Siirry sisältöön

Ilmastonmuutoksen hillintä on mahdollista, kun käytössä on oikeat työkalut

Matias 2022

Vantaan Energian tavoitteena hiilinegatiivinen yhtiö vuoteen 2030 mennessä. Hanke on edennyt aikataulussa, ja toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi tehdään juuri nyt.

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimpia uhkia niin ihmisen kuin ympäröivän luonnon hyvinvoinnille. Yksi keskeisimpiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on hiilijalanjäljen pienentäminen. Vantaan Energian tavoitteena olla hiilinegatiivinen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen toteutumiseksi tehdyt toimenpiteet ovat jo tuottaneet merkittäviä näkyviä tuloksia.

Vantaan Energian matka kohti hiilinegatiivisuutta alkoi jo 2010-luvun alussa. Tuolloin päätettiin ensimmäisistä konkreettisista teoista fossiilisten polttoaineiden käytön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Vuonna 2014 otettiin käyttöön Vantaan jätevoimala, jonka hukkalämpöä hyödynnetään kaukolämmössä. Jätevoimala vähentää konkreettisesti fossiilisten polttoaineiden kulutusta, kuten tekee myös vuonna 2019 Martinlaaksossa käyttöön otettu biovoimala.

– Viime vuonna luovuimme turpeen käytöstä, ja tänä vuonna edessä on kivihiilestä luopuminen. Suunnitelmissa on luopua maakaasusta vuoteen 2026 mennessä. Se on viimeinen käyttämämme fossiilinen energialähde, kertoo Vantaan Energian kaupunkienergian liiketoiminnan kehityspäällikkö Matias Siponen.

Käynnissä on myös Sähköpolttoainelaitos-hanke, joka on suunniteltu käyttöönotettavaksi vuonna 2025. Laitos on toteutuessaan Suomen suurimpia teollisen mittakaavan laitoksia ja tuottaa 10 MW polttoaineteholla kaupallisessa mittakaavassa hiilineutraalia, synteettistä metaania. Lisäksi Vantaan Energian tuottamasta sähköstä 95 prosenttia on ilmastoneutraalia vuonna 2026.

– Hiilidioksidin talteenottoratkaisujen lisäksi käynnissä on hankkeita, joilla pyrimme saamaan hiilen kokonaan pois ilmakehästä. Suunnitteilla on esimerkiksi hankkeita, joissa hiili saadaan sidottua takaisin maaperään maanrakennuksen yhteydessä, Siponen kuvailee.

Vihreä siirtymä ei rasita asiakkaan kukkaroa

Vantaan Energian asiakkaiden ympäristötietoisuus on kasvanut tasaisesti. Toiveena on, että ihmiset tekevät yhä enemmän valintoja vihreämmän tulevaisuuden puolesta. Asiakkaiden valinnat ovat vahva ajuri, joka määrittelee kaikkea Vantaan Energian tekemistä.

– Julkisessa keskustelussa puhutaan usein vihreän siirtymän aiheuttavan valtaisia kustannuksia. Ajatuksemme on ratkaista asiakkaidemme energiankäyttöön ja kestävään kehitykseen liittyviä haasteita kustannustehokkain ratkaisuin. Innovatiivisten ratkaisumallien ansiosta vihreä siirtymä voidaan toteuttaa taloudellisesti kannattavasti, eikä se näin ollen aina tarkoita esimerkiksi kasvaneita energialaskuja. Asiakkaat luovat kysynnän uusille tuotteille ja palveluille, ja me pidämme huolta, että kysyntään vastataan, Siponen lupaa.

Yrityksen antamat lupaukset ovat strategian kulmakiviä ja keskeisimpiä toimintaa ohjaavia tavoitteita. Laaditusta aikataulusta pidetään kiinni ja tähän mennessä se on onnistunut erinomaisesti.

– Vantaan Energian asiakas voi luottaa siihen, että saa lupaamamme vihreän tuotteen, sillä toimintamme on tiukasti säädeltyä ja käytössämme on asiaankuuluvat sertifiointijärjestelmät, kuten esimerkiksi ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja laatujärjestelmä ISO 9001.

Uudet teknologiat kehityksen ytimessä

Vantaan Energian hiilinegatiivisuuspolku perustuu uusiin ja innovatiivisiin teknologioihin. Vaikka hyppy tuntemattomaan onkin riski, sen voi nähdä myös suurena mahdollisuutena.

– Se kertoo rohkeudestamme ja toimintakulttuuristamme. Kehitystyöhön tarvitaan luonnollisesti myös osaavia ja luotettavia yhteistyökumppaneita, Siponen kuvailee.

Yritys rakentaa koko ajan kumppanuuksia asiakkaiden ja teknologiatoimijoiden kanssa. Koskaan ei tiedä, mistä yhteistyöstä syntyy synergiaa ja kustannustehokkuutta, joka hyödyttää lopulta niin asiakkaita kuin ympäristöäkin.

Yhteistyö teknologiatoimijoiden kanssa on hedelmällistä monella tapaa. Vantaan Energia tarjoaa uusille innovaatioille mahdollisuuden skaalata toimintaa suurempaan mittakaavaan. Tarjoamme siis parhaimmillaan alustan ja ponnahduslaudan vientiä varten suomalaisille teknologiayrityksille.

Uusilla teknologioilla ja innovaatioilla on kiire – ilmastonmuutos ei odota. Siponen muistuttaa, että Suomella on erittäin hyvä mahdollisuus olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ottaa siitä saatavat hyödyt irti laaja-alaisesti. Jotta voimme olla ilmastoneutraalin teknologian vientimaa, meidän on saatava nopeasti teollisen mittakaavan demonstraatiohankkeita liikkeelle.