Siirry sisältöön

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä

Yhtiökokous

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistaja, Vantaan Energia Oy, käyttää päätösvaltaansa. Vuonna 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2019. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Hallitukseen valittiin kolme jäsentä: Vesa Hynninen (pj), Mervi Suorsa ja Maija Siikilä.

Hallitus

Yhtiökokous valitsee hallituksen, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, vuodeksi kerrallaan. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua.

Hallitus kokoontui 5 kertaa vuonna 2019. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun kolme jäsenistä on paikalla.

Hallitus vastaa siitä, että yhtiön hallinto ja toiminta ovat asianmukaisia ja että yhtiötä hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden ja hallituksessa päätettyjen strategioiden mukaisesti. Hallitus vahvistaa yhtiön vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat. Hallitus myös päättää suurista investoinneista, yritysostoista ja merkittävistä omaisuuden myynneistä. Hallitus nimittää ja vapauttaa toimitusjohtajan tehtävästään.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta hallinnosta ja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen päätettävät asiat ja välittää hallitukselle tiedot merkittävistä yhtiötä koskevista toimenpiteistä ja tapahtumista. Hänen tehtävänään on panna toimeen hallituksen päätökset sekä johtaa ja kehittää liiketoimintaa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Johtoryhmä

Johtoryhmä on toimitusjohtajan päätöksentekoa tukeva toimielin, johon kuuluu erityisosaajia yhtiön eri toiminnoista. Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle ja toimii puheenjohtajana. Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa.

Vuonna 2019 johtoryhmään kuuluivat:

Risto Lappi (toimitusjohtaja, s. 1963, konsernissa 1986–)
Ilona Erhiö, (käyttöpäällikkö, s. 1965, konsernissa 1988–)
Erkki Mikkola (verkkopäällikkö, s. 1957, konsernissa 2004–)
Janne Hartikainen (asiakkuuspäällikkö, s. 1975, konsernissa 2006–)
Juho Paloposki (kehityspäällikkö, s. 1974, konsernissa 1998–)

Palkkiot

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2019 palkkioita yhteensä 10.800 euroa (10.150). Vuonna 2019 toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot, mukaan lukien palkka, luontoisedut ja tulospalkkio, olivat yhteensä 580.900,29 euroa (582.465).