Siirry sisältöön

Kiertotalouden kehitys ja tutkimus

Kiertotalouden tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Ajatuksena on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät pitkään talouden käytössä, materiaalien arvo säilyy ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät. Kiertotalouteen liittyy myös ajatus uusista palvelumalleista, joissa yhteisiä resursseja jaetaan uusilla innovatiisilla tavoilla. Vantaan Energia osallistui vuonna 2019 näiden teemojen edistämiseen

Tuhkan hyötykäytön tutkimusta jätevoimalan tarpeisiin

Yhdyskuntajätteiden energiahyödyntämisen yhteydessä syntyy kuonaa ja tuhkaa. Prosessissa syntyy pohjakuonaa ja -tuhkaa jätteenpolttokattilassa, lentotuhkaa savukaasujen erotuksessa ja APC (air pollution control) tuhkaa savukaasujen puhdistuksessa.

Vantaan Energia käynnisti jätevoimalalla tuhkanpuhdistuksen tutkimusprojektin vuoden 2018 lopussa. Projekti kesti suurimman osan vuodesta 2019 päättyen lokakuussa. Projektin tarkoituksena oli tutkia Ecoprocess Services Oy:n (EPSE) kehittämän kemiallisen käsittelyn soveltuvuutta savukaasujen puhdistuksessa syntyvän APC-tuhkan puhdistamiskäsittelyyn savukaasulauhteen erilaisten kemikaalien avulla.

Projektin aikana otettiin lukuisia näytteitä tuhkasta ja lauhteesta, joille tehtiin käsittelyjä ja analyysejä. Projektissa pyrittiin myös löytämään käsitellyille jakeille uusia käyttökohteita esimerkiksi maanrakennuksessa. Saimmekin projektin aikana hyvin selvitettyä epselöinnin potentiaalia ja sitä suuntaa, johon tuhkankäsittelyn tulee jatkossa kehittyä. Projektissa saatiin arvokasta tietoa tuhkan ominaisuuksista, mahdollisesta käsittelystä ja käyttökohteista.

Seuraamme teknologian kehitystä ja odotamme markkinoiden kehittymistä ja etenemme, kun tekniikka ja tietämys sen suorituskyvystä paranee.

Vantaan Energia oli myös mukana toisessa tuhkan puhdistuksen tutkimushankkeessa Itä-Suomen yliopiston, Energiateollisuus ry:n, Riikinvoiman, Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) ja Fortum Waste Solutionsin kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin menetelmää, jolla jätteenpolttolaitoksella syntyvästä tuhkasta voidaan ottaa talteen arvokkaat metallit termiseen kaasutukseen perustuen.

Yhteiskäyttöpalvelun testaamista sähköisillä liikennevälineillä

Vantaan energia oli mukana Vantaan kaupungin kanssa Liikennelabra-hankkeessa, jossa yli kolmenkymmentä kumppania kehitti yhdessä tulevaisuuden liikenteen palveluita. Hankkeessa keskityttiin etenkin hiljaisiin, turvallisiin, vähäpäästöisiin ja kustannustehokkaisiin liikkumisen ja logistiikan palveluihin, jotka ovat skaalattavissa myös kansainvälisesti.

Liikennelabrassa kehitettiin ratkaisuja muun muassa vähentämään yksityisautoilun tarvetta, kyytien jakamispalveluun sekä testattiin droonien käyttöä pakettilogistiikassa. Liikkumisen ja logistiikan palveluiden lisäksi hankkeessa luotiin yhdessä Vantaan, Helsingin ja Espoon kanssa toimintamalli uusien liikenneratkaisujen ketterälle testaukselle kaupunkien käyttöön. Pilottialueena oli voimakkaasti kehittyvä Aviapoliksen alue Vantaalla.

Vantaan Energia keskittyi etenkin yhteiskäyttöautoilun edistämiseen ja järjestimmekin Peltolantien toimistollamme yhteiskäyttöautopilotin, jonka tulokset olivat erittäin positiivisia. Yhteiskäyttöpilotin sähköautot ja ladattavat hybridit toimivat hyvin, varausprosessi ja lataaminen oli helppoa. Autot soveltuivat hyvin käyttäjien tarpeisiin. Lisäksi tutkimme hankkeessa sähköistä kaupunkilogistiikkaa ja siihen liittyvän tulevaisuuden logistiikkakeskuksen toimintaa. Tuloksena oli alustava suunnitelma logistiikkakeskuksesta aurinkopaneeleineen ja sähköautojen latauspisteineen.