Posts Tagged ‘Ilmastonmuutoksen hillintä’

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2019 olivat jäte, puupohjaiset biopolttoaineet, kivihiili ja maakaasu. Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 370 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua. Vuonna 2019 jätettä poltettiin noin 376 000 tonnia (375 […]

Lue lisää

Omien autojen ja aggregaattien päästöt ilmaan

Omien autojen ja aggregaattien päästöt ilmaan Seuraavassa taulukossa on esitetty omien autojen ja aggregaattien hiilidioksidipäästöt kolmen viime vuoden ajalta (t):   2018 2017 2016 hiilidioksidipäästöt 142 197 186

Lue lisää

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti. Lämpö voidaan käyttää joko kaukolämpönä tai teollisuuden prosessilämpönä. Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, maakaasu ja kivihiili. Martinlaaksoon rakennettu biokattila käyttää pääpolttoaineenaan puuperäisiä […]

Lue lisää

Päästökauppa

Olemme seuranneet energiantuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöjä Energiaviraston hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Energian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2018 päästöselvitykset.   Päästökustannukset kasvoivat viime vuodesta noin kolme miljoonaa euroa. Suurin kustannuksia nostava tekijä oli päästöoikeuksien markkinahinnan merkittävä nousu. Vuonna 2013 alkaneella uudella päästökauppakaudella (Post Kioto -kausi) lämmöntuotanto saa edelleen ilmaisia päästöoikeuksia, joskin niiden määrä […]

Lue lisää

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2018 olivat jäte, kivihiili ja maakaasu. Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 370 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua. Vuonna 2018 jätettä poltettiin noin 375 000 tonnia (376 000 vuonna […]

Lue lisää

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä merkittävästi. Martinlaakson biovoimalan avulla päästöt vähenevät entisestään. Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa esitettyihin menetelmiin. Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilassa on käytössä jatkuvatoimiseen päästömittaukseen perustuva tarkkailumenetelmä ainoana Suomessa. Muiden […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Osallistumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana. Meillä on tavoitteena luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä Vaihtoehtoja hiilen käytöstä luopumiselle on useita. Varteenotettavia keinoja ovat jätevoimalan laajennus sekä biomassan lisääminen Martinlaakson voimalaitoksella tai lämpökeskuksilla.  Tutkimme esimerkiksi siirtymistä biohiilen polttoon Martinlaaksossa. Lisäksi panostamme muun muassa teollisuuden ja kiinteistöjen […]

Lue lisää

”Jätteet ja biomassa korvaamassa kivihiilen”

Markku Vartia Vantaan Energian tavoitteena on luopua etuajassa kivihiilen käytöstä sähkön ja lämmön tuotannossa. Hiilineutraalin energian osuus nousisi 80 prosenttiin ensi vuosikymmenen puolivälissä. Kivihiilen energiakäyttö kielletään Suomessa lailla vuonna 2029. Lainsäätäjä haluaa vauhdittaa siirtymää fossiilisista uusiutuviin energiamuotoihin, jotta ilmastoa lämmittävät hiilidioksidipäästöt pienenisivät. Vantaan Energia on asettanut tavoitteekseen luopua kokonaan kivihiilen käytöstä jo vuoteen 2025 mennessä. […]

Lue lisää

Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa

Olemme mukana lukuisissa energiahankkeissa, joissa tuotetaan sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidi on merkittävin maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista. Tuulivoima Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Hankimme tuulivoimaa EPV Tuulivoima Oy:n ja Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta, joissa olemme osakkaina. Vantaan Energian osuus tuulisähkön tuotannosta vuonna 2018 oli 128 GWh, mikä tarkoittaa 8 % yhtiön koko […]

Lue lisää

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti. Lämpö voidaan käyttää joko kaukolämpönä tai teollisuuden prosessilämpönä. Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, maakaasu ja kivihiili.  Martinlaakson voimalaitos Martinlaakson voimalaitoksen muodostaa kaksi […]

Lue lisää

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2017 olivat jäte, kivihiili ja maakaasu. Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 370 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua. Vuonna 2017 jätettä poltettiin noin 376 000 tonnia (356 000 vuonna […]

