Siirry sisältöön

Arkisto:

Vuoden 2022 kriisi kiihdytti energiantuotannon vihreää siirtymää maailmanlaajuisesti

Myös Vantaan Energia pyrkii vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin yhä nopeammalla tahdilla ja muuntamaan tuotantoaan hiilinegatiiviseksi vuoteen 2030 mennessä. Vantaan Energia tekee energiamurroksessa määrätietoisesti töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhtiö on tunnistanut useista pienistä indikaattoreista muutostarpeita, joiden pohjalta on lähdetty ideoimaan ja kehittämään vihreämpää energiantuotantoa. – Kaikki ideat eivät konkretisoidu toteutukseen asti, joten on tärkeää tarkastella asioita mahdollisimman laajasti […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintä on mahdollista, kun käytössä on oikeat työkalut

Vantaan Energian tavoitteena hiilinegatiivinen yhtiö vuoteen 2030 mennessä. Hanke on edennyt aikataulussa, ja toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi tehdään juuri nyt. Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimpia uhkia niin ihmisen kuin ympäröivän luonnon hyvinvoinnille. Yksi keskeisimpiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on hiilijalanjäljen pienentäminen. Vantaan Energian tavoitteena olla hiilinegatiivinen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen toteutumiseksi tehdyt toimenpiteet ovat jo tuottaneet merkittäviä […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintä

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vähennämme kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana. Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa mahdollisimman nopeasti ja edetä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030.  Energiakriisin vaikutukset Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattila jätettiin keväällä 2022 huoltovarmuuskäyttöön kivihiilen käytöstä luovuttaessa, mutta energiakriisistä johtuneen […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintä

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vähennämme kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana. Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2026 mennessä ja muuttaa energiantuotanto hiilinegatiiviseksi vuoteen 2030 mennessä.   Meillä on tavoitteena luopua kivihiilen käytöstä vuonna 2022 Lopetamme kivihiilen käytön energiantuotannossa vuonna […]

Lue lisää

Vastuullisuus 2022

Lue lisää

Vastuullisuuskatsaus 2021

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintä

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vähennämme kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana. Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2026 mennessä ja muuttaa energiantuotanto hiilinegatiiviseksi vuoteen 2030 mennessä.   Meillä on tavoitteena luopua kivihiilen käytöstä vuonna 2022 Lopetamme kivihiilen käytön energiantuotannossa vuonna […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintä on mahdollista, kun käytössä on oikeat työkalut

Vantaan Energian tavoitteena hiilinegatiivinen yhtiö vuoteen 2030 mennessä. Hanke on edennyt aikataulussa, ja toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi tehdään juuri nyt. Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimpia uhkia niin ihmisen kuin ympäröivän luonnon hyvinvoinnille. Yksi keskeisimpiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on hiilijalanjäljen pienentäminen. Vantaan Energian tavoitteena olla hiilinegatiivinen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen toteutumiseksi tehdyt toimenpiteet ovat jo tuottaneet merkittäviä […]

Lue lisää

Vastuullisuuskatsaus 2021

Lue lisää

Fossiiliton 2026 viitoittaa tietä kohti kestävämpää tulevaisuutta

Vantaan Energia aikoo luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuonna 2026. Kunnianhimoinen hanke etenee vauhdilla, ja suunnittelupöydällä on jo pidemmälle tulevaisuuteen katsovia ideoita. Energiayhtiöillä on globaalisti merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa, ja alalla tarvitaan ennakkoluulottomia ja aktiivisia suunnannäyttäjiä. Syksyllä 2020 Vantaan Energialla asetettiinkin kunnianhimoinen tavoite: aiomme lopettaa fossiilisten polttoaineiden käytön Vantaan alueella jo vuonna 2026. Kivihiilen käyttö on […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintä

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vähennämme kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana. Meillä on tavoitteena luopua kivihiilen käytöstä vuonna 2022 Lopetamme kivihiilen käytön energiantuotannossa vuonna 2022. Kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuutta tuotannossa. Käytännön toimenpiteistä merkittävin […]

