Siirry sisältöön

Kehityshankkeet

Vantaan Energia on energiapalvelujen tuottamiseen keskittyvä konserni, jonka oma tutkimus- ja kehityspanostus on pienehkö. Pääasiallinen tapa osallistua kehityshankkeisiin on kiinnostavien T&K-hankkeiden rahoittaminen ja oman asiantuntemuksen tarjoaminen projektien käyttöön. Tutkimuksessa luotetaan alan kumppanuusverkostoihin ja hyvään yhteistyöhön johtavien energiatutkimuslaitosten kanssa.

Vantaan Energia Oy on omistajana uudessa cleantech- ja biotalousalan strategisen huippuosaamisen keskittymässä Clic Innovation Oy:ssä. Olemme mukana tulevien ohjelmien valmistelussa ja osallistumme aktiivisesti Clic Innovationiin sulautuneen yhtiön Cleen Oy:n tutkimusohjelmiin.

Toimialaan liittyvää tutkimusta on lisäksi tuettu osallistumalla sähkötutkimuspoolin ja Energiateollisuus ry:n kautta rahoitettuihin tutkimuksiin.

Olemmee jatkaneet myös erilaisten biopolttoainevaihtoehtojen selvittelyä. Selvitystyön kohteena on ollut muun muassa Martinlaakson voimalaitokseen sijoitettavat biokattilat. Lisäksi on selvitetty erilliseen lämmöntuotantoon liittyviä biopolttoaineratkaisuja. Selvitystyötä jatketaan parhaan mahdollisen kokonaisuuden löytämiseksi.

Kaukolämmön osalta on tutkittu ryhmätutkimuksena myös lämmön varastointiratkaisujen kehittämistä. Yhtiö on myös aktiivisesti osallistunut erilaisiin päästöjen vähentämistä ja ilmastomuutoksen hillintää tukeviin selvityksiin, esimerkkeinä Sitran toteuttama energiaälykäs Pääkaupunkiseutu ja Vantaan kaupungin tekemä kasvihuonekaasujen vähennysselvitys ja toimenpideohjelma.