Siirry sisältöön

Ilmastonmuutoksen hillintä

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vähennämme kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana.

Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2026 mennessä ja muuttaa energiantuotanto hiilinegatiiviseksi vuoteen 2030 mennessä.  

Meillä on tavoitteena luopua kivihiilen käytöstä vuonna 2022

Lopetamme kivihiilen käytön energiantuotannossa vuonna 2022. Kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen osuutta tuotannossa laajentamalla nykyistä jätevoimalaa.  Vuoden 2021 aikana laajennuksen rakennustyöt ovat edenneet pitkälle ja suurimmat päälaitteet on asennettu paikoilleen. Laajennettu jätevoimala on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022.

Luovumme fossiilisten polttoaineiden käytöstä Vantaalla vuonna 2026

Suunnittelemme lämmön kausivaraston rakentamista Vantaan Kuusikonmäkeen. Lämpövaraston rakentaminen on merkittävässä roolissa siirtymisessä kohti fossiilittomuutta Vantaalla. Se mahdollistaa laajamittaisen hukkalämpöjen ja uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinkolämmön ja geotermisen energian talteenoton lämmityskauden ulkopuolella ja lämmön hyödyntämisen talven pakkaskaudella.

Miljoonan kuution kokoinen varasto tulee olemaan maailman kookkain lämpöenergian varasto.

Lämpövaraston YVA-menettely käynnistettiin vuonna 2021. YVA-selostus kuulutettiin tammikuussa 2022. Hankkeen investointipäätös on suunniteltu tehtävän vuoden 2022 aikana.

Lisäksi fossiilisista polttoaineista luopumisen mahdollistavat materiaalikierrätykseen kelpaamatonta jätettä hyödyntävät Vantaan jätevoimalan yhteyteen rakennettava korkealämpölaitos ja Martinlaakson voimalaitokselle tuleva kestopuubiovoimala, joista syntyvät hukkalämmöt hyödynnetään lämmöntuotantoon. Kummankin laitoksen ympäristölupahakemuksen ovat parhaillaan Aluehallintoviraston käsittelyssä. Hankkeen investointipäätökset on suunniteltu tehtävän vuoden 2022 aikana.

Lue lisää: https://www.vantaanenergia.fi/fossiiliton-2026/lammon-kausivarasto/

Tuottamastamme sähköstä 95 % on ilmastoneutraalia vuonna 2026

Vuonna 2021 tuottamastamme sähköstä oli ilmastoneutraalia 75 %. Ilmastoneutraaleja energiamuotoja ovat biopolttoaineet, biohajoava osuus jätteestä, ydinvoima, tuulivoima ja vesivoima.

Vantaan Energian tavoitteena on määrätietoisesti kasvattaa tuulivoimantuotantoaan. Vuonna 2021 olimme mukana useassa rakenteilla olevassa osakkuusyhtiöidemme tuulipuistohankkeessa. EPV Tuulivoiman Teuvan ja Suomen Hyötytuulen Polusjärven sekä Alajoki-Peuralinnan tuulipuistojen on tarkoitus valmistua kaupalliseen tuotantoon 2022.

Ydinvoimalla tuotetun sähkön määrämme lähes kaksinkertaistuu, kun Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluoto 3 -laitos otetaan käyttöön. Polttoaineen lataus laitokseen valmistui huhtikuussa ja reaktori käynnistettiin pienellä teholla joulukuussa 2021. Valmistautuminen sähköntuotannon aloittamiseen on käynnissä.

Vähennämme omaa energiankulutustamme energiatehokkuussopimuksen mukaisesti noin 50 GWh vuodessa sekä autamme asiakkaitamme seuraamaan energiankulutustaan ja säästämään energiaa

Vuonna 2021 julkaisimme asiakkaillemme kolme uutta palvelua, jotka tarjoavat asiakkaillemme työkaluja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen sekä helppoutta rakentamiseen. Huoleton energiapäivitys sekä Etevä energiaetsivä mahdollistavat energiatehokkuuden parantamisen kautta säästöjä kiinteistöjen lämmitys- ja asumiskustannuksiin sekä pienentävät lämmityksestä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Helppo Energialiittyjä -palvelu mahdollistaa rakentajalle lämmityksen ja jäähdytyksen tarvittavine laitteistoineen ilman ylimääräisiä välikäsiä elinkaaripalveluna. Vuonna 2022 tuomme asiakkaillemme tarjolle lisää energiankäyttöä helpottavia palveluita.

Uusia Uusiolämpösopimuksia tehtiin vuonna 2021 noin 58 GWh vuosienergiaa vastaava määrä.