Siirry sisältöön

Fossiiliton 2026 viitoittaa tietä kohti kestävämpää tulevaisuutta

Vantaan Energia aikoo luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuonna 2026. Kunnianhimoinen hanke etenee vauhdilla, ja suunnittelupöydällä on jo pidemmälle tulevaisuuteen katsovia ideoita.

Energiayhtiöillä on globaalisti merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa, ja alalla tarvitaan ennakkoluulottomia ja aktiivisia suunnannäyttäjiä. Syksyllä 2020 Vantaan Energialla asetettiinkin kunnianhimoinen tavoite: aiomme lopettaa fossiilisten polttoaineiden käytön Vantaan alueella jo vuonna 2026. Kivihiilen käyttö on tarkoitus lopettaa vieläkin aikaisemmin, vuoteen 2022 mennessä.

Vantaan Energialla on kivihiilestä, maakaasusta ja turpeesta luopumiseen hyvät lähtökohdat. Olemme onnistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana puolittamaan hiilidioksidipäästömme ja meillä on kunnia olla paitsi pääkaupunkiseudun vähäpäästöisin myös halvin kaukolämmön tuottaja. Muutokselle on myös vahva omistajan tuki: pääomistaja Vantaa haluaa olla hiilineutraali vuonna 2030. Jos Vantaan Energia ei tätä tavoitetta saavuta, ei kaupunkikaan siihen pysty.

– Haluamme nähdä energiamurroksen ja ilmastonmuutoksen uhkien sijaan mahdollisuutena, kuvaa Vantaan Energian tuotantojohtaja Kalle Patomeri lähtökohtia hankkeeseen. Jos meillä on kyky ja mahdollisuus toimia ilmaston kannalta vastuullisesti, miksemme tekisi sitä?

Patomeri tähdentää, että fossiilittomista polttoaineista luopuminen ei kuitenkaan saa käydä asiakkaiden kukkarolle, vaan muutoksesta huolimatta kaukolämmön hinnat säilyvät ennallaan. Vähäpäästöisyys ei ole ristiriidassa taloudellisen kannattavuuden kanssa. Se saavutetaan tekemällä asioita uudella tavalla.

Lämmön kausivarasto tallettaa kesähelteiden lämmöt paukkupakkasia varten

Fossiilisista polttoaineista luovutaan vaiheittain, eri hankkeiden kautta. Näistä merkittävin on maanalaisen lämmön kausivarasto. Vantaan Kuusikonmäkeen rakennettavaan kausivarastoon voi tulevaisuudessa tallettaa lämpöä kaikista uusiutuvista energiantuotantomuodoista. Kesällä varastoitu lämpö voidaan hyödyntää pakkaskaudella, kun lämmöntarve on suurimmillaan. Aikanaan varastoon voidaan tallettaa myös Vantaan Energian asiakkailtaan ostamaa hukkalämpöä.

Suunnitteluvaiheessa oleva kausivarasto on hankkeena ainutlaatuinen, ja miljoonan kuution kokoisesta varastosta tulee maailman suurin ja ensimmäinen kallioon louhittu varasto. Sen kapasiteetti on 90 gigawattituntia, joka vastaa keskikokoisen suomalaiskaupungin vuosittaista lämmönkulutusta. Varastoitu energia korvaa maakaasun käyttöä talvikaudella, vähentäen näin hiilidioksidipäästöjä 26 000 tonnilla vuodessa.

Laajasti innostusta herättäneelle hankkeelle haettiin vuonna 2020 Euroopan Unionin Innovation Fund -tukea. Päätöksiä odotetaan keväällä 2022. Kausivarasto suunnitellaan otettavan käyttöön vuonna 2026.  

Jätevoimalan laajennuksesta apua jätteiden hyötykäyttöön

Kausivaraston ohella merkittävimpiin kehityshankkeisiin kuuluu Vantaan vuonna 2014 valmistuneen jätevoimalan laajennus. Tällä hetkellä voimala käsittelee ainoastaan kotitalouksien kierrätyskelvotonta sekajätettä, kun taas kaupan ja teollisuuden kierrätyskelvoton energiajäte kuljetetaan edelleen ulkomaille.

Tätä jätettä laajennettu jätevoimala voi tulevaisuudessa hyödyntää polttoaineena 200 000 tonnin edestä. Jätevoimalan laajennusinvestointi on sekä ympäristön että kansantalouden kannalta merkittävä: samalla kun jäte pystytään hyödyntämään kustannustehokkaasti kotimaassa, Vantaan Energian hiilidioksidipäästöt vähenevät jälleen 25 prosenttia. Rakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2020, ja laajennettu jätevoimala on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022.

Turpeesta luopuminen tukee monimuotoisuutta

Myös turpeelle ollaan jättämässä hyvästit – sinetti päätökselle tuli vuonna 2020. Turvetta on käytetty Vantaan Martinlaakson vuonna 2019 käyttöön otetussa biovoimalassa hidastamassa biokattilan korroosiota ja likaantumista. Kokonaismäärä on noin 10 % polttoaineen määrästä. Kehitteillä on voimalaitoksen palamisen ja korroosion hallintaan kehitetty järjestelmä – kun se otetaan vuonna 2021 käyttöön, turpeesta luovutaan.

Tämä vähentää päästöjä ja tukee myös luonnon monimuotoisuutta: vajaan sadan hehtaarin kokoinen turvesuo jää käyttämättä.

Hyvästit fossiilisille polttoaineille – vaan mitä sen jälkeen?

Fossiilisista polttoaineista luopuminen on kova tavoite, mutta sen jälkeen ei ole syytä jäädä lepäämään laakereilleen. Suunnittelupöydällä on jo useita hankeaihioita, joissa mietitään muun muassa, kuinka hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä siirrytään hiilinieluna toimimiseen. Suunnitelmissa on myös jäljelle jäävän maakaasun korvaaminen biokaasulla vuonna 2026 sekä pidemmällä tähtäimellä myös bioenergian polttamisesta luopuminen.

– Uskon, että tulevaisuudessa puun polttaminen ei ole enää hyväksyttävää, toteaa Kalle Patomeri ja jatkaa: Haluamme katsoa pitkälle ja miettiä jo, millaisia ratkaisuja jatkossa tarvitaan. Emme halua tehdä asioita vasta sitten, kun on pakko.

Lue lisää Vantaan Energian Fossiiliton 2026 -hankkeesta

Vantaan Energian tuotantojohtaja Kalle Patomeri vastaa Vantaan Energian omasta sähkön ja lämmön tuotannosta. Hänen työtään on siis pitää vantaalaiset kodit ja kiinteistöt lämpimänä.