Säästösähkön sopimusehdot

Määräaikainen sopimus

Sopimusaika ja hinnoittelu

Sopimus tulee voimaan noin 3 viikon kuluttua tilauksesta sopimusvahvistuksessa mainittuna ajankohtana, ellei toisin ole sovittu. 

Sopimus on määräaikainen ja kiinteähintainen. Määräajan jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, jonka hintojen tarkistusajankohdat ovat puolivuosittain 1.1 ja 1.7. Hinnat löytyvät Vantaan Energian verkkosivuilta www.vantaanenergia.fi viimeistään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

Määräajan päättymisen jälkeen kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus. Sopimuksen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää. Määräaikainen sopimus päättyy, jos asiakas pysyvästi muuttaa pois käyttöpaikalta (asunnosta) ja irtisanoo verkkosopimuksensa

Sähkön siirto ja laskutus               

Sähköverkkopalvelua (sähkön siirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen verkkoyhtiön kanssa. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa Vantaan Energia Oy:n irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen.

Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Sähkövero veloitetaan verkkoyhtiön laskussa. Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa verkkoyhtiö.

Aikasähkössä päiväsähkön hinta on voimassa ma–su 7–22 ja kausisähkössä talvipäiväsähkö 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22. Vantaan Energia Oy voi myös käyttää laskutuksessa paikallisen verkkoyhtiön mukaista aikajakoa.

Mikäli tarjottu tuote ei sovellu verkkoyhtiön käyttämään aikajakoon tai asiakkaalla olevaan mittaukseen, Vantaan Energia Oy:llä on oikeus ottaa käyttöön soveltuva myyntituote.

Hinnantarkistus

Mahdolliset muutokset ja lisäykset veroissa ja veroluonteisissa maksuissa otetaan huomioon sähkön myyntihinnoissa heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta lukien. Myyjä ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa. Muussa tapauksessa myyjällä on oikeus muuttaa hintoja vain sopimuksen määräajan umpeuduttua.

Sähkön alkuperä

Säästösähkö on sekasähköä, jonka koostumus vaihtelee sähkön tuotantotilanteen mukaan. Sekasähkö ei ole alkuperämerkittyä uusiutuvaa energiaa.                            

Luottotiedot      

Ennen sopimuksen voimaan astumista Vantaan Energia Oy tarkistaa sopimuksentekijän luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä ja voi vaatia kohtuullista vakuusmaksua tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, mikäli tähän on erittäin painava syy.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Vantaan Energia Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten, sähkömarkkina- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Vantaan Energia Oy:n tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.vantaanenergia.fi/tietosuojaseloste.

Muut ehdot        

Sopimus on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille, joiden pääsulake on enintään 3×63 A tai sähkönkulutus enintään 100 000 kWh vuodessa. Mikäli kiinteistön pääsulake on 63 A tai yli, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Myyntiehdot      

Sopimukseen sovelletaan näiden tuotekohtaisten ehtojen lisäksi Vantaan Energia Oy:n sähkönmyyntiehtoja. Sopimusehdot löytyvät Vantaan Energian kotisivuilta www.vantaanenergia.fi/ehdot.

Energiankuluttajien tarkistuslista

Energiankuluttajan tarkistuslista löytyy osoitteesta www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus (ehdot 1.7.2019 alkaen)

Sopimusaika ja hinnoittelu

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää.

Sopimuksen hinta muuttuu säännöllisesti puolivuosittain sähköpörssin hinnan muutosta vastaavasti. Hintajaksot ovat 1.1.–30.6.  ja 1.7.–31.12. Jaksolle 1.1.–30.6. hinta ilmoitetaan 30.11. mennessä ja jaksolle 1.7.–31.12. hinta ilmoitetaan 31.5. mennessä. Hinnat muuttuvat kullekin jaksolle ilman eri ilmoitusta. Hinnat ovat nähtävissä edellä mainitun mukaisesti ennen niiden voimaantuloa osoitteessa www.vantaanenergia.fi.

