Arkisto: 2021

Fossiiliton 2026 viitoittaa tietä kohti kestävämpää tulevaisuutta

Vantaan Energia aikoo luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuonna 2026. Kunnianhimoinen hanke etenee vauhdilla, ja suunnittelupöydällä on jo pidemmälle tulevaisuuteen katsovia ideoita. Energiayhtiöillä on globaalisti merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa, ja alalla tarvitaan ennakkoluulottomia ja aktiivisia suunnannäyttäjiä. Syksyllä 2020 Vantaan Energialla asetettiinkin kunnianhimoinen tavoite: aiomme lopettaa fossiilisten polttoaineiden käytön Vantaan alueella jo vuonna 2026. Kivihiilen käyttö on […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintä

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vähennämme kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana. Meillä on tavoitteena luopua kivihiilen käytöstä vuonna 2022 Lopetamme kivihiilen käytön energiantuotannossa vuonna 2022. Kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuutta tuotannossa. Käytännön toimenpiteistä merkittävin […]

Lue lisää

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti.  Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, puuperäiset biopolttoaineet, maakaasu ja kivihiili.  Martinlaakson voimalaitos Martinlaakson voimalaitos muodostuu kolmesta yksiköstä. Martinlaakso 1 on polttoaineteholtaan noin […]

Lue lisää

Päästökauppa

Olemme seuranneet energiantuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöjä Energiaviraston hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Energian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2019 päästöselvitykset.   Päästökustannukset pienenivät viime vuodesta noin neljä miljoonaa euroa. Kustannukset laskivat hiilidioksidipäästöjen vähenemisen myötä.  Vuonna 2013 alkaneella päästökauppakaudella (Post Kioto -kausi) lämmöntuotanto saa edelleen ilmaisia päästöoikeuksia, joskin niiden määrä vähenee vuosittain. Sähköntuotanto ei saa […]

Lue lisää

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä merkittävästi. Martinlaakson biovoimalan avulla päästöt vähenivät edelleen kolmanneksella vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna. Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa esitettyihin menetelmiin. Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilassa on käytössä jatkuvatoimiseen päästömittaukseen […]

Lue lisää

Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa

Uusiutuvien ja hiilineutraalien energianmuotojen osuutta tuotannossamme on kasvatettu johdonmukaisesti ja samaa linjaa jatketaan. Haluamme olla energia-alan muutoksentekijä. Haemme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti parhaita mahdollisia keinoja tuottaa energiaa fiksusti, kestävästi ja kohtuuhintaisesti. Tuulivoima Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Hankimme tuulivoimaa EPV Tuulivoima Oy:n ja Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta, joissa olemme osakkaina. Vantaan Energian […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vähennämme kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana. Meillä on tavoitteena luopua kivihiilen käytöstä vuoden 2022 aikana Lopetamme kivihiilen käytön energiantuotannossa vuonna 2022. Kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuutta tuotannossa. Käytännön toimenpiteistä […]

Lue lisää

”Meillä on kykyä ja halua vaikuttaa”

Kalle Patomeri Olemme päättäneet luopua kivihiilen käytöstä kokonaan jo vuonna 2022. Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi ovat hyvässä vauhdissa, ja uusia kehitellään koko ajan. Tuotantojohtaja Kalle Patomeri tunnustaa, että kivihiilestä luopumisen aikaistaminen kolmella vuodella tuntui aluksi kovalta haasteelta. ”Suunnitelmien tarkentuessa tulimme kuitenkin vakuuttuneiksi, että tavoite on toteutettavissa.” Hiilettömyyden merkittävin mahdollistaja on jätevoimalan laajentaminen. 2019 teimme laajennuksen esisuunnittelua, […]

Lue lisää

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2019 olivat jäte, puupohjaiset biopolttoaineet, kivihiili ja maakaasu. Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 370 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua. Vuonna 2019 jätettä poltettiin noin 376 000 tonnia (375 […]

Lue lisää

Omien autojen ja aggregaattien päästöt ilmaan

Omien autojen ja aggregaattien päästöt ilmaan Seuraavassa taulukossa on esitetty omien autojen ja aggregaattien hiilidioksidipäästöt kolmen viime vuoden ajalta (t):   2018 2017 2016 hiilidioksidipäästöt 142 197 186

