Siirry sisältöön

Luotettava sähköntoimitus varmistaa vantaalaisten sujuvan arjen

Yhteiskuntamme on yhä riippuvaisempi sähköstä. Vantaan Energia Sähköverkot tekee päivittäin töitä sujuvan sähkönsiirron varmistamiseksi ja katsoo myös tulevaan yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeita ennakoiden.

Yhteiskuntamme sähköriippuvuus kasvaa kaiken aikaa, ja arkielämämme olisi ilman sähköä hankalaa. Sähkön ansiosta valot palavat ja kahvinkeitin pulputtaa. Saatamme pitää toimivaa sähkönsiirtoa niin itsestäänselvyytenä, että havahdumme sen olemassaoloon vasta silloin, kun ongelmia ilmenee.

Vantaan Energia Sähköverkot siirtää sähköä 130 000 asiakkaalleen luotettavasti. Pyrimme korkean toimitusvarmuuden ja tasaisen jännitteen ohella varmistamaan, että tapahtuessaan sähkökatkot olisivat mahdollisimman lyhyitä. Asiakkaamme odottavat sähköjen palautuvan vikatilanteissa olosuhteisiin nähden nopeasti.

– Olemme onnistuneet tehtävässämme hyvin: sähköntoimituksen vuosittainen keskeytysaikamme on keskimäärin muutama minuutti asiakasta kohden. Asiakaslupaustemme mukaisesti meidät tavoittaa jokainen päivä ja hetki, vuorokauden ja vuoden ympäri, ja meillä on valmius puuttua mahdollisiin vikatilanteisiin viipymättä, toteaa Risto Lappi, Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja.

Sähkönsiirrosta, ja erityisesti sen hinnasta, on käyty viime vuosina yhteiskunnassamme aktiivista keskustelua. Ensin on hyvä todeta, että kuluttaja maksaa sähkölaskussaan sekä varsinaisesta sähköenergiasta, että sen siirtopalvelusta. Päälle tulevat lisäksi verot, joista merkittävä osa laskutetaan sähkön siirtomaksun yhteydessä. Sähköenergian toimittajan voi asiakas valita itse, kun taas siirtoyhtiöillä on tietyllä maantieteellisellä alueella monopoli.

Varsinaisessa hintakeskustelussa kannattaa puolestaan huomioida useita näkökulmia. Sähköverkon ylläpito on yhteiskunnalle elintärkeää, ja vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki velvoittaa sähkönsiirtoyhtiöt takaamaan sähkön entistäkin paremman toimitusvarmuuden. Tämä edellyttää yhtiöiltä yhä suurempia panostuksia sekä sähköverkon kehittämiseen että ylläpitoon.

– Sähkönsiirtomme hinnat ovat nousseet viimeksi vuonna 2018 ja ovat valtakunnallisessa hintavertailussa edullisimpien joukossa. Koska Vantaan Energian omistajat ovat Helsingin ja Vantaan kaupungit, tuottomme palautuvat osinkojen myötä kaupungeille ja sitä kautta kaupunkilaisten käyttöön, muistuttaa Lappi.

Pitkäjänteistä toimintaa sähköverkkojen kehittämiseksi

Luotettavan sähköverkon rakentaminen ja huoltaminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. Sähköverkon tekninen käyttöaika on tyypillisesti useita kymmeniä vuosia. Investointeja tehdessä onkin katsottava myös tulevaisuuteen ja arvioitava, miten kaupungit, asiakkaiden tarpeet ja kulutus kehittyvät pidemmällä aikavälillä.

Vantaan Energia Sähköverkot parantaa sähkönsiirron luotettavuutta erilaisin toimenpitein. Voimakkaasti kehittyvällä Keimolan alueella on käynnissä hanke, jossa alueen ilmajohtoja korvataan maakaapeleilla ja parannetaan näin alueen toimitusvarmuutta. Lisäksi sähköasemien tekniikkaa uusitaan ja koko sähköverkon automaatioastetta lisätään. Näiden toimenpiteiden avulla vianselvitys helpottuu.

– Teknologinen kehitys tehostaa työtämme entisestään. Saamme sähköverkostamme jatkuvasti enemmän mittausdataa – tätä tietoa voimme hyödyntää vaikkapa verkon kuntoa tai vikatilanteen aiheuttajia selvittäessämme, Lappi avaa.

Ilmastonmuutosta voidaan torjua lisäämällä sähkön käyttöä

Yksi aikamme keskeisistä ilmiöistä on ilmastonmuutos, jolla on moninaisia vaikutuksia myös sähkönsiirtoon. Ilmastonmuutos lisää tunnetusti sään ääri-ilmiöitä, kuten myrskyjä, tulvia ja sateita. Sähkönsiirtoyhtiöt varautuvat muutokseen muun muassa muuttamalla sääoloille alttiita ilmajohtoja maakaapeleiksi. Vantaalla jo 90 % sähköstä kulkee maakaapeleita pitkin.

Ilmastonmuutos vaikuttaa sähkönsiirtoon myös välillisesti. Yhteiskuntamme on ilmastonmuutoksen torjumiseksi siirtymässä fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan, sään mukaan vaihtelevaan tuotantoon, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan. Samalla sähkön käyttö lisääntyy esimerkiksi liikenteessä ja lämmityksessä: tulevaisuudessa köröttelemme maanteillä sähköautoilla ja kotiemme sähköntuotannosta huolehtivat yhä useammin aurinkopaneelit.

– Koska sähköverkot mahdollistavat sähkön tuotantorakenteen muutoksen ja kulutuksen lisääntymisen, on niiden toimittava tulevaisuudessa entistäkin luotettavammin, kuvaa Lappi sähkönsiirtoyhtiöiden merkitystä meneillään olevassa koko sähköjärjestelmän murroksessa.

Yhteiskunnan muuttuessa syntyy myös uudenlaisia palveluita. Jo nyt Vantaan Energia Sähköverkot on asiakkaiden apuna esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän tai sähköauton latauspisteiden mitoittamisessa. Lisäksi asiakkaat voivat sähköisen palvelun kautta seurata sähkönkulutushistoriaansa tunnin tarkkuudella ja tehdä tiedon avulla omaan kulutukseensa liittyviä vastuullisia valintoja.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Risto Lappi pitää huolta Vantaan alueen sähköjohdoista, kaapeleista ja kaikesta, mikä liittyy sähköverkon toimivuuteen.