Siirry sisältöön

Kiertotalouden edistäminen

Vantaan Energia on kiertotalousenergiayhtiö. Kiertotalous tarkoittaa Vantaan Energialle materiaalien pitämistä kierrossa mahdollisimman pitkään tai niiden muodon muuttamista muuksi. Käytännössä se on esimerkiksi hukkalämmön varastoimista ja hyödyntämistä sekä kierrätykseen kelpaamattomien raaka-aineiden energiahyödyntämistä. Kiertotalous on myös hiilidioksidin jalostamista vihreän vedyn avulla uusiokäyttöön pysyviksi tuotteiksi, jotka sitovat hiilidioksidin materiaaliksi.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö on tarkoitus vuoteen 2026 mennessä. Sen jälkeen jatketaan etenemällä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030 neljän päähankkeen myötä. Vantaan Energian suunnitelmiin kuuluvat hiilidioksiditonta biokaasua valmistavan laitoksen käynnistäminen vuonna 2026, hiilidioksidin talteenotto raaka-aineeksi vuonna 2027, investointi kierrätysbiohiililaitokseen vuonna 2027 ja hiilidioksidin jalostaminen kokonaan uusiksi tuotteiksi vuonna 2029.

Laajennamme jätteiden käsittelypalvelua kierrätyslaitoksien kierrätyskelvottomien jakeiden hyödyntämiseen vuonna 2022

Rakennamme parhaillaan jätevoimalalle laajennusta, joka hyödyntäisi kierrätyslaitosten erottelemaa kaupan ja teollisuuden jätettä, kuten kierrätyskelvotonta pahvia ja muovia. Rakennustyö ovat edenneet suunnitellusti ja laitos on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022.

Tulevaisuudessa lisäämme edelleen materiaalihyödyntämiseen kelpaamattomien jätteiden hyötykäyttöä Martinlaaksoon suunnitteilla olevassa kestopuubiovoimalassa ja Vantaan jätevoimalan yhteyteen sijoittuvassa korkealämpölaitoksessa. Kummankin laitoksen investointipäätökset on tarkoitus tehdä vuonna 2022.

Tavoitteenamme on tehdä vuosittain uusia sopimuksia, joissa hyödynnämme asiakkaidemme jäähdytysprosessien hukkalämpöä energiajärjestelmän kokonaistehokkuutta edistävillä palvelukonsepteilla.

Paikallisten yritysten ja teollisuuden prosessit tuottavat sivutuotteena hukkalämpöä. Vantaan Energia aikoo hyödyntää esimerkiksi vantaalaisten datakeskusten tuottamaa ylijäämälämpöä avoimessa kaukolämpöverkossaan lisäenergialähteenä. Vantaan Energialla on sopimus hukkalämmön toimittamisesta yhden asiakkaan kanssa. Vuonna 2021 käynnistettiin neuvotteluja alueelle suunnitteilla olevien datakeskusten hukkalämmön hyödyntämiseksi.

Vantaan Kuninkaalaan suunnitteilla olevaan lämmön kausivarastoon voi tulevaisuudessa tallettaa lämpöä kaikista uusiutuvista energiantuotantomuodoista. Aikanaan varastoon voidaan varastoida myös Vantaan Energian asiakkailtaan ostamaa hukkalämpöä.

Tavoitteena on materiaalivirtojen tehokkaampi hyödyntäminen. Vantaan Energia tavoittelee kaukolämmön lisäveden kulutuksen ja prosessiveden vähentämistä. Lisävedelle tavoite on maksimissaan 1,5 kertaa kaukolämpöverkon tilavuus.

Vantaan Energia ja Wärtsilä solmivat vuonna 2021 yhteistyösopimuksen synteettistä metaania tuottavan laitoksen esisuunnittelusta. Vuonna 2025 käyttöönotettavaksi suunniteltu sähköpolttoainelaitos on toteutuessaan Suomen suurin ja ensimmäinen, joka tuottaa 10 megawatin polttoaineteholla kaupallisessa mittakaavassa hiilineutraalia, synteettistä metaania.

Vantaan Energian kannalta veden tehokas käyttö liiketoiminnassa on tärkeää. Vuonna 2021 kaukolämpöverkon lisäveden kulutus oli 1,46 kertaa verkon tilavuus. Lisävettä käytetään erityisesti energiatuotannon prosesseissa ja kaukolämpöverkon lisävetenä. Lisäveden määrä on hyvä mittari kertomaan myös yleisemmin kaukolämpöverkon kuntotasosta.

Vuonna 2021 rakennettiin lisäveden syöttöputki Vantaan kaukolämpöverkosta Tuusulan kaukolämpöverkkoon. Lisävesi on puhdistettu prosessivettä. Näin vähennetään sekä Vantaan Energian jätevesiviemäriin johdettavan veden määrää että vesijohtoveden kulutusta Tuusulassa.