Lämmön kausivarasto

Lämmön kausivarasto

Suunnittelemme lämmön kausivaraston rakentamista Vantaan Kuusikonmäkeen. Lämpövaraston rakentaminen on merkittävässä roolissa siirtymisessä kohti fossiilittomuutta Vantaalla. 

Miljoonan kuution kokoinen varasto tulee olemaan maailman kookkain energiavarasto. Sen kapasiteetti on 90 gigawattituntia, joka vastaa keskikokoisen suomalaiskaupungin vuosittaista lämmönkulutusta.

Kausivarastoon säilötään uusiutuvaa energiaa, jota saadaan muun muassa aurinko-, tuuli-, ja geotermisistä lähteistä. Lisäksi se mahdollistaa hukkalämmön varastoinnin, jota kertyy esimerkiksi datakeskuksista.  Varastoitu energia korvaa maakaasun käyttöä talvikaudella, vähentäen näin lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä 26 000 tonnilla vuodessa. 

Lämmön kausivarasto edistää EU:n useita ilmasto- ja energiatavoitteita: resurssitehokkuuden kasvattamista hukkalämpöä hyödyntämällä, uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvattamista ja eri energiajärjestelmien integraatiota.

Lue lisää lämmön kausivarastosta

Hankkeen YVA-menettely käynnistyi talvella 2020 ja YVA-ohjelma oli nähtävillä huhtikuun 2021. Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä. Ympäristövaikutusten arviointi on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on saada YVA-selostus nähtäville lokakuussa 2021. Ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta vastaa konsulttityönä AFRY Finland Oy. Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii Uudenmaan ELY-keskus.

Lue lisää hankkeen YVA-menettelystä

Vantaan kaupunki on käynnistänyt hankkeeseen liittyvän asemakaavoituksen. Kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on parhaillaan nähtävillä, siitä voi jättää mielipiteensä 20.5.2021 mennessä. 

Lue lisää hankkeen kaavoituksesta

Hanke on esisuunnitteluvaiheessa. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2022–2026.

 YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuus tullaan järjestämään syksyllä 2021.

Kaikille avoin online-yleisötilaisuus 31.8.2021

Hankesuunnitelmaa käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin 31.8.2021 klo 17-19 online-tilaisuutena.

Katso 31.8.2021 tilaisuuden tallenne  
Tilaisuuden esitysmateriaalit
Lämmön kausivaraston 31.8.2021 yleisötilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen


***

YVA-ohjelmaa käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus 14.4.2021

Hanketta ja sen YVA-ohjelmaa käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin 14.4.2021 klo 17-19 online-tilaisuutena.

Katso 14.4.2021 tilaisuuden tallenne 
Lämmön kausivarastosta kysymykset ja niiden vastaukset 14.4.2021

Katso lämmön kausivarasto -hanketta selostava esittelyvideo
Vantaan Energian maailman suurin lämmön kausivarasto - YouTube