Siirry sisältöön

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti. 

Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, puuperäiset biopolttoaineet, maakaasu ja kivihiili. 

Martinlaakson voimalaitos

Martinlaakson voimalaitos muodostuu kolmesta yksiköstä.

Martinlaakso 1 on polttoaineteholtaan noin 130 MW:n leijukerroskattila. Laitoksen sähköteho on 28 MW ja kaukolämpöteho 105 MW.

Martinlaakso 2:een kuuluu höyrykattila ja turbiinilaitos generaattoreineen. Martinlaakso 4 sisältää kaasuturbiinin ja lämmöntalteenottokattilan.

Martinlaakson voimalaitoksen yhteenlaskettu sähköteho on 191 MW ja yhteistuotannon lämpöteho on 340 MW. Kivihiilen sähköteho on 75 MW ja kaukolämpöteho 145 MW, maakaasun sähköteho on 88 MW ja kaukolämpöteho 90 MW. Biopolttoaineiden sähköteho on 25 MW ja kaukolämpöteho 95 MW.

Martinlaakso 1:ssä käytetään polttoaineena pääasiassa kestävää biomassaa eli puuhaketta, kuten metsätähde- ja rankahaketta, kierrätyspuuta ja sahanpurua. Biokattilaan on liitetty lämmön talteenotolla varustettu savukaasupesuri. Pesuri on kaksivaiheinen, siinä on savukaasujen pesuvaihe sekä lämmön talteenottovaihe, ja sillä voidaan tuottaa kaukolämpöä 20–25 MW:n teholla. Lisäksi päästöjä vähennetään letkusuodattimella ja urean ruiskutuksella.

Martinlaakso 2:ssa on tehokas rikinpoistolaitos, jossa savukaasuista puhdistetaan rikkidioksidi, pääosa raskasmetalleista ja useita muita haitallisia aineita.

Jätevoimala

Myös jätevoimalan toiminta perustuu tehokkaaseen yhteistuotantoon. Lisäksi jätevoimalan yhteydessä on erillinen kaasuturbiinilaitos, jonka savukaasujen avulla lisätään voimalan energiatehokkuutta. Jätevoimalan hyötysuhde on korkea: yli 90 % polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan talteen.

Jätevoimalan yhteenlaskettu sähköteho on 76 MW ja lämpöteho 147 MW. Jätteellä tuotettu sähköteho on 22 MW ja kaasuturbiinilla kombikäytössä 54 MW. Jätteellä tuotettu kaukolämpöteho on 115 MW, ja kaasuturbiinilaitos lisää tehoa 32 MW:lla. Myös jätevoimalan savukaasujen puhdistusprosessi on erittäin tehokas. Savukaasut puhdistetaan mm. sähkösuodattimessa ja reaktorissa, jossa niiden sekaan syötetään kalkkia ja aktiivihiiltä.

Jätevoimalalle toteutetaan parhaillaan laajennusta, joka hyödyntäisi kierrätyslaitosten erottelemaa kaupan ja teollisuuden jätettä, kuten kierrätyskelvotonta pahvia ja muovia.

Lämpökeskukset

Lämpökeskuksia käytetään kaukolämmöntuotannon turvaamiseksi. Niiden lämpöteho on yhteensä 542 MW.

Lämpökeskusten hyötysuhteet (%)

  2019 2018 2017
lämpökeskukset yhteensä 89 93 93
kevyt polttoöljy 81 88 88
maakaasu 89 93 93

Vantaan Energian lämmöntuotanto energialähteittäin (GWh)

  2019 2018 2017
Maakaasu 164 340 219
Kivihiili 395 703 795
Öljy 1 1 1
Jäte 873 861 890
Bioenergia 379 18 0
Turve 60 3 0

Vantaan Energian sähköntuotanto energialähteittäin (GWh)

  2019 2018 2017
Maakaasu  71 189 110
Kivihiili 127 270  309
Öljy 0 0 1
Turve 23 7 7
Vesivoima 650* 629* 460
Bioenergia 106 9  3
Tuulivoima 144 128 78
Ydinvoima 158 151 114
Jäte ja muu polttoaine 187 177 153

*Sisältää Hafslund Produksjon AS:n osuuden. 

Voimalaitosten kokonaishyötysuhteet (%)

  2019 2018 2017
Martinlaakson voimalaitos 91 86 82
jätevoimala 92 92 92