Siirry sisältöön

Kannattava liiketoiminta mahdollistaa merkittäviä vastuullisuustekoja

maija siikilaKannattava liiketoiminta on vastuullisen toiminnan perusta. Vantaan Energian vakaan talouden ansiosta yhtiö on voinut tehdä vaikuttavia vastuullisuustekoja, joista merkittävimpiä ovat ilmaston eteen tehdyt konkreettiset teot.

Taloudellinen vastuullisuus näkyy Vantaan Energiassa monella tavalla. Yhtiön vakaa talous mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen ja investoinnit erilaisiin hankkeisiin, joilla tehdään hyvää niin ilmaston kuin yhteiskunnankin eteen.

– Vakaan liiketoiminnan ja talouden ansiosta olemme pystyneet sitoutumaan vaikuttaviin ilmastotavoitteisiin, kuten tavoitteeseen olla hiilinegatiivinen energiayhtiö vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi asiakasnäkökulmasta merkittävää on se, että olemme pystyneet pitämään lämmön hinnat tasaisina, kommentoi Vantaan Energian entinen talous- ja hallintojohtaja Maija Siikilä.

Hyvän taloustilanteen vuoksi Vantaan Energia voi osallistua osaltaan ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen liiketaloudellisesti mielekkäällä ja kannattavalla tavalla.

– Ilmaston kannalta myönteiset toimintatavat nähdään yrityksissä usein kustannuksina, mutta Vantaan Energiassa näin ei ole. On todella hienoa, että ilmastoystävällinen toiminta on yhtiön ytimessä ja siihen liittyy paljon liiketaloudellista viisautta, kertoo Vantaan Energian tuore talous- ja rahoitusjohtaja Panu Kamaja.

Vastuullista toimintaa myös talousnäkökulmasta

Kannattava liiketoiminta on taannut myös sen, että Vantaa Energia on pystynyt maksamaan joka vuosi osinkoja omistajilleen Vantaan ja Helsingin kaupungeille. Vuoden 2021 aikana osinkoja maksettiin suunnitellun mukaisesti 18 miljoonaa euroa. Yhtiön talousasioista myös raportoidaan säännöllisesti niin omistajille kuin hallituksellekin ja tilinpäätös julkaistaan vuosittain Vantaan Energian verkkosivuilla.

Vantaan Energia haluaa vastuullisena toimijana varmistaa, että se toimii vain vastuullisten toimittajien kanssa. Hankintoja ohjaavat konsernin eettiset periaatteet, joihin jokaisen toimittajan tulee sitoutua.

– Eettiset ohjeet toimittajille tukevat konsernimme vastuullista toimintaa ja menestystä. Ohjeet annetaan mukaan jo kilpailutusten yhteydessä ja niistä selviää, millaiset vaatimukset toimittajan pitää täyttää. Lisäksi erityisalojen julkinen hankintalaki ohjaa tekemään vastuullisia sopimuksia, selventää Siikilä.

Vantaan Energia kartoittaa joka vuosi erilaisia avainriskejä talouden näkökulmasta. Yhtiössä tehdään vuosittain sisäistä tarkastusta eri toimintoihin. Tarkastusten avulla havaitaan usein kehitystarpeita, joita lähdetään viemään kehityshankkeina eteenpäin.

panu kajamaMerkittävä työllistäjä

Yli 300 työntekijän työnantajana Vantaan Energia luo työpaikkoja ja siten myös vaurautta ympäröivälle yhteiskunnalle. Yhtiössä työntekijämäärä on pysynyt tasaisena ja todennäköistä on, että työntekijöitä tarvitaan lisää tulevaisuudessa.

Sen lisäksi, että Vantaan Energia työllistää satoja omia työntekijöitä, yhteistyötä tehdään paljon erilaisten suunnittelijoiden, konsulttien ja urakoitsijoiden kanssa. Yhteistyöt ja hankkeet työllistävät eri alojen ammattilaisia myös Vantaan Energian ulkopuolella.

– Esimerkiksi jätevoimalamme laajennus on työllistänyt rakennushankkeen aikana satoja yhteistyökumppanimme työntekijöitä. Suunnitteilla on myös muita hankkeita, jotka työllistävät niin meidän omia osaajiamme, kuin yhteistyökumppaneidenkin työntekijöitä koko vuosikymmenen ajan, selventävät Siikilä ja Kamaja.