Siirry sisältöön

Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuustyön tavoitteena on turvata ihmiset, omaisuus, ympäristö, tieto ja maine onnettomuuksilta, vahingoilta sekä rikoksilta. Lisäksi varmistetaan yrityksen häiriötön toiminta poikkeustilanteissa sekä toiminnan jatkuvuus. Yritysturvallisuustyöllä vaikutetaan myös palveluntuottajiemme toimintaan.

Vantaan Energia -konsernin yritysturvallisuuspolitiikka katselmoitiin viimeksi syksyllä 2018. Yritysturvallisuuspolitiikka määrittää yritysturvallisuuden tarkoituksen ja tavoitteet, osa-alueet, vastuut ja roolit sekä toteutuskeinot. Keskeisimmät kehitystavoitteet yritysturvallisuustyössä keskittyivät tietoturvallisuuden parannustoimiin, varautumis- ja valmiustoiminnan harjoitteluun sekä kiinteistöturvallisuuden kehittämiseen.

Henkilökunnan ja osin palveluntuottajien yritysturvallisuustoimintaa ohjataan turvallisuuden eri osa-alueisiin liittyvillä kokouksilla, toimintaohjeilla, tiedottamisella ja koulutuksella. Liiketoimintojen omissa johtotiimikokouksissa yritysturvallisuusasioita käsitellään säännöllisesti.