Siirry sisältöön

Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätökseen on koottu vuosien 2018 ja 2019 ympäristöinvestoinnit ja -vuosikustannukset.

Merkittävimmät ympäristöinvestoinnit vuonna 2019 kohdistuivat Martinlaakson voimalaitoksen biokattilan savukaasujen puhdistuslaitteisiin  ja Maarinkunnaan lämpökeskuksen poltinmuutoksiin.

Ympäristöinvestoinnit

1 000 euroa 2019 2018
 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 3 013 7 149
 Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu 0 0
 Maaperän ja pohjaveden suojelu 258 253
 Jätevesien käsittely 0 15
 Ympäristöinvestoinnit yhteensä 3 270 7 417
 Ympäristöinvestointien osuus vuosi-investoinneista 8 % 7 %

Ympäristökustannukset

1 000 euroa 2019 2018
 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu  1 046 1 236
 Maaperän ja pohjaveden suojelu 3 31
 Jätehuolto 1 647 2 300
 Jätevesien käsittely 496 232
Energiatehokkuuden edistäminen 50 6
 Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet 42 170

Aktivoitujen ympäristömenojen suunnitelman mukaiset poistot

1 000 euroa 2019 2018 
 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 1 247 647
 Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu 126 126
 Maaperän ja pohjaveden suojelu 173 173
 Jätevesien käsittely 242 242
 Energiatehokkuuden edistäminen 36 36
 Ympäristövuosikustannukset yhteensä 5 160 5 200
 Ympäristövuosikustannusten osuus kokonaiskustannuksista 2,7 %  2,6 %