Lue lisää

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti. Lämpö voidaan käyttää joko kaukolämpönä tai teollisuuden prosessilämpönä. Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, maakaasu ja kivihiili. Martinlaaksoon rakennettu biokattila käyttää pääpolttoaineenaan puuperäisiä […]

Lue lisää

Päästökauppa

Olemme seuranneet energiantuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöjä Energiaviraston hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Energian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2018 päästöselvitykset.   Päästökustannukset kasvoivat viime vuodesta noin kolme miljoonaa euroa. Suurin kustannuksia nostava tekijä oli päästöoikeuksien markkinahinnan merkittävä nousu. Vuonna 2013 alkaneella uudella päästökauppakaudella (Post Kioto -kausi) lämmöntuotanto saa edelleen ilmaisia päästöoikeuksia, joskin niiden määrä […]

Lue lisää

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2018 olivat jäte, kivihiili ja maakaasu. Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 370 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua. Vuonna 2018 jätettä poltettiin noin 375 000 tonnia (376 000 vuonna […]

Lue lisää

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä merkittävästi. Martinlaakson biovoimalan avulla päästöt vähenevät entisestään. Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa esitettyihin menetelmiin. Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilassa on käytössä jatkuvatoimiseen päästömittaukseen perustuva tarkkailumenetelmä ainoana Suomessa. Muiden […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Osallistumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana. Meillä on tavoitteena luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä Vaihtoehtoja hiilen käytöstä luopumiselle on useita. Varteenotettavia keinoja ovat jätevoimalan laajennus sekä biomassan lisääminen Martinlaakson voimalaitoksella tai lämpökeskuksilla.  Tutkimme esimerkiksi siirtymistä biohiilen polttoon Martinlaaksossa. Lisäksi panostamme muun muassa teollisuuden ja kiinteistöjen […]

Lue lisää

”Jätteet ja biomassa korvaamassa kivihiilen”

Markku Vartia Vantaan Energian tavoitteena on luopua etuajassa kivihiilen käytöstä sähkön ja lämmön tuotannossa. Hiilineutraalin energian osuus nousisi 80 prosenttiin ensi vuosikymmenen puolivälissä. Kivihiilen energiakäyttö kielletään Suomessa lailla vuonna 2029. Lainsäätäjä haluaa vauhdittaa siirtymää fossiilisista uusiutuviin energiamuotoihin, jotta ilmastoa lämmittävät hiilidioksidipäästöt pienenisivät. Vantaan Energia on asettanut tavoitteekseen luopua kokonaan kivihiilen käytöstä jo vuoteen 2025 mennessä. […]

Lue lisää

Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa

Olemme mukana lukuisissa energiahankkeissa, joissa tuotetaan sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidi on merkittävin maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista. Tuulivoima Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Hankimme tuulivoimaa EPV Tuulivoima Oy:n ja Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta, joissa olemme osakkaina. Vantaan Energian osuus tuulisähkön tuotannosta vuonna 2018 oli 128 GWh, mikä tarkoittaa 8 % yhtiön koko […]

Lue lisää

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti. Lämpö voidaan käyttää joko kaukolämpönä tai teollisuuden prosessilämpönä. Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, maakaasu ja kivihiili.  Martinlaakson voimalaitos Martinlaakson voimalaitoksen muodostaa kaksi […]

Lue lisää

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2017 olivat jäte, kivihiili ja maakaasu. Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 370 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua. Vuonna 2017 jätettä poltettiin noin 376 000 tonnia (356 000 vuonna […]

Lue lisää

Päästökauppa

Olemme seuranneet energiantuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöjä Energiamarkkinaviraston hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Energian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2017 päästöselvitykset.   Päästökustannukset kasvoivat 12% viime vuodesta. Suurin kustannuksia nostava tekijä oli maksuttomien päästöoikeuksien väheneminen, jolloin päästöoikeuksia jouduttiin ostamaan enemmän markkinoilta. Lisäksi päästöoikeuksien markkinahinta nousi edellisestä vuodesta. Vuonna 2013 alkaneella uudella päästökauppakaudella (Post Kioto -kausi) […]

Lue lisää

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä merkittävästi. Kun Martinlaakson biovoimala otetaan käyttöön, päästöt vähenevät entisestään. Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa esitettyihin menetelmiin. Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilassa on käytössä jatkuvatoimiseen päästömittaukseen perustuva tarkkailumenetelmä ainoana […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Osallistumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana. Vantaan Energia on asettanut tavoitteeksi, että uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta on 35 % vuonna 2020. Vuonna 2017 uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuus oli 33 %. Uusiutuvia energialähteitä ovat biohajoava osuus jätteestä, vesi ja tuuli. Jätevoimalassa poltettavasta jätteestä 50 % on biohajoavaa. […]

Lue lisää

”Tervetuloa ilmastotalkoisiin!”

