimetyn laitosyksikön rakentamislupahakemus on työ- ja elinkeinoministeriön käsiteltävänä.