Siirry sisältöön

Sidosryhmät

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on luonnollinen osa jokapäiväistä työtämme. Asiakkaat pitävät yhteyttä asiakaspalveluumme sekä sähköpostitse että verkkosivustojemme sähköisten palvelujen kautta. Vantaan Energian edustajat osallistuvat alan järjestöjen toimintaan jakaakseen näkemyksiä energia-alan keskeisistä kysymyksistä. Järjestämme jätevoimalan esittelykierroksia ja edustajamme ovat kysyttyjä vierailijoita eri kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten tilaisuuksissa.

Vuosittaisten asiakastyytyväisyyskyselyjen lisäksi toteutimme syksyllä 2013 kyselyn sidosryhmilleen vastuullisuudesta, ja sen pohjalta olemme laatineet viestintäsuunnitelman sidosryhmillemme. Kyselyn tavoitteena oli auttaa meitä tunnistamaan ja ymmärtämään paremmin, mitä sidosryhmämme odottavat konserniltamme. Vastuullisuuskyselyn toteutti meille PricewaterhouseCoopers Oy.

Yksityisasiakkaat

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia  Mittareita
 • Varma, huoleton ja taloudellinen energian saanti
 • Tieto, opastus, selkeä laskutus, vaivaton yhteistyö
 • Kehittyvät, kilpailukykyiset palvelut
 • Hiilidioksidiniukka energiantuotanto
 • Vastuullinen toiminta ja hyvä maine
 • Toimiva ja kilpailukykyinen energian hankinta. Toimintavarmuus
 • Kehittyviä palveluja, tietoa palveluista
 • Riittävät ja oikein ajoitetut investoinnit
 • Palautteenantojärjestelmä
 • Ympäristöystävälliset tuotteet (Uusiolämpö ja Uusiosähkö, tuulisähkö)
 • Jatkuva asiakastyytyväisyyden seuranta
 • Markkinaosuuksien kehitys
 • Kontaktien määrä ja laatu
 • Auditoinnit
 • Toimitusvarmuus
 • Palautteiden määrä ja laatu
 • Internet-sivujen ja online-palvelujen käyttö

Yritysasiakkaat

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Varma, huoleton ja taloudellinen energian saanti
 • Vaivaton yhteistyö
 • Kehittyvät, kilpailukykyiset palvelut
 • Hiilidioksidiniukka energiantuotanto
 • Ympäristöä säästävä energiantuotanto
 • Tuulisähkö
 • Vastuullinen toiminta ja hyvä maine
 
 • Luotettava kumppani
 • Toimiva ja kilpailukykyinen energian hankinta. Toimintavarmuus
 • Kehittyviä palveluja, tietoa palveluista
 • Riittävät ja oikein ajoitetut investoinnit
 • Nimetyt yhteyshenkilöt. Palautteenantojärjestelmä
 • Yhteistyöhankkeet
 • ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
 
 • Jatkuva asiakastyytyväisyyden seuranta
 • Markkina-osuuksien kehitys
 • Kontaktien määrä ja laatu
 • Auditoinnit
 • Toimitusvarmuus
 • Yhteistyön kehitys
 • Palautteiden määrä ja laatu
 • Internet-sivujen ja online-palvelujen käyttö

Henkilöstö

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Avoin työilmapiiri
 • Arvostus omaa työtä kohtaan
 • Mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen
 • Uralla etenemisen mahdollisuudet
 • Työkierto
 • Kuunteleva, osallistava johtaminen
 
 • Osaamisen kehittäminen, koulutus ja työhyvinvoinnin ylläpito
 • Varhaisen välittämisen käytäntöjen kehittäminen
 • Henkilöstön osallistaminen yhtiön kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun
 • Tuloksista palkitseminen
 • Työturvallisuuden parantaminen
 • Aloitetoiminta
 • Sisäinen viestintä
 • Vastuullinen toiminta
 
 • Henkilöstö- ja työtyytyväisyystutkimukset
 • Kehityskeskustelut
 • Työvoiman vaihtuvuus
 • Kiinnostavuus työpaikkana
 • Poissaolot, työtapaturmat, eläkkeellesiirtymisikä. Koulutustilastot
 • Alan palkkavertailut