Karoliina Auvinen, Markus Andersén ja Eero Pyhäranta Vantaan Energian ja Naps Solarin kumppanuus tarjoaa asiakkaillemme helpon ja varman tavan ryhtyä aurinkosähkön tuottajiksi. Asennuttaessaan aurinkovoimalan omalle katolleen kotitalous tai yritys osallistuu samalla ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tuotepäällikkö Eero Pyhäranta Vantaan Energialta pitää aurinkosähköä tavallisen kuluttajan kannalta järkevänä ekotekona, jonka avulla voi kantaa kortensa kekoon ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. ”Aurinkosähkö ei yksinään […]

Lue lisää

Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa

Olemme mukana lukuisissa energiahankkeissa, joissa tuotetaan sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidi on merkittävin maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista. Tuulivoima Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Hankimme tuulivoimaa EPV Tuulivoima Oy:n ja Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta, joissa olemme osakkaina. Vantaan Energian osuus tuulisähkön tuotannosta vuonna 2017 oli 78 GWh, mikä tarkoittaa 7 % yhtiön koko […]

Lue lisää

”Tuulivoiman tuotantokapasiteetti tuplaantui”

Tuulivoima on sisältynyt Vantaan Energian tuotantopalettiin kohta kahdenkymmenen vuoden ajan. Liikkeelle lähdettiin verkkaisesti, mutta viime vuosina vauhti on ollut vinhaa. Tuulivoiman tuotantokapasiteetti lähes kaksinkertaistui 2016, ja kova tahti jatkuu kuluvanakin vuonna. Miksi Vantaan Energia haluaa olla mukana tuulivoiman tuotannossa, energiajohtaja Markku Vartia? Siihen on useampikin syy. Riskienhallinnan näkökulmasta kyse on omistuksen hajauttamisesta eri tuotantoteknologioihin. Toisaalta […]

Lue lisää

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti. Lämpö voidaan käyttää joko kaukolämpönä tai teollisuuden prosessilämpönä. Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, maakaasu ja kivihiili. Martinlaakson voimalaitoksen hyötysuhde on korkea; yli […]

Lue lisää

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2016 olivat jäte, kivihiili ja maakaasu. Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 350 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua. Vuonna 2016 jätettä poltettiin noin 356 000 tonnia (340 000 vuonna […]

Lue lisää

Päästökauppa

Olemme seuranneet energiantuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöjä Energiamarkkinaviraston hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Energian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2016 päästöselvitykset.   Päästökustannukset kääntyivät 15 %:n kasvuun parin laskusuuntaisen vuoden jälkeen siitä huolimatta, että päästöoikeuksien markkinahinta laski edelleen. Suurin kustannuksia nostava tekijä oli maksuttomien päästöoikeuksien väheneminen, jolloin päästöoikeuksia jouduttiin ostamaan enemmän markkinoilta. Lisäksi sekä sähkön […]

Lue lisää

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä merkittävästi. Kokonaispäästöt Vantaalla kasvoivat kuitenkin vuonna 2016 yhdeksän prosenttia edellisestä vuodesta, mikä johtui energian tuotantomäärän kasvusta. Tuotantoon suhteutetut ominaispäästöt laskivat edelleen. Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa […]

Lue lisää

Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa

Olemme mukana lukuisissa energiahankkeissa, joissa tuotetaan sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidi on merkittävin maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista. Tuulivoima Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Olemme osakkaana EPV Energia Oy:ssä, Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja Innopower Oy:ssa. Innopower Oy:n myynti- ja alasajoprosessi eteni loppusuoralla. Prosessi päättynee ensi syksyyn mennessä. Vantaan Energian osuus tuulisähkön tuotannosta vuonna […]

Lue lisää