Lue lisää

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti.  Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, puuperäiset biopolttoaineet, maakaasu ja kivihiili.  Martinlaakson voimalaitos Martinlaakson voimalaitos muodostuu kolmesta yksiköstä. Martinlaakso 1 on polttoaineteholtaan noin […]

Lue lisää

Päästökauppa

Olemme seuranneet energiantuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöjä Energiaviraston hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Energian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2019 päästöselvitykset.   Päästökustannukset pienenivät viime vuodesta noin neljä miljoonaa euroa. Kustannukset laskivat hiilidioksidipäästöjen vähenemisen myötä.  Vuonna 2013 alkaneella päästökauppakaudella (Post Kioto -kausi) lämmöntuotanto saa edelleen ilmaisia päästöoikeuksia, joskin niiden määrä vähenee vuosittain. Sähköntuotanto ei saa […]

Lue lisää

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä merkittävästi. Martinlaakson biovoimalan avulla päästöt vähenivät edelleen kolmanneksella vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna. Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa esitettyihin menetelmiin. Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilassa on käytössä jatkuvatoimiseen päästömittaukseen […]

Lue lisää

Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa

Uusiutuvien ja hiilineutraalien energianmuotojen osuutta tuotannossamme on kasvatettu johdonmukaisesti ja samaa linjaa jatketaan. Haluamme olla energia-alan muutoksentekijä. Haemme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti parhaita mahdollisia keinoja tuottaa energiaa fiksusti, kestävästi ja kohtuuhintaisesti. Tuulivoima Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Hankimme tuulivoimaa EPV Tuulivoima Oy:n ja Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta, joissa olemme osakkaina. Vantaan Energian […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vähennämme kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana. Meillä on tavoitteena luopua kivihiilen käytöstä vuoden 2022 aikana Lopetamme kivihiilen käytön energiantuotannossa vuonna 2022. Kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuutta tuotannossa. Käytännön toimenpiteistä […]

Lue lisää

”Meillä on kykyä ja halua vaikuttaa”

Kalle Patomeri Olemme päättäneet luopua kivihiilen käytöstä kokonaan jo vuonna 2022. Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi ovat hyvässä vauhdissa, ja uusia kehitellään koko ajan. Tuotantojohtaja Kalle Patomeri tunnustaa, että kivihiilestä luopumisen aikaistaminen kolmella vuodella tuntui aluksi kovalta haasteelta. ”Suunnitelmien tarkentuessa tulimme kuitenkin vakuuttuneiksi, että tavoite on toteutettavissa.” Hiilettömyyden merkittävin mahdollistaja on jätevoimalan laajentaminen. 2019 teimme laajennuksen esisuunnittelua, […]

Lue lisää

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2019 olivat jäte, puupohjaiset biopolttoaineet, kivihiili ja maakaasu. Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 370 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua. Vuonna 2019 jätettä poltettiin noin 376 000 tonnia (375 […]

Lue lisää

Omien autojen ja aggregaattien päästöt ilmaan

Omien autojen ja aggregaattien päästöt ilmaan Seuraavassa taulukossa on esitetty omien autojen ja aggregaattien hiilidioksidipäästöt kolmen viime vuoden ajalta (t):   2018 2017 2016 hiilidioksidipäästöt 142 197 186

Lue lisää

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti. Lämpö voidaan käyttää joko kaukolämpönä tai teollisuuden prosessilämpönä. Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, maakaasu ja kivihiili. Martinlaaksoon rakennettu biokattila käyttää pääpolttoaineenaan puuperäisiä […]

