Siirry sisältöön

Ilmastonmuutoksen hillintä

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vähennämme kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana.

Meillä on tavoitteena luopua kivihiilen käytöstä vuonna 2022

Lopetamme kivihiilen käytön energiantuotannossa vuonna 2022. Kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuutta tuotannossa. Käytännön toimenpiteistä merkittävin on jätevoimalan laajennus. Sen rakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2020, ja laajennettu jätevoimala on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022. Suomi on sitoutunut olemaan kivihiilivapaa viimeistään vuoteen 2029 mennessä.

Uusiutuvan energian osuus tulisi olla 60 % energiantuotannosta vuonna 2025

Vuonna 2020 uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuus oli jo yli 60 %. Uusiutuvia energialähteitä ovat biohajoava osuus jätteestä, biopolttoaineet sekä vesi ja tuuli. Jätevoimalassa poltettavasta jätteestä 50 % on biohajoavaa.

Tuulisähkön tuotanto kasvoi 20 prosenttia edellisvuodesta. Vantaan Energialla on tärkeä rooli suomalaisen tuulienergian tuotannossa ja kehittämisessä.

Hiilineutraalin energian osuus on 80 % energiantuotannosta vuonna 2025

Hiilineutraalin tuotannon osuus energiantuotannosta oli lähes 70 % vuonna 2020. Uusiutuvan energian lisäksi hiilineutraalia tuotantoa on ydinvoima.

Vähennämme omaa energiankulutustamme energiatehokkuussopimuksen mukaisesti noin 50 GWh vuodessa sekä autamme asiakkaitamme seuraamaan energiankulutustaan ja säästämään energiaa

Vuoden 2020 lopussa olemme alkaneet kehittämään asiakkaillemme tarjottavaa palveluportfoliota, joka julkaistaan kesällä 2021. Palvelu-portfolio tulee sisältämään elementtejä, joilla autamme asiakastamme seuraamaan energiankulutustaan ja säästämään energiaa.

Uusiolämpötuotteita myytiin vuonna 2020 noin 35 000 MWh.