Siirry sisältöön

Lämmön kausivarasto

 

Lämmön energiavarasto on yksi merkittävä tapa varastoida energiaa. Sen rooli on olennainen Vantaan Energian siirtyessä päästöttömään energiantuotantoon.

Suunnittelemme Vantaan Kuusikonmäkeen rakennettavaksi maailman suurinta lämmön kausivarastoa, jonne varastoitaisiin muun muassa aurinko-, tuuli- ja hukkalämmönlähteistä saatavaa uusiutuvaa energiaa. Energia varastoidaan kuumaan veteen.

Lämmön varastointi mahdollistaisi kesäaikaisten hukkalämpöjen ja jätteen energiahyötykäytöstä syntyvän ylijäämälämmön varastoimisen alhaisen lämmitystarpeen aikana ja hyödyntämisen talven pakkasilla lämmöntarpeen ollessa suuri. Se mahdollistaa joustavuuden kulutustarpeen ja tuotannon välille.

Lämmön varastoiminen on merkittävässä roolissa tulevaisuuden fossiilittomassa energiajärjestelmässä.

Status
Esisuunnittelussa
Valmistumisvuosi
Arviolta vuonna 2028
Kapasiteetti
90 GWh – vastaa keskisuuren suomalaisen kaupungin vuotuista lämmönkulutusta

Tilavuus

1 000 000 m3
Purkuteho
200 MW

Energian varastointi on yksi energiasiirtymän suurimpia haasteita

Energian varastointi on yksi energiajärjestelmien suurimmista haasteista siirryttäessä tuotannoltaan vaihtelevaan uusiutuvaan energiaan: tuuli- ja aurinkosähköön. Lämmön energiavarasto on yksi merkittävä tapa varastoida energiaa ja sen rooli on olennainen Vantaan Energian siirtyessä päästöttömään energiantuotantoon.

Lämmön kausivarastoon varastoidulla uusiutuvalla energialla ja jätteen energiahyötykäytöstä syntyvällä varastoidulla ylijäämälämmöllä voidaan korvata maakaasun käyttöä suurimpina lämmöntarpeen aikoina talvella.

Hukkalämmön varastoimisen merkitys Lämmön kausivaraston yhteydessä korostuu: toisaalla ylimääräiseksi jäävä energia on hyödyksi toisaalla. Resurssitehokkuus kasvaa hukkalämpöjä hyödyntämällä.

Tutustu tarkemmin hankkeeseen

Kysymyksiä Lämmön kausivarastosta

9 kysymystä vastauksineen avaa mm. tarvetta Lämmön kausivarastolle, sen toimintaperiaatetta ja rakennustyön vaiheita.

Hankkeen yleisötilaisuudet

Lämmön kausivaraston ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä järjestettiin useampi yleisötilaisuus, joiden materiaaleihin ja tallenteisiin pääsee tutustumaan jälkikäteen.

Tiedotearkisto hanketta käsitteleviin tiedotteisiin

Olemme koonneet kaikki Lämmön kausivarasto -hanketta käsittelevät tiedotteet tiedotearkistoon.

Näin Lämmön kausivarasto toimii