Posts Tagged ‘Ilmastonmuutoksen hillintä’

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti. Lämpö voidaan käyttää joko kaukolämpönä tai teollisuuden prosessilämpönä. Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, maakaasu ja kivihiili. Martinlaakson voimalaitoksen hyötysuhde on korkea; lähes […]

Lue lisää

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2015 olivat jäte, kivihiili ja maakaasu. Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi  jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 300 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua. Vuonna 2015 jätettä poltettiin noin 340 000 tonnia. Jätteen käyttö polttoaineena […]

Lue lisää

Päästökauppa

Olemme seuranneet energiantuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöjä Energiamarkkinaviraston hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Energian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2015 päästöselvitykset.   Vuonna 2015  jouduimme kattamaan päästöoikeusvajetta markkinoilta hankituilla päästöoikeuksilla. Päästöoikeusvaje pieneni edellisvuoteen nähden johtuen jätevoimalan ensimmäisestä täydestä toimintavuodesta sekä edelleen laskeneista sähköntuotantomääristä. Yhdistettynä alhaisella tasolla pysytelleeseen päästöoikeuksien markkinahintaan yhtiön päästökustannukset laskivat noin 20 % […]

Lue lisää

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä reilut 20 % vuodesta 2013. Vuodesta 2014 päästöt ovat laskeneet kuutisen prosenttia. Vuosi 2015 oli jätevoimalan ensimmäinen täysi toimintavuosi. Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa esitettyihin menetelmiin. […]

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Osallistumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana. Vantaan Energia on asettanut tavoitteeksi, että uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta on 35 % vuonna 2020. Vuonna 2015 uusiutuvan energian osuus oli 29 %. Uusiutuvia energialähteitä ovat biohajoava osuus jätteestä, vesi ja tuuli. Jätevoimalan polttoaineesta arviolta 50 % on biohajoavaa. Tuulisähkön tuotanto kasvoi […]

Lue lisää

Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa

Olemme mukana lukuisissa energiahankkeissa, joissa tuotetaan sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidi on merkittävin maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista. Tuulivoima Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Olemme osakkaana EPV Energia Oy:ssä, Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja Innopower Oy:ssä. Vantaan Energian osuus tuulisähkön tuotannosta vuonna 2015 oli 39 GWh, mikä tarkoittaa 4 % yhtiön koko sähköntuotannosta. EPV […]

Lue lisää

”On oltava valmis muutoksiin”

Tuotantojohtaja Marko Ahl Suomen energiateollisuuden visio hiilineutraalista tulevaisuudesta ja uusi kansainvälinen ilmastosopimus viitoittavat tietä pois fossiilisista polttoaineista, kohti uusiutuvia energialähteitä. Kuinka kauan Martinlaaksossa voidaan vielä jatkaa 1980-luvulla aloitettua kivihiilen polttoa? Vantaan Energian tuotantojohtaja Marko Ahlin mukaan äkillisiä muutoksia ei ole näköpiirissä, mutta korvaavia vaihtoehtoja selvitetään aktiivisesti. – Martinlaakson hiilikattilalla on teknistä käyttöikää jäljellä vähintään kymmenisen […]

Lue lisää