Siirry sisältöön

Yhteiskuntavastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 2026

Sitoudumme noudattamaan lakeja ja toimintaamme liittyviä ympäristömääräyksiä ja sitoumuksia. Kannamme vastuumme ottamalla huomioon päätöksenteossamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat. Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön, että yhteiskuntaan. Jatkuvalla toiminnan parantamisella sitoudumme vähentämään ympäristövaikutuksia ja vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin. Päämäärämme ja tavoitteemme tarkistetaan vuosittain tulevalle 5-vuotisjaksolle.

Ilmastonmuutoksen hillintä:
• Luovumme kivihiilen käytöstä vuonna 2022
• Luovumme fossiilisten polttoaineiden käytöstä Vantaalla vuonna 2026
• Tuottamastamme sähköstä 95 % on ilmastoneutraalia vuonna 2026
• Vähennämme omaa energiankulutustamme energiatehokkuussopimuksen mukaisesti noin 50 GWh vuodessa sekä autamme asiakkaitamme seuraamaan energiankulutustaan ja säästämään energiaa

Luotettava energiantoimitus:
• Sähkön luotettava toimitus on parempi kuin muissa vastaavissa taajamissa. Tavoitteenamme on, että toimitushäiriöt ovat alle 0,2 h/as/vuosi
• Lämpöenergian luotettava toimitus on alan vertailussa hyvällä tasolla. Tavoitteenamme on, että vioista ja vaurioista aiheutuvat toimitushäiriömme lämmityskaudella ovat alle 0,8 h/as/vuosi

Kiertotalouden edistäminen
• Laajennamme jätteiden käsittelypalvelua kierrätyslaitoksien kierrätyskelvottomien jakeiden hyödyntämiseen vuonna 2022
• Tavoitteemme on tehdä vuosittain uusia sopimuksia, joissa hyödymme asiakkaidemme jäähdytysprosessien hukkalämpöä energiajärjestelmän kokonaistehokkuutta edistävillä palvelukonsepteilla.
• Tavoitteena on materiaalivirtojen tehokkaampi hyödyntäminen. Vantaan Energia tavoittelee kaukolämmön lisäveden kulutuksen ja prosessiveden vähentämistä. Lisävedelle tavoite on maksimissaan 1,5 kertaa kaukolämpöverkon tilavuus

Vastuumme sidosryhmille
• Työskentely yhtiössä on turvallista. Turvallisuustavoitteemme on nolla työtapaturmaa
• Henkilöstökokemus Vantaan Energiassa on hyvällä tasolla. Tavoitteena on, että henkilöstötyytyväisyys arvosana henkilöstötutkimuksessa on vähintään 4 (asteikko 1-5) vuonna 2025
• Kannamme osaltamme vastuun nuorten työllistämisestä ja energia-alan tiedon lisäämisestä (huomioiminen rekrytoinnissa, kesätyö- ja harjoittelupaikat, oppilaitosyhteistyö). Kesätyöpaikkoja tarjoamme noin 30
• Yhtiön toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa. Hyvä tulos mahdollistaa myös vastuullisen toiminnan
• Asiakkaat ovat tärkein sidosryhmämme. Entistä paremman palvelukokemuksen aikaansaamiseksi kehitämme edelleen ymmärrystämme asiakkaidemme tarpeista ja odotuksista. Asiakastyytyväisyysmittauksissa tavoitteemme on olla erittäin hyvällä tasolla
• Vastuullisuusnäkökulma huomioidaan hankinnoissa. Vaadimme toimittajiltamme konsernin eettisten periaatteiden noudattamista