Yhteiskuntavastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 2025

Sitoudumme noudattamaan lakeja ja toimintaamme liittyviä ympäristömääräyksiä ja sitoumuksia. Kannamme vastuumme ottamalla huomioon päätöksenteossamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.  Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön, että yhteiskuntaan. Jatkuvalla toiminnan parantamisella sitoudumme vähentämään ympäristövaikutuksia ja vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin.

Vuonna 2018 päivitimme vision ja strategian vuoteen 2025. Jatkumona strategiatyölle samana syksynä päivitettiin myös vastuullisuustavoitteet ulottumaan vuoteen 2025. Päämäärämme ja tavoitteemme tarkistetaan vuosittain.

Ilmastonmuutoksen hillintä:

 • Luovumme kivihiilen käytöstä vuonna 2022
 • Uusiutuvan energian osuus on 60 % energiantuotannosta
 • Hiilineutraalin energian osuus on 80 % energiantuotannosta
 • Vähennämme omaa energiankulutustamme energiatehokkuussopimuksen mukaisesti noin 50 GWh vuodessa sekä autamme asiakkaitamme seuraamaan energiankulutustaan ja säästämään energiaa

Luotettava energiantoimitus:

 • Sähkön luotettava toimitus on parempi kuin muissa vastaavissa taajamissa. Tavoitteenamme on, että toimitushäiriöt ovat alle 0,2  h/as/vuosi
 • Lämpöenergian luotettava toimitus on alan vertailussa hyvällä tasolla. Tavoitteenamme on, että toimitushäiriömme lämmityskaudella ovat alle 0,8 h/as/vuosi

Kiertotalouden edistäminen

 • Vuonna 2020 pyrimme käyttämään monipuolisesti erilaisia kierrätys- ja biopolttoaineita noin 700 GWh
 • Mahdollistamme asiakkaiden hukkalämpöjen hyödyntämisen kaukolämpöverkossamme. Tavoitteemme vuodelle 2020 on 1 GWh
 • Tavoitteena on materiaalivirtojen tehokkaampi hyödyntäminen. Vantaan Energia tavoittelee kaukolämmön lisäveden kulutuksen ja prosessiveden vähentämistä.  Lisävedelle tavoite on maksimissaan 1,5 kertaa kaukolämpöverkon tilavuus

Vastuumme sidosryhmille

 • Työskentely yhtiössä on turvallista. Turvallisuustavoitteemme on nolla työtapaturmaa
 • Henkilöstökokemus Vantaan Energiassa on hyvällä tasolla. Tavoitteena on, että henkilöstötyytyväisyys arvosana henkilöstötutkimuksessa on vähintään 3,8 (asteikko 1-5)
 • Kannamme osaltamme vastuun nuorten työllistämisestä ja energia-alan tiedon lisäämisestä (huomioiminen rekrytoinnissa, kesätyö- ja harjoittelupaikat, oppilaitosyhteistyö). Kesätyöpaikkoja tarjoamme noin 30
 • Yhtiön toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa. Hyvä tulos mahdollistaa myös vastuullisen toiminnan
 • Asiakkaat ovat tärkein sidosryhmämme. Entistä paremman palvelukokemuksen aikaansaamiseksi kehitämme edelleen ymmärrystämme asiakkaidemme tarpeista ja odotuksista. Asiakastyytyväisyysmittauksissa tavoitteemme on olla erittäin hyvällä tasolla
 • Vastuullisuusnäkökulma huomioidaan hankinnoissa. Vaadimme toimittajiltamme konsernin eettisten periaatteiden noudattamista