Siirry sisältöön

Yritysturvallisuus

Vantaan Energia -konsernin yritysturvallisuuspolitiikka päivitettiin syksyllä 2015. Samalla päivitettiin myös riskienhallintapolitiikka ja talousriskipolitiikka.

Yritysturvallisuuspolitiikka määrittää yritysturvallisuuden tarkoituksen ja tavoitteet, eri osa-alueet, vastuut ja roolit sekä toteutuskeinot.

Yritysturvallisuuden tarkoituksena ja tavoitteena on turvata ihmiset, omaisuus, ympäristö, tieto ja maine onnettomuuksilta, vahingoilta sekä rikoksilta. Lisäksi varmistetaan yrityksen häiriötön toiminta poikkeustilanteissakin sekä toiminnan jatkuvuus. Yritysturvallisuudella vaikutetaan myös palveluntuottajiemme toimintaan.

Yritysturvallisuuspolitiikkakokonaisuus muodostuu alla kuvatuista osa-alueista:
 talous-08

Yritysturvallisuuden johtaminen on normaalia liiketoimintojen johtamista vuosikellon mukaisesti. Turvallisuusjohtaminen toteutetaan tekemisen, seurannan, raportoinnin, toimintojen analysointien, korjaavien toimenpiteiden, kehitysratkaisujen, auditointien, vakuutuksien ja koulutuksen avulla.

Henkilökunnan ja osin palveluntuottajien yritysturvallisuustoimintaa ohjataan turvallisuuden eri osa-alueisiin liittyvillä kokouksilla, toimintaohjeilla, tiedottamisella ja koulutuksella.

Liiketoimintojen omissa säännöllisissä johtotiimikokouksissa yritysturvallisuusasioita käsitellään ns. vakioasioina.