Siirry sisältöön

Vastuumme sidosryhmille

Vantaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kannustava johtaminen, joka tähtää henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. Jatkuva oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän toiveitaan.

Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita.

Työskentely yhtiössä on turvallista. Turvallisuustavoitteemme on nolla työtapaturmaa

Vuonna 2021 Vantaan Energia konsernille määritettiin työturvallisuusstrategia, jonka tavoitteena on saavuttaa 0 -tapaturmaa vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on turvallinen työpaikka, jossa havainnoidaan työturvallisuutta, toimitaan ennakoivasti, opitaan poikkeamista työturvallisuutta jatkuvasti kehittäen. Vuonna 2021 konsernin tapaturmataajuus (TRI > 0) lähes puolittui edelliseen vuoteen verrattuna ollen 7,0 (12,9). Positiivisesta kehityksestä huolimatta vuonna 2021 sattui 1 vakava tapaturma, joka johti pitkään poissaoloon (30>tpv).

Henkilöstökokemus Vantaan Energiassa on hyvällä tasolla. Tavoitteena on, että henkilöstötyytyväisyyden arvosana henkilöstötutkimuksessa on vähintään 4 (asteikko 1-5) vuonna 2025.

Vuoden 2021 henkilöstötutkimuksessa oli ilahduttavaa kehitystä. Myönteiset muutokset liittyvät konsernitason asioihin – henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiseen, yksiköiden väliseen yhteistyöhön ja toimintatapojen selkeyteen parasta asiakaskokemusta ajatellen. Myös johdon toiminnassa näkyy hyvää kehitystä.

Syksyllä 2021 toteutetussa henkilöstötutkimuksen pulssitutkimuksessa henkilöstökokemuksen arvosanaksi muodostui hienosti 3,85.

Kannamme osaltamme vastuun nuorten työllistämisestä ja energia-alan tiedon lisäämisestä (huomioiminen rekrytoinnissa, kesätyö- ja harjoittelupaikat, oppilaitosyhteistyö). Kesätyöpaikkoja tarjoamme vuosittain noin 30–40.

Työllistämme joka kesä nuoria muun muassa erilaisiin asentaja- ja insinööriharjoittelijatehtäviin. Vuonna 2021 kesätyöntekijöitä rekrytoitiin yhteensä 30. Hakemuksia alkuvuoden kesätyöhaussa tuli kaikkiaan lähes 800 kappaletta, mikä kertoo kiinnostuksesta työpaikkojamme kohtaan.

Yhtiön toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa. Hyvä tulos mahdollistaa myös vastuullisen toiminnan

Vuosi 2021 oli Vantaan Energia -konsernille niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin menestyksekäs. Vantaan Energia maksaa vuoden 2020 tuloksestaan omistajilleen Vantaan kaupungille ja Helsingin kaupungille osinkoa noin 18,0 miljoonaa euroa.

Asiakkaat ovat tärkein sidosryhmämme. Entistä paremman palvelukokemuksen aikaansaamiseksi kehitämme edelleen ymmärrystämme asiakkaidemme tarpeista ja odotuksista. Asiakastyytyväisyysmittauksissa tavoitteemme on olla erittäin hyvällä tasolla

EPSI Rating on tutkinut pohjoismaista asiakaskokemusta jo 30 vuoden ajan. Suomessa EPSI Rating on tutkinut aiemmin muun muassa sähkön vähittäismyynnin asiakastyytyväisyyttä. Vuonna 2021 tutkittiin ensimmäistä kertaa myös lämpöasiakkaiden tyytyväisyyttä. Vantaan Energia sai tutkimuksen parhaat asiakastyytyväisyyden pisteet. Yhtiön saamat indeksipisteet olivat 74,8, asteikolla 0-60 tyytymätön, 60-75 tyytyväinen ja yli 75 erittäin tyytyväinen. Uutta tutkimuksessa tänä vuonna oli lisäksi kestävän kehityksen indeksi, joka on suunniteltu mittaamaan asiakkaiden näkemyksiä ja arvioita yritysten vastuullisuudesta. Vantaan Energia sai tutkimuksen toiseksi parhaat kestävän kehityksen indeksipisteet.

Vastuullisuusnäkökulma huomioidaan hankinnoissa. Vaadimme toimittajiltamme konsernin eettisten periaatteiden noudattamista

Vantaan Energian suhteet asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Vantaan Energian eettiset ohjeet toimittajille tukevat konsernimme vastuullista toimintaa ja menestystä. Lue lisää Vantaan Energia eettisistä ohjeista.