Tavaroiden ja palveluiden toimittajat

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Pitkäaikainen kumppanuus
 • Kehittyvät yhteistyömuodot
 • Hyvä maksuvalmius
 • Vastuullinen toiminta
 
 • Toiminnan läpinäkyvyys ja tasapuolisuus
 • Reilu kilpailuttaminen
 • Turvallisuusyhteistyö
 
 • Ostojen kehitys
 • Toimittajien ja yhteistyökumppaneiden määrän ja laadun seuranta
 • Laskujen maksuaika

Viranomaiset, kunnat, valtio, alan järjestöt, EU

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Lainsäädännön ja alan ohjeistuksen noudattaminen
 • Hyvä hallintotapa
 • Tyytyväiset asiakkaat
 • Vakaa työllisyys, hyvä taloudellinen kehitys, veronmaksukyky
 • Toimiva ja kattava sähkönsiirto- ja lämmönjakeluverkosto
 
 • Yhteistyö, yhteydenpito ja osallistuminen edunvalvontaan
 • Välittömät ja välilliset verot yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitoon
 • Kattava ja avoin raportointi
 • Toiminnan läpinäkyvyys
 
 • Maksettujen verojen, investointien ja työpaikkojen määrä
 • Kattava ja toimintavarma sähkönsiirto- ja lämmönjakeluverkosto
 • GRI-raportointi
 • Kontaktien määrä
 • Asiakkaiden käynnistämät viranomaistoimenpidepyynnöt
 • Julkinen keskustelu

Omistajat

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Hyvä tuotto sijoitetulle pääomalle
 • Sijoitusten arvon kasvu
 • Riskien hallinta
 • Kestävä kasvu
 • Toiminta infrastruktuurin rakentajana
 • Kuntalaisten ja asiakkaiden tyytyväisyys
 
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen
 • Asiakkaiden hyvä palvelu
 • Tehokas johtaminen ja läpinäkyvä raportointi. Riskienhallintapolitiikka
 • Kustannustehokas toimintamalli
 • Lausunnot, selvitykset
 
 • Liikevoitto ja osingot
 • Sijoitetun pääoman tuotto
 • Kilpailukyky
 • Asiakkaiden ja kuntalaisten aloitteet ja yhteydenotot, jotka koskevat konsernin toimintaa. Julkinen keskustelu

Tiedotusvälineet

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Avoin, asiantunteva, luotettava ja nopea viestintä
 • Avainhenkilöiden tavoitettavuus
 
 • Aktiivinen viestintä
 • GRI-raportointi
 • Vastuullisuusuutiset verkossa
 • Henkilöstön korkea asiantuntemus
 • Tiedotteet, tapaamiset
 • Kriisiviestintävalmiudet
 
 • Jatkuva mediaseuranta, palautteet, viestintätutkimukset
 • Mainetutkimukset

Kansalaisjärjestöt

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Lainsäädännön sekä alan normien ja ohjeiden noudattaminen
 • Uusiutuvan energiatuotannon lisääminen
 • Ilmastonmuutoksen hidastaminen
 • Avoin ja vuorovaikutteinen viestintä
 
 • Tuulivoimainvestoinnit
 • GRI-raportointi
 
 • Yhteydenotot ja palautteet
 • Julkinen keskustelu

Muut energiayhtiö ja yhteisöt

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Kehittyvä ja osapuolia hyödyttävä yhteistyö, aito kumppanuus
 • Tutkimus- ja kehitysyhteistyö
 • Tietojen, tutkimusten ja kokemusten jakaminen
 • Aloitteellinen ja vastuullinen toiminta
 
 • Avoin yhteistyö, osallistuminen kumppanina. Yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet
 • Rehti kilpailu, vastuullinen toiminta
 • Alan toimintaedellytysten parantaminen
 
 • Yhteistyön määrä ja laatu, kumppanuuksien kehitys
 • Alan toimintaedellytysten muutokset
 • Yhteiset mainetutkimukset