Hinta määräytyy ennen toimitusjaksoa Nasqad OMX sähköpörssissä noteerattujen kvartaalituotteiden Q1-Q2 sekä Q3-Q4 perusteella.

Hintajakso 1.1.–30.6.

  • Systeemihinta kvartaalituotteille Q1 ja Q2 määräytyy ajanjaksolla 16.11.–15.11. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona ja aluehintaero ajanjaksolla 15.5.–15.11.

Hintajakso 1.7.–31.12.

  • Systeemihinta kvartaalituotteille Q3 ja Q4 määräytyy ajanjaksolla 16.5.–15.5. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona ja aluehintaero ajanjaksolla 16.12.–15.5.

Kunkin kvartaalin hinta saadaan laskemalla yhteen systeemihintainen tuote (SYS) ja aluehintaerotuote (EPAD). Laskutushinta kullekin hintajaksolle saadaan siten, että hintajaksoa vastaava talvikvartaali (Q1 ja Q4) huomioidaan painoarvolla 65 % kesäkvartaali (Q2 ja Q3) painoarvolla 35 %. Näin saatuun pohjahintaan lisätään sovittu myyjän välityspalkkio. Lisäksi laskutetaan kulloinkin voimassa oleva perusmaksu. Välityspalkkiota ja perusmaksua voidaan muuttaa ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. 

Asiakkaan energiahinnan kuuden kuukauden välein tehtävät säännölliset hinnanmuutokset eivät sen sijaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista tarvitsee ilmoittaa asiakkaan ilmoittamaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen. (SME2014 8.2; STE2019 13.2)

Mahdolliset muutokset ja lisäykset veroissa ja veroluonteisissa maksuissa otetaan huomioon sähkön myyntihinnoissa heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta lukien. Myyjä ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa.

Sähkön siirto ja laskutus               

Sähköverkkopalvelua (sähkön siirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen verkkoyhtiön kanssa. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa Vantaan Energia Oy:n irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti.

Aikasähkössä päiväsähkön hinta on voimassa ma–su 7–22 ja kausisähkössä talvipäiväsähkö 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22. Vantaan Energia Oy voi myös käyttää laskutuksessa paikallisen verkkoyhtiön mukaista aikajakoa.

Mikäli tarjottu tuote ei sovellu verkkoyhtiön käyttämään aikajakoon tai asiakkaalla olevaan mittaukseen, Vantaan Energia Oy:llä on oikeus ottaa käyttöön soveltuva myyntituote.

Sähkön alkuperä

Säästösähkö on sekasähköä, jonka koostumus vaihtelee sähkön tuotantotilanteen mukaan. Sekasähkö ei ole alkuperämerkittyä uusiutuvaa energiaa.

Luottotiedot      

Ennen sopimuksen voimaan astumista Vantaan Energia Oy tarkistaa sopimuksentekijän luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä ja voi vaatia kohtuullista vakuusmaksua tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, mikäli tähän on erittäin painava syy.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Vantaan Energia Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten, sähkömarkkina- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Vantaan Energia Oy:n tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.vantaanenergia.fi/tietosuojaseloste.

Muut ehdot

Sopimus on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille, joiden pääsulake on enintään 3×63 A tai sähkönkulutus enintään 100 000 kWh vuodessa. Mikäli kiinteistön pääsulake on 63 A tai yli, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Myyntiehdot

Sopimukseen sovelletaan näiden tuotekohtaisten ehtojen lisäksi Vantaan Energia Oy:n sähkönmyyntiehtoja. Sopimusehdot löytyvät Vantaan Energian verkkosivuilta www.vantaanenergia.fi/ehdot.

Vantaan Energia Oy pidättää oikeuden muuttaa Säästösähkön sopimusehtoja. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään kuukautta (1kk) ennen muutoksen voimaantuloa. 

Energiankuluttajien tarkistuslista

Energiankuluttajan tarkistuslista löytyy osoitteesta www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.