Siirry sisältöön

Kiertotalouden edistäminen

Kiertotalous on keskeinen toiminta-alue strategiassamme. Tavoitteenamme on luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä Vantaan alueella vuonna 2026. Jätteen energiahyödyntämisen lisääminen on keskeinen osa ratkaisua fossiilisista polttoaineista luopumiseen.

Vantaan Energialla on myös suunnitteilla maailman suurin lämmön kausivarasto, johon on mahdollista varastoida kesäajan hukkaenergia ja purkaa se talvella lämmöntarpeen ollessa kovimmillaan. Lisäksi panostamme asiakkaidemme ylijäämälämmön hyödyntämiseen sekä lämpötuotteiden ja -palvelujen kehitykseen.

Vuonna 2020 pyrimme käyttämään monipuolisesti erilaisia kierrätys- ja biopolttoaineita noin 700 GWh.

Martinlaakson biovoimalan polttoaineena käytetään pääasiassa kotimaista läheltä tuotua puupolttoainetta, kuten metsäpolttoaineita sekä saha- ja vaneriteollisuuden sivutuotteita. Vuonna 2020 käytimme kierrätys- ja biopolttoaineita noin 600 GWh. Keskimääräistä lämpimämmän vuoden takia polttoainetta kului suunniteltua vähemmän.

Rakennamme parhaillaan jätevoimalalle laajennusta, joka hyödyntäisi kierrätyslaitosten erottelemaa kaupan ja teollisuuden jätettä, kuten kierrätyskelvotonta pahvia ja muovia.

Mahdollistamme asiakkaiden hukkalämpöjen hyödyntämisen kaukolämpöverkossamme. Tavoitteemme vuodelle 2020 on 1 GWh.

Paikallisten yritysten ja teollisuuden prosessit tuottavat sivutuotteena hukkalämpöä. Vantaan Energia aikoo hyödyntää esimerkiksi vantaalaisten datakeskusten tuottamaa ylijäämälämpöä avoimessa kaukolämpöverkossaan lisäenergialähteenä. Vantaan Energialla on sopimus hukkalämmön toimittamisesta yhden asiakkaan kanssa.

Vantaan Kuninkaalaan suunnitteilla olevaan kausivarastoon voi tulevaisuudessa tallettaa lämpöä kaikista uusiutuvista
energiantuotantomuodoista. Aikanaan varastoon voidaan varastoida myös Vantaan Energian asiakkailtaan ostamaa hukkalämpöä.

Tavoitteena on materiaalivirtojen tehokkaampi hyödyntäminen. Vantaan Energia tavoittelee kaukolämmön lisäveden kulutuksen ja prosessiveden vähentämistä. Lisävedelle tavoite on maksimissaan 1,5 kertaa kaukolämpöverkon tilavuus.

Vuonna 2020 käynnistyi Vantaan Energian ja Wärtsilän yhteinen Power-To-Gas-hanke, jossa tutkitaan jätevoimalan savukaasujen hiilidioksidin talteenottoa siten, että prosessissa syntyy synteettistä hiilineutraalia kaasua lämmöntuotantoon sekä liikenteen käyttöön.

Vantaan Energian kannalta veden tehokas käyttö liiketoiminnassa on tärkeää. Vuonna 2020 kaukolämpöverkon lisäveden kulutus oli 1,47 kertaa verkon tilavuus. Lisävettä käytetään erityisesti energiatuotannon prosesseissa ja kaukolämpöverkon lisävetenä. Lisäveden määrä on hyvä mittari kertomaan myös yleisemmin kaukolämpöverkon kuntotasosta.