Siirry sisältöön

Kiertotalousenergiayhtiö

Kiertotalous on Vantaan Energialle keino kasvattaa resurssiviisautta ja varmistaa toiminnan menestys myös tulevaisuudessa. Vuoden 2020 aikana yritys otti ennätysmäisen hienoja askeleita kiertotaloudessa ja julkisti tavoitteensa luopua fossiilista polttoaineista vuonna 2026. Kiertotalouden edistämisessä tärkeää on löytää kumppaneita, jotka ovat innokkaasti luomassa uutta. Rajapinnat ylittävillä ratkaisuilla on mahdollista tehdä energiamurrosta kärkijoukoissa.

Kiertotalous on tällä hetkellä Vantaan Energialle kiinnostava elementti erityisesti kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen liittyy jätteiden käsittelyyn ja siinä syntyvän lämmön hyödyntämiseen, toinen lämmön kausivarastointiin.

– Vuoden 2020 aikana ehdottomasti isoin askel kiertotalouspolulla oli päätös aloittaa jätevoimalan laajennushanke eli noin 150 miljoonan euron investointi ratkaisemaan jäteyhtiöiden käsittelylaitoksien kierrätyskelvottomien lopputuotteiden hyödyntämiseen liittyvää ongelmaa. Samalla edistämme fossiilisten polttoaineiden käytön luopumista energiantuotannossa, Vantaan Energian liiketoiminnan kehityspäällikkö Matias Siponen kertoo.

Jätteiden hyödyntämisessä on otettu isoja edistysaskeleita, mutta vielä ei ole mahdollista hyödyntää kaikkea jätettä materiaalina eteenpäin. Käsittelyjäännöksissä on huomattava määrä energiaa vantaalaisten kotien lämmitykseen ja jätevoimalan laajennushanke mahdollistaa tämän kiertokulun entistä paremmin.

Vantaan Energialla on myös rakenteilla maailman suurin lämmön kausivarasto, johon on mahdollista varastoida kesäajan hukkaenergia ja purkaa se vastaavasti talvella lämmöntarpeen ollessa kovimmillaan. Hanke on uniikki teknologiansa ja kokonsa puolesta – lämpöä voidaan varastoida noin Tuusulan kokoisen kaupungin keskimääräisen lämmön vuosikulutuksen verran.

Yhteistyöllä uusiin tuloksiin

Vuonna 2020 Vantaan Energia lähti Wärtsilän kanssa liikkeelle Power-To-Gas-hankkeessa, jossa tutkitaan jätevoimalan savukaasujen hiilidioksidin talteenottoa siten, että prosessissa syntyy synteettistä hiilineutraalia kaasua lämmöntuotantoon sekä liikenteen käyttöön. Kiertotaloutta parhaimmillaan on se, että kaasu menee tulevaisuudessa polttoainekäyttöön nimenomaan niille toimijoille, jotka jätteitä kuljettavat. Näin energia saadaan kulkemaan hienosti kierrossa. Samalla Vantaan Energia saisi myös omaan käyttöönsä synteettistä kaasua niin, että maakaasun käytöstä on mahdollista luopua vuonna 2026.

Kumppaneilla on kokonaisuudessaan erittäin iso merkitys kiertotaloudessa ja rakenteellisten muutosten tekemisessä. Jätehuoltoyhtiöt ovat luonnollisesti tärkeitä yhteistyötahoja ja näiden kanssa pyritäänkin pitkäjänteisiin yhteistyökuvioihin, jotta on mahdollista löytää keinoja resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen. Keinojen löytymiseksi tarvitaan molemminpuolista osaamista ja innovatiivista yhteishenkeä. Esimerkkinä voi mainita vaikkapa palvelinsalien hukkalämmön hyödyntämisen, jossa onnistuminen hyödyttää montaa toimijaa.

– Kun mietitään teollisuuden tai palvelutuotannon hukkalämmön hyödyntämistä ja miten se toisi arvoa puolin ja toisin, niin siinä tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, jotta saadaan fiksu ekosysteemi aikaiseksi, Siponen kuvailee.

Tällöin hyötyjiä eri näkökulmasta ovat niin kiinteistösijoitusfirmat ympäristötavoitteineen, datakeskukset kuin Vantaan Energiakin. Kumppanuudet ovat äärimmäisen tärkeitä, koska yksin on vaikeaa saada aikaan energia- tai kiertotalousmurroksia.

Päästöjen vähentäminen on kaiken ytimessä

Vantaan Energialle on myönnetty laatusertifikaatti ISO 9001 ja ympäristösertifikaatti ISO 14000. Laatu- ja ympäristösertifikaatit kertovat liiketoiminnan hyvästä laadusta ja toiminnan kestävyydestä. Asiakkaille sertifikaattien toivotaan myös viestivän toiminnan laadukkuudesta ja pyrkimyksestä vähentää jatkuvasti energiantuotannon päästöjä. 

– Nyt tehtävillä ratkaisuilla pyritään tuottamaan asiakkaille arvoa niin, että me mietitään asiakkaan puolesta fiksut, ympäristöystävälliset ja taloudelliset ratkaisut. Asiakkaan tarvitsee vaan käyttää se lämpö, Siponen kertoo.

Vuodelle 2021 Vantaan Energialla on selvä suunta. Merkittävin hanke on fossiilista polttoaineista eroon pääsemiseksi tehtävät toimenpiteet ja jätevoimalahankkeen edistäminen, jotta voimala saadaan tuotantokäyttöön vuoden 2022 aikana. Lisäksi tarkoituksena on jatkaa Wärtsilän kanssa tehtävää yhteishanketta ja lämmön tuotannon ympärillä tapahtuvia kehitysprojekteja.

– Koko ajan pyritään asiakasrajapinnassa havaitsemaan hukkalämpökohteita ja lämmön kausivarasto poikii meille uusia, huimia mahdollisuuksia kun kesäajan energia on aidosti hyödynnettävissä. Meihin osoitetaan myös kovasti kiinnostusta tämän hankkeen seurauksena, Siponen kertoo.

Panokset ovat vahvasti vuoden 2026 fossiilittomuudessa ja pitkälle tulevaisuudessa hiilineutraalissa toiminnassa. Tulemme näkemään eri toimijoiden parempaa integraatiota niin, että sektorit ovat yhdistettynä toisiinsa ja liitettynä energiajärjestelmään. Kyse on entistä enemmän älykkäistä verkoista ja teknologioista, jotka kaikki yhdessä tähtäävät yhä suurempaan resurssiviisauteen.

Vantaan Energian liiketoiminnan kehityspäällikkö Matias Siponen vastaa Vantaan tuotannon pitkän tähtäimen kehityksestä. Hänen työtään on turvata edulliset ja ympäristöystävälliset energiaratkaisut vantaalaisille nyt ja tulevaisuudessa.