Siirry sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

Vantaan Energialle vuosi 2020 oli koronapandemiasta huolimatta hyvä. Vaikka korona toi mukanaan haasteita, oli vuosi kokonaisuutena erittäin merkityksellinen työturvallisuuskulttuurin kehittämisen ja puhtaampaan energiaan siirtymisen näkökulmasta. Useat vuoden aikana käynnistyneet projektit ovat viemässä Vantaan Energiaa vakaasti kohti fossiilittomuutta vuonna 2026.

Yksi keskeisimmistä tavoitteista viime vuodelle oli työturvallisuuskulttuurin parantaminen ja työturvallisuus kehittyikin vuoden aikana erittäin positiivisesti. Toinen isoista tavoitteista liittyi energiantuotannon päästöjen vähentämiseen. Päästöjen osalta onnistuttiinkin jatkamaan viime vuosien laskevaa trendiä. Vuonna 2020 päästöt olivat ennätyksellisen pienet eli 260 000 tonnia. Edellisvuodesta laskua oli 180 000 tonnia ja vuotta 2014 edeltävistä luvuista on tultu päästöjen osalta noin neljännekseen.

– Päästöjen vähenemiseen viime vuonna vaikutti osaltaan poikkeuksellisen lämmin talvi, joka vaikutti sähkön ja lämmön myyntiin ja tätä kautta päästöjen kokonaismäärään. Kivihiiltä ja maakaasua käytettiin vuoden aikana erittäin vähän ja vuoden 2022 aikana kivihiilestä luovutaan kokonaan, kertoo Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Koronavuosi toi yritykselle omat haasteensa, sillä yhtiön tehtävänä on varmistaa yhteiskunnalle välttämätön energiantuotanto kaikissa olosuhteissa. Puolentoista miljoonan asukkaan jätehuollon toimivuus on osa huoltovarmuutta ja taattava myös poikkeustilanteissa.

– Oman henkilöstömme osalta teimme kaikkemme ihmisten terveyden varmistamiseksi ja otimme käyttöön uusia käytäntöjä lähityön turvallisuutta koskien. Etätöihin siirtyi myös iso joukko ihmisiä. Toimintamme luonteen vuoksi meidän ei onneksi tarvinnut turvautua lomautuksiin, Toivonen summaa kuluvaa vuotta.

Isot tavoitteet ohjaavat matkan varrella tehtäviä päätöksiä

Vuoden 2020 poikkeusolosuhteet eivät estäneet Vantaan Energiaa etenemästä kohti tavoitteitaan, vaan yritys on menossa kohti kivihiilestä luopumista vuonna 2022. Tämän mahdollistaa erityisesti vuoden alussa tehty jätevoimalan laajentamispäätös. Voimalan rakentaminen aloitettiin heti päätöksenteon jälkeen ja se tulee hyödyntämään kaupan ja teollisuuden lajiteltua jätettä, jota tällä hetkellä viedään suuria määriä ulkomaille.

– Syksyllä 2020 julkistimme merkittävän päätöksemme luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2026 mennessä. Fossiilittoman tulevaisuuden mahdollistamiseksi käynnistimme useita projekteja viime vuoden aikana, Toivonen kertoo.

Tärkeimpiä näistä hankkeista ovat hukkalämpöjen hyödyntämisen mahdollistava lämmön kausivarasto, kiertotalousjätteiden laajamittaisen hyötykäytön suunnitelmat sekä geotermisen energian tuotanto Vantaan Varistossa.

Taloudellisesti hyvä vuosi

Viime vuotta voi luonnehtia taloudellisesta näkökulmasta hyväksi Vantaan Energialle. Esimerkiksi lämmin sää vaikutti lämmön myyntimääriin ja sähkön tukkumarkkinahinta oli poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Fossiilisia polttoaineita käytettiin vuoden aikana todella vähän ja näin päästöoikeuksien hinnat jäivät alhaisiksi.

– Vantaan Energia pystyi vastaamaan omistajiensa tuotto-odotuksiin ja saavutettu tulos mahdollisti suunnitellun mukaisen osingon maksamisen omistajakaupungeille. Olimme iloisia myös siitä, että lämpöasiakkaidemme tyytyväisyys nousi ennