Tavoitteenamme fossiilittomuus

Tavoitteenamme fossiilittomuus

Kiertotalouden ratkaisut mahdollistavat fossiilittomuuden

EU on asettanut yhteisen tavoitteen ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä ja korottanut päästövähennystavoitettaan 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Suomi tähtää ilmastoneutraaliuteen 2035 mennessä.

Energiayhtiöillä on globaalisti merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Siksi mielestämme meidän tulee toimia aktiivisesti ja tehdä asioita ennakkoluulottomasti uudella tavalla. Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa mahdollisimman nopeasti ja edetä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030.

Matkamme kohti fossiilitonta energiantuotantoa perustuu pitkälti kiertotalouteen. Materiaalivirtojen ja lämmön synergia mahdollistaa ympäristöystävällisen energiantuotannon olemassa olevia, kierrätykseen kelpaamattomia raaka-aineita hyödyntäen ja jalostaen. Kiertotalous tarkoittaa meille materiaalien pitämistä kierrossa mahdollisimman pitkään tai niiden muodon muuttamista muuksi.

Perustana innovatiiviset energiantuotannon ratkaisut

Fossiilittoman energiantuotantomme perustana tulee toimimaan tuotantolaitoksemme.

Vantaan Energia on tehnyt jätevoimalassaan Uudenmaan kotitalouksissa syntyneestä, kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä lämpöä ja sähköä jo vuodesta 2014. Vuonna 2022 käyttöönotettu jätevoimalan laajennus toi lisäkapasiteettia myös kaupan ja teollisuuden jätteen energiahyötykäyttämiseen.

Lämmön kausivarasto mahdollistaa energian varastoinnin kesän kuumilla ja käytön talven pakkasilla, jolloin lämmön tarve on suurimmillaan. Sähköpolttoainelaitos vastaa monen toimialan huutoon tarjotessaan vetytalouden keinoin ratkaisuja lämmöntuotantoon mahdollistaen maakaasun käytön korvaamisen synteettisellä kaasulla ja siten kaupungin fossiilittoman lämmityksen myös talven kylmimpinä ajankohtina. Sähköpolttoainelaitoksessa tuotettu synteettinen kaasu vauhdittaa raskaan liikenteen toimialan vihreää siirtymää toimiessaan uusiutuvana liikennepolttoaineena. Korkealämpötilalaitos laajentaa kierrätyskelvottomien jätteiden käsittelypalvelutarjontaamme.