Siirry sisältöön

Vastuumme sidosryhmille

Vantaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kannustava johtaminen, joka tähtää henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. Jatkuva oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän toiveitaan.

Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita.

Työskentely yhtiössä on turvallista. Turvallisuustavoitteemme on nolla työtapaturmaa

Vuonna 2020 tapaturmia oli konsernissamme yhteensä seitsemän, joista neljä johti poissaoloon töistä. Määrä puolittui vuodesta 2019 – kehityssuunta onkin hyvä. Vantaan Energian tavoitteena on pudottaa tapaturmat nollaan viimeistään vuonna 2025 – turvallisen työpaikan takaaminen on meille ensisijaisen tärkeää.

Henkilöstökokemus Vantaan Energiassa on hyvällä tasolla. Tavoitteena on, että henkilöstötyytyväisyys arvosana henkilöstötutkimuksessa on vähintään 3,8 (asteikko 1-5)

Vuoden 2020 henkilöstötutkimuksessa oli ilahduttavaa kehitystä. Myönteiset muutokset liittyvät konsernitason asioihin – henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiseen, yksiköiden väliseen yhteistyöhön ja toimintatapojen selkeyteen parasta asiakaskokemusta ajatellen. Myös johdon toiminnassa näkyy hyvää kehitystä.

Kannamme osaltamme vastuun nuorten työllistämisestä ja energia-alan tiedon lisäämisestä (huomioiminen rekrytoinnissa, kesätyö- ja harjoittelupaikat, oppilaitosyhteistyö). Kesätyöpaikkoja tarjoamme noin 30

Työllistämme joka kesä nuoria muun muassa erilaisiin asentaja- ja insinööritehtäviin. Vuonna 2020 kesätyöntekijöitä rekrytoitiin yhteensä 31. Hakemuksia tuli kaikkiaan vajaa 1 000 kappaletta, mikä kertoo kiinnostuksesta työpaikkojamme kohtaan.

Yhtiön toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa. Hyvä tulos mahdollistaa myös vastuullisen toiminnan

Vuosi 2020 oli Vantaan Energia -konsernille niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin menestyksekäs. Vantaan Energia maksaa vuoden 2020 tuloksestaan omistajilleen Vantaan kaupungille ja Helsingin kaupungille osinkoa noin 17,0 miljoonaa euroa.

Asiakkaat ovat tärkein sidosryhmämme. Entistä paremman palvelukokemuksen aikaansaamiseksi kehitämme edelleen ymmärrystämme asiakkaidemme tarpeista ja odotuksista. Asiakastyytyväisyysmittauksissa tavoitteemme on olla erittäin hyvällä tasolla

Kaukolämpöasiakkaamme antoivat meille erittäin hyvän arvosanan vuoden 2020 asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Saimme asteikolla 1-5 yleisarvosanaksi 4,22, joka on tutkimuksen historiassa paras tuloksemme (2019: 4,00). 

Vastuullisuusnäkökulma huomioidaan hankinnoissa. Vaadimme toimittajiltamme konsernin eettisten periaatteiden noudattamista

Vantaan Energian suhteet asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Vantaan Energian eettiset ohjeet toimittajille tukevat konsernimme vastuullista toimintaa ja menestystä. Lue lisää Vantaan Energia eettisistä ohjeista.