Lue lisää

Päästökauppa

Olemme seuranneet energiantuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöjä Energiamarkkinaviraston hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Energian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2017 päästöselvitykset.   Päästökustannukset kasvoivat 12% viime vuodesta. Suurin kustannuksia nostava tekijä oli maksuttomien päästöoikeuksien väheneminen, jolloin päästöoikeuksia jouduttiin ostamaan enemmän markkinoilta. Lisäksi päästöoikeuksien markkinahinta nousi edellisestä vuodesta. Vuonna 2013 alkaneella uudella päästökauppakaudella (Post Kioto -kausi) […]

Lue lisää

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä merkittävästi. Kun Martinlaakson biovoimala otetaan käyttöön, päästöt vähenevät entisestään. Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa esitettyihin menetelmiin. Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilassa on käytössä jatkuvatoimiseen päästömittaukseen perustuva tarkkailumenetelmä ainoana […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Osallistumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana. Vantaan Energia on asettanut tavoitteeksi, että uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta on 35 % vuonna 2020. Vuonna 2017 uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuus oli 33 %. Uusiutuvia energialähteitä ovat biohajoava osuus jätteestä, vesi ja tuuli. Jätevoimalassa poltettavasta jätteestä 50 % on biohajoavaa. […]

Lue lisää

”Tervetuloa ilmastotalkoisiin!”

Karoliina Auvinen, Markus Andersén ja Eero Pyhäranta Vantaan Energian ja Naps Solarin kumppanuus tarjoaa asiakkaillemme helpon ja varman tavan ryhtyä aurinkosähkön tuottajiksi. Asennuttaessaan aurinkovoimalan omalle katolleen kotitalous tai yritys osallistuu samalla ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tuotepäällikkö Eero Pyhäranta Vantaan Energialta pitää aurinkosähköä tavallisen kuluttajan kannalta järkevänä ekotekona, jonka avulla voi kantaa kortensa kekoon ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. ”Aurinkosähkö ei yksinään […]

Lue lisää

Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa

Olemme mukana lukuisissa energiahankkeissa, joissa tuotetaan sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidi on merkittävin maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista. Tuulivoima Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Hankimme tuulivoimaa EPV Tuulivoima Oy:n ja Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta, joissa olemme osakkaina. Vantaan Energian osuus tuulisähkön tuotannosta vuonna 2017 oli 78 GWh, mikä tarkoittaa 7 % yhtiön koko […]

Lue lisää

”Tuulivoiman tuotantokapasiteetti tuplaantui”

Tuulivoima on sisältynyt Vantaan Energian tuotantopalettiin kohta kahdenkymmenen vuoden ajan. Liikkeelle lähdettiin verkkaisesti, mutta viime vuosina vauhti on ollut vinhaa. Tuulivoiman tuotantokapasiteetti lähes kaksinkertaistui 2016, ja kova tahti jatkuu kuluvanakin vuonna. Miksi Vantaan Energia haluaa olla mukana tuulivoiman tuotannossa, energiajohtaja Markku Vartia? Siihen on useampikin syy. Riskienhallinnan näkökulmasta kyse on omistuksen hajauttamisesta eri tuotantoteknologioihin. Toisaalta […]

Lue lisää

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti. Lämpö voidaan käyttää joko kaukolämpönä tai teollisuuden prosessilämpönä. Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, maakaasu ja kivihiili. Martinlaakson voimalaitoksen hyötysuhde on korkea; yli […]

Lue lisää

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2016 olivat jäte, kivihiili ja maakaasu. Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 350 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua. Vuonna 2016 jätettä poltettiin noin 356 000 tonnia (340 000 vuonna […]

Lue lisää

Päästökauppa

Olemme seuranneet energiantuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöjä Energiamarkkinaviraston hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Energian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2016 päästöselvitykset.   Päästökustannukset kääntyivät 15 %:n kasvuun parin laskusuuntaisen vuoden jälkeen siitä huolimatta, että päästöoikeuksien markkinahinta laski edelleen. Suurin kustannuksia nostava tekijä oli maksuttomien päästöoikeuksien väheneminen, jolloin päästöoikeuksia jouduttiin ostamaan enemmän markkinoilta. Lisäksi sekä sähkön […]

