Siirry sisältöön

Tavoitteena positiivisesti kehittyvä työpäiväkokemus

maarit rantalaTyöntekijän hyvinvointi, turvallisuus ja jatkuva mahdollisuus kehittää osaamistaan on Vantaan Energiassa keskeinen osa kehittämistä. Energiayhtiö haluaa olla moderni työpaikka, jossa asiat hoituvat jatkuvasti paremmin ja tehokkaammin. Vuonna 2021 laaditun strategian keskiössä on vastuu ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan sekä työturvallisuudestaan.

Jaksaminen työelämässä on teema, johon panostetaan monin eri keinoin.

– Terveinä ja virkeinä jaksamme tehdä työtämme, huolehtia osaamisestamme ja antaa panoksemme yhteisten tavoitteiden ja asioiden eteen. Hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa ihmisille erilaisia asioita, koska ihmiset ovat erilaissa elämäntilanteissa ja mieltymykset erilaisia, kertoo henkilöstöjohtaja Maarit Rantala.

Henkilöstötutkimuksen mukaan yhtiö on varsin hyvin onnistunut tavoitteissaan. Henkilöstötyytyväisyyden tavoite vuonna 2025 arvosteluasteikolla 1–5 on arvosana neljä.

– Vuoden 2021 arvosanat lähenevät lähes joka kysymyksessä neljää ja tiimien sekä työyhteisön toimivuus ylittää jo tavoiteasteikon. Eli olemme oikealla tiellä. Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara, joten tämä on jatkuvaa yhdessä kehittämistä ja kehittymistä.

Työturvallisuus kuuluu kaikille

Turvallisuustavoitteet niin ikään ovat yhtiössä kunniahimoiset: tavoitteena 0-työtapaturmaa vuoteen 2025 mennessä. Työsuojeluorganisaation lisäksi Vantaan Energiassa on työturvallisuustiimit, jotka kokoontuvat säännöllisesti ja kehittävät työturvallisuutta omalla alueellaan.

– Tavoitteena on turvallinen työpaikka, jossa havainnoidaan työturvallisuutta, toimitaan ennakoivasti, opitaan poikkeamista ja kehitetään toimintatapoja. Työturvallisuuden lisääminen kuuluu kaikille. Vantaan Energialla jokaiselle työntekijälle on määritelty henkilökohtaiset tavoitteet muun muassa työturvallisuuskeskusteluista, -havainnoista ja -arvioinneista, kertoo työsuojelupäällikkö Virpi Tienhaara.

Vuoden 2021 aikana tapaturmataajuus lähes puolittui edellisvuoteen verrattuna.

– Positiivisesta tuloksesta huolimatta työtapaturmia sattui yhteensä neljä kappaletta, josta yksi vaati pidemmän poissaolon. Tyypillisesti tapaturmat ovat kaatumisista johtuvia nyrjähdyksiä ja venähdyksiä. Työ kohti tapaturmattomia työpäiviä jatkuu. Työturvallisuustiimit mahdollistavat nopean reagoinnin mahdollisiin epäkohtiin sekä asioiden kehittymisen.

riikka pelliNuorissa on tulevaisuus

Vantaan Energia palkkaa vuosittain useita kymmeniä kesätyöntekijöitä ja tarjoaa nuorille mahdollisuuden saada kokemusta työelämästä.

– Olemme Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kampanjan kumppani jo seitsemättä vuotta. Kampanjan myötä sitoudumme noudattamaan vastuullisen kesätyön kuutta periaatetta: hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus sekä tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus- ja todistus. Erityisesti perehdytykseen panostamme paljon, jotta kesätyön aloitus ja työssä suoriutuminen sujuu mahdollisimman hyvin ja turvallisesti. Tavoitteena on tietenkin, että kesätyöntekijän työkokemus olisi mahdollisimman onnistunut ja olisimme heille houkutteleva työnantaja myös tulevaisuudessa, kertoo HR-asiantuntijana toimiva Riikka Pelli.

Varsinaista aikaisempaa työkokemusta kesätyöpaikkojen hakijalta ei vaadita. Energiayhtiö palkkaa erilaisista taustoista tulevia nuoria ja painottaa, että innokas ja oppiva asenne on ollut ratkaisevin tekijä.

Asenne, osaaminen ja kyvykkyys ratkaisevat myös esihenkilötyössä. Yhtiössä on panostettu esihenkilöiden johtamisvalmennukseen, kollegiaaliseen vuorovaikutukseen ja viestintään, jotta positiivinen työpäiväkokemus vaikuttaa laaja-alaisesti asiakkaisiin, uusiin osaajiin, yleiseen fiilikseen ja hyvinvointiin. 

– Strategiassamme määritellyt tavoitteet saavutetaan saumattoman hyvällä yhteistyöllä – parempi työpäivä syntyy meistä, jokaisesta. Kukaan ei saa hyviä tuloksia yksin, niihin vaaditaan kaikkien sitoutumista, panosta ja yhteistyötä, summaa Maarit Rantala.