Lue lisää

Päästökauppa

Olemme seuranneet energiantuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöjä Energiaviraston hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Energian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2018 päästöselvitykset.   Päästökustannukset kasvoivat viime vuodesta noin kolme miljoonaa euroa. Suurin kustannuksia nostava tekijä oli päästöoikeuksien markkinahinnan merkittävä nousu. Vuonna 2013 alkaneella uudella päästökauppakaudella (Post Kioto -kausi) lämmöntuotanto saa edelleen ilmaisia päästöoikeuksia, joskin niiden määrä […]

Lue lisää

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2018 olivat jäte, kivihiili ja maakaasu. Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 370 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua. Vuonna 2018 jätettä poltettiin noin 375 000 tonnia (376 000 vuonna […]

Lue lisää

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä merkittävästi. Martinlaakson biovoimalan avulla päästöt vähenevät entisestään. Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa esitettyihin menetelmiin. Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilassa on käytössä jatkuvatoimiseen päästömittaukseen perustuva tarkkailumenetelmä ainoana Suomessa. Muiden […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Osallistumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana. Meillä on tavoitteena luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä Vaihtoehtoja hiilen käytöstä luopumiselle on useita. Varteenotettavia keinoja ovat jätevoimalan laajennus sekä biomassan lisääminen Martinlaakson voimalaitoksella tai lämpökeskuksilla.  Tutkimme esimerkiksi siirtymistä biohiilen polttoon Martinlaaksossa. Lisäksi panostamme muun muassa teollisuuden ja kiinteistöjen […]

Lue lisää

”Jätteet ja biomassa korvaamassa kivihiilen”

Markku Vartia Vantaan Energian tavoitteena on luopua etuajassa kivihiilen käytöstä sähkön ja lämmön tuotannossa. Hiilineutraalin energian osuus nousisi 80 prosenttiin ensi vuosikymmenen puolivälissä. Kivihiilen energiakäyttö kielletään Suomessa lailla vuonna 2029. Lainsäätäjä haluaa vauhdittaa siirtymää fossiilisista uusiutuviin energiamuotoihin, jotta ilmastoa lämmittävät hiilidioksidipäästöt pienenisivät. Vantaan Energia on asettanut tavoitteekseen luopua kokonaan kivihiilen käytöstä jo vuoteen 2025 mennessä. […]

Lue lisää

Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa

Olemme mukana lukuisissa energiahankkeissa, joissa tuotetaan sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidi on merkittävin maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista. Tuulivoima Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Hankimme tuulivoimaa EPV Tuulivoima Oy:n ja Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta, joissa olemme osakkaina. Vantaan Energian osuus tuulisähkön tuotannosta vuonna 2018 oli 128 GWh, mikä tarkoittaa 8 % yhtiön koko […]

Lue lisää

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti. Lämpö voidaan käyttää joko kaukolämpönä tai teollisuuden prosessilämpönä. Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, maakaasu ja kivihiili.  Martinlaakson voimalaitos Martinlaakson voimalaitoksen muodostaa kaksi […]

Lue lisää

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2017 olivat jäte, kivihiili ja maakaasu. Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 370 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua. Vuonna 2017 jätettä poltettiin noin 376 000 tonnia (356 000 vuonna […]

Lue lisää

Päästökauppa

Olemme seuranneet energiantuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöjä Energiamarkkinaviraston hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Energian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2017 päästöselvitykset.   Päästökustannukset kasvoivat 12% viime vuodesta. Suurin kustannuksia nostava tekijä oli maksuttomien päästöoikeuksien väheneminen, jolloin päästöoikeuksia jouduttiin ostamaan enemmän markkinoilta. Lisäksi päästöoikeuksien markkinahinta nousi edellisestä vuodesta. Vuonna 2013 alkaneella uudella päästökauppakaudella (Post Kioto -kausi) […]

Lue lisää

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä merkittävästi. Kun Martinlaakson biovoimala otetaan käyttöön, päästöt vähenevät entisestään. Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa esitettyihin menetelmiin. Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilassa on käytössä jatkuvatoimiseen päästömittaukseen perustuva tarkkailumenetelmä ainoana […]

Lue lisää