Lue lisää

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä merkittävästi. Kokonaispäästöt Vantaalla kasvoivat kuitenkin vuonna 2016 yhdeksän prosenttia edellisestä vuodesta, mikä johtui energian tuotantomäärän kasvusta. Tuotantoon suhteutetut ominaispäästöt laskivat edelleen. Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa […]

Lue lisää

Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa

Olemme mukana lukuisissa energiahankkeissa, joissa tuotetaan sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidi on merkittävin maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista. Tuulivoima Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Olemme osakkaana EPV Energia Oy:ssä, Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja Innopower Oy:ssa. Innopower Oy:n myynti- ja alasajoprosessi eteni loppusuoralla. Prosessi päättynee ensi syksyyn mennessä. Vantaan Energian osuus tuulisähkön tuotannosta vuonna […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Osallistumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana. Vantaan Energia on asettanut tavoitteeksi, että uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta on 35 % vuonna 2020. Vuonna 2016 uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuus oli 31 %. Uusiutuvia energialähteitä ovat biohajoava osuus jätteestä, vesi ja tuuli. Jätevoimalan polttoaineesta arviolta 50 % on biohajoavaa. […]

Lue lisää

”Biomuutos vähentää merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä”

Tuotantojohtaja Marko Ahl Martinlaakson voimalaitoksen kattiloissa on tarkoitus polttaa tulevaisuudessa haketta hiilen sijasta. Ensimmäisen biokattilan käyttöönotto häämöttää jo parin vuoden päässä. Tuotantojohtaja Marko Ahl, millaiset uudistukset Martinlaakson voimalaitosta odottavat? Suunnittelemme Martinlaakson vanhimman voimalaitoskattilan muuttamista hakekäyttöiseksi biokattilaksi. Tällä hetkellä se on pois käytöstä. Jos suunnitelmamme toteutuu, kattilan pohjaan tehdään teknisiä muutoksia ja siihen rakennetaan hakepolttoaineen syöttö. […]

Lue lisää

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti. Lämpö voidaan käyttää joko kaukolämpönä tai teollisuuden prosessilämpönä. Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, maakaasu ja kivihiili. Martinlaakson voimalaitoksen hyötysuhde on korkea; lähes […]

Lue lisää

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2015 olivat jäte, kivihiili ja maakaasu. Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi  jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 300 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua. Vuonna 2015 jätettä poltettiin noin 340 000 tonnia. Jätteen käyttö polttoaineena […]

Lue lisää

Päästökauppa

Olemme seuranneet energiantuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöjä Energiamarkkinaviraston hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Energian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2015 päästöselvitykset.   Vuonna 2015  jouduimme kattamaan päästöoikeusvajetta markkinoilta hankituilla päästöoikeuksilla. Päästöoikeusvaje pieneni edellisvuoteen nähden johtuen jätevoimalan ensimmäisestä täydestä toimintavuodesta sekä edelleen laskeneista sähköntuotantomääristä. Yhdistettynä alhaisella tasolla pysytelleeseen päästöoikeuksien markkinahintaan yhtiön päästökustannukset laskivat noin 20 % […]

Lue lisää

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä reilut 20 % vuodesta 2013. Vuodesta 2014 päästöt ovat laskeneet kuutisen prosenttia. Vuosi 2015 oli jätevoimalan ensimmäinen täysi toimintavuosi. Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa esitettyihin menetelmiin. […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Osallistumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana. Vantaan Energia on asettanut tavoitteeksi, että uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta on 35 % vuonna 2020. Vuonna 2015 uusiutuvan energian osuus oli 29 %. Uusiutuvia energialähteitä ovat biohajoava osuus jätteestä, vesi ja tuuli. Jätevoimalan polttoaineesta arviolta 50 % on biohajoavaa. Tuulisähkön tuotanto kasvoi […]

Lue lisää

Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa

Olemme mukana lukuisissa energiahankkeissa, joissa tuotetaan sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidi on merkittävin maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista. Tuulivoima Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Olemme osakkaana EPV Energia Oy:ssä, Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja Innopower Oy:ssä. Vantaan Energian osuus tuulisähkön tuotannosta vuonna 2015 oli 39 GWh, mikä tarkoittaa 4 % yhtiön koko sähköntuotannosta. EPV […]

Lue lisää