Siirry sisältöön

Veden käyttö

Sähkön ja lämmön tuotantoon sekä lämmön jakeluun kaukolämpöverkossa tarvitaan paljon vettä. Vedenkäytöllä ei ole kuitenkaan merkittäviä vaikutuksia vesilähteisiin. Energiantuotannon ja lämmönjakelun talousvedenkulutus voimalaitoksilla vuonna 2019 oli yhteensä 262 000  m3 (edellisvuonna 219 000 m3 ). Veden kulutusta nosti Martinlaakson biokattilan käyttöönotto.

Lisäksi tuotantolaitoksilla hyödynnetään puhdistettua savukaasulauhdetta laitosten prosessivesilähteinä. Kaukolämmön lisäveden kulutus oli 55 300 m3 , mikä oli yli 5 000 m3 vähemmän kuin vuonna 2018 (61 900 m3 ).

Tavoitteenamme on, että kaukolämpöverkkoon lisätyn veden määrä ei ylittäisi 1,5 kertaa verkon tilavuutta vuosittain. Vuonna 2019 pääsimme tavoitteeseen, lisäveden määrä oli 1,3 kertaa verkon tilavuus.

Kokonaisvedenotto vesilähteittäin (m3)

Lähde 2019 2018 2017
Pintavedet 0 0 0
Pohjavesi 10 10 20
Sadevesi 0 0 0
Vesijohtoverkosta otettu vesi 321 640 254 605 270 913

Martinlaakson voimalaitoksen tuotantoon käytettiin talousvettä 115 000 m3. Rikinpoistossa hyödynnetään muista kulutuskohteista kerättyjä kierrätettäviä vesiä. Voimalaitosprosessissa syntyviä keruuvesiä voidaan käyttää lisävetenä kaukolämmön jakelussa.

Jätevoimalan tuotantoprosessissa kului kaupunkivettä 103 500  m3 vuonna 2019 (104 000 v. 2018). Käsitellyllä savukaasulauhteella korvattiin kaupunkivettä 131 800 m3:n edestä, mikä on 85 prosenttia muodostuvasta savukaasulauhteesta ja 65% laitoksen käyttämästä raakavedestä.