Siirry sisältöön

Vastuullisuutta eri näkökulmista

jukka toivonen 1Vantaan Energia huomioi toiminnassaan vastuullisuuden eri ulottuvuudet. Teemme hyviä valintoja ja tekoja niin ympäristön kuin taloudellisen ja sosiaalisen vastuullisuudenkin näkökulmista.

Ympäristövastuu näkyy kaikessa Vantaan Energian toiminnassa. Sitoutuminen hiilinegatiivisuuden tavoitteluun ja kokonaisuudessaan fossiilittomaan energiatuotantoon siirtyminen ovat selkeitä toimia, joilla energiayhtiönä teemme osuutemme ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Tekemistä ohjaavat EU:n, Suomen valtion ja Vantaan kaupungin hiilineutraaliustavoitteet.

– Vantaalla ei ole sellaista teollisuutta, josta aiheutuisi merkittävästi hiilidioksidipäästöjä, joten liikenne ja energia ovat alueemme isoimmat hiilidioksidipäästöjen aiheuttajat. Olemme siten tärkeässä osassa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, ja fossiilittomuus- ja hiilinegatiivisuustavoitteillamme edesautamme kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista, selventää Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Lisäksi Vantaan Energialla on suuri rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä sähkönjakelun vinkkelistä. Vantaalla on jo vahva sähköverkko, mutta tulevaisuudessa sitä kehitetään yhä.

– Liikenne tulee seuraavien vuosien aikana sähköistymään merkittävästi. Vantaan Energian tulevaisuuden näkymissä onkin mahdollistaa yhä parempi infrastruktuuri sähkönjakelulle, mikä edesauttaa sähköisen liikenteen kehittymistä.

Raha kiertää takaisin omistajakaupungeille

Hyvä taloudellinen tilanne on se pohja, joka mahdollistaa kaikki merkittävät vastuullisuusteot ja ylipäätään vastuullisen liiketoiminnan. Taloudellisen vastuullisuuden näkökulmasta Vantaan Energian tärkein tehtävä onkin varmistaa, että liiketoiminta on kannattavaa myös tulevaisuudessa.

– Kannattava liiketoiminta edellyttää nopeaa luopumista fossiilisten polttoaineiden käytöstä, ja sitä olemme jo innovatiivisesti tehneet ja jatkamme työtä myös tulevaisuudessa. Tänä vuonna saavutamme jo tilanteen, jossa käytämme fossiilisista polttoaineista enää maakaasua, selventää Toivonen.

Yhtiön toiminta oli myös vuonna 2021 kannattavaa ja vuoden aikana maksettiin omistajille, Vantaan ja Helsingin kaupungeille, 18 miljoonaa euroa osinkoja.

– Toimimalla tehokkaasti, tarjoamalla energiaa edullisesti ja vakaalla hintatasolla sekä tuottamalla tasaista osinkovirtaa edistämme omistajakaupunkien ja kaupunkilaisten hyvinvointia. Kun asiakkailta saatu raha käytetään fiksusti, se kiertää osinkoina takaisin omistajille ja näkyy viime kädessä omistajakaupunkiemme tuottamissa peruspalveluissa.

Vantaan Energia myös luo uutta liiketoimintaa ja siten varallisuutta ympäröivälle alueelleen. Hyvä esimerkki on jätevoimalan laajennus, joka mahdollistaa tulevaisuudessa aiemmin ulkomaille viedyn jätteen lajittelun ja materiaalikierrätyksen kotimaassa sekä jäljelle jääneen polttokelpoisen jätteen hyödyntämisen energiantuotannossa.

Panostuksia hyvinvointiin

Vuonna 2021 Vantaan Energian työntekijät joutuivat monien muiden organisaatioiden tavoin työskentelemään poikkeuksellisessa toimintaympäristössä koronaviruspandemian vallitessa. Sen vuoksi henkilöstön hyvinvointiin panostettiin vielä aiempaa enemmän.

– Sairauspoissaolomme ovat vähentyneet, mutta poikkeukselliset ajat näyttävät vielä jatkuvan, joten jatkossakin keskitymme pitämään huolta työntekijöidemme hyvinvoinnista. Myös työtapaturmien ennaltaehkäisyyn panostetaan aiempaakin määrätietoisemmin, kommentoi Toivonen.

Vantaan Energia kykeni myös viime vuonna tarjoamaan pääkaupunkiseudun edullisinta lämmön hintaa ja Suomen edullisimpiin kuuluvaa sähkönsiirtohintaa, mikä tuo asiakkaiden arkeen enemmän taloudellista liikkumavaraa. Kilpailukykyisistä ja vakaista hinnoista pidetään kiinni myös jatkossa.

Hyvänä yrityskansalaisena Vantaan Energia on myös mukana Vantaan alueen tapahtumissa ja liikunnallisten harrastusten edistämisessä.