Siirry sisältöön

”Meillä on kykyä ja halua vaikuttaa”

Kalle Patomeri

Olemme päättäneet luopua kivihiilen käytöstä kokonaan jo vuonna 2022. Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi ovat hyvässä vauhdissa, ja uusia kehitellään koko ajan.

Tuotantojohtaja Kalle Patomeri tunnustaa, että kivihiilestä luopumisen aikaistaminen kolmella vuodella tuntui aluksi kovalta haasteelta. ”Suunnitelmien tarkentuessa tulimme kuitenkin vakuuttuneiksi, että tavoite on toteutettavissa.” Hiilettömyyden merkittävin mahdollistaja on jätevoimalan laajentaminen.

2019 teimme laajennuksen esisuunnittelua, pohjustimme jätteenhankintaa ja kilpailutimme alustavasti päälaitetoimittajia. Lisäksi teetimme laajan ympäristövaikutusten arvioinnin. YVA-prosessi ei olisi voinut sujua paremmin. ”Lähialueen asukkaat suhtautuivat erittäin ymmärtäväisesti laajennushankkeeseen. Saimme suuren hyväksynnän sille, että voimme tehdä vanhan jätevoimalan viereen yhden kattilalaitoksen lisää.”

Touko-kesäkuun vaihteessa vireille laitettuun ympäristölupahakemukseen tuli myönteinen ratkaisu maaliskuussa 2020. Heti sen jälkeen vahvistimme laajennuksen toteutuspäätöksen ja ryhdyimme maarakennus- sekä perustustöihin. 2021 ovat vuorossa laiteasennukset, ja ensitulet syttyvät uudessa jätekattilassa näillä näkymin keväällä 2022. Samoihin aikoihin lopetamme kivihiilen käytön Martinlaaksossa. Kaupallisessa tuotannossa uuden jätevoimalan pitäisi olla saman vuoden syksyllä.

Oman energiantuotantomme hiilidioksidipäästöt alenevat laajennuksen myötä noin neljänneksen. Uudesta jätevoimalasta tulee Patomeren mukaan Suomen puhtain polttolaitos, joka käyttää pääenergialähteenään kierrätystoiminnan rejektiä eli hylkymateriaalia. ”Jos kierrätysyrityksillä ei ole paikkaa, mihin rejektin voi viedä poltettavaksi, ne eivät voi harjoittaa kierrätystäkään”, Patomeri asemoi jätteen energiakäytön paikkaa kiertotalouden kartalla.

Suomessa ei ole riittävästi kapasiteettia jätteen hyödyntämiseen energiana, minkä vuoksi kaupan ja teollisuuden jätettä kuljetetaan ulkomaille satojatuhansia tonneja vuodessa. ”Uuden jätevoimalan valmistuessa ei jätettä enää jouduta viemään ulkomaille poltettavaksi, eikä meidän tarvitse tuoda kivihiiltä ulkomailta. Hanke on siten kansantaloudellisestikin järkevä.”

Laajennus palvelee myös Helsingin hiilineutraaliustavoitetta. Olemme sopineet energiayhtiö Helenin kanssa, että neljäsosa uudella laitoksella tuotettavasta lämmöstä ohjataan Helenin verkkoon.

Turpeen käytön lopettaminenkin mahdollista

Maakaasun ja kivihiilen käyttö on jo nykyäänkin vähäistä energiantuotannossamme. Niin kauan kuin ulkoilman lämpötila pysyy yhden pakkasasteen yläpuolella, pärjäämme jätteen ja biomassan poltolla. 2014 käyttöönotettu jätevoimala on pyörinyt maksimiteholla vuodesta 2017 alkaen, ja alkuvuodesta 2019 saimme tuotantoon Martinlaakson uuden biovoimalan.

Pääasiassa biovoimalan ansiosta hiilidioksidipäästömme vähenivät noin 210 000 tonnia eli 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Olemme sekoittaneet puuperäiseen biopolttoaineeseen vähän turvetta kattilan suojaamiseksi lialta ja korroosiolta. Selvitämme kuitenkin, voisimmeko lopettaa turpeenkin käytön vuoteen 2022 mennessä. ”Turpeesta luopuminen edellyttää tarkempaa palamisen hallintaa ja kattilan kunnon seurantaa, mutta ennen kaikkea paljon suurempaa puuhakkeen varmuusvarastointia”, Patomeri kertoo.

Varmuusvarastojen kasvattamisen puolesta puhuu myös talvien lämpeneminen, joka vaikeuttaa puunhankintaa. Raskaalla korjuu- ja -kuljetuskalustolla ei ole asiaa vesisateiden pehmentämille ja roudattomille metsämaille. Talvella 2019-20 poltettavaa jouduttiin etsimään kissojen ja koirien kanssa, jotta biovoimala pystyttiin pitämään päällä normaalisti. ”Olemme hankkimassa omia varastokenttiä biopolttoaineelle suunnilleen sadan kilometrin säteeltä. Varastot on järkevämpää sijoittaa lähelle raaka-aineen hankintapaikkoja kuin Martinlaaksoon.”

Haemme energian tuottamiseen jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotka eivät perustu polttoteknologiaan. Tuotantojohtajan listalta löytyvät mm. geotermisen energian hyödyntäminen ja hukkalämmön talteenotto sekä lämpöpumput ja lämmön kausivarastointi.

”Menemme kovaa vauhtia kohti päästötöntä ja fossiilitonta energiantuotantoa. Olemme yritys, joka voi oikeasti vaikuttaa ilmastonmuutokseen omilla toimillaan. Meillä on kykyä ja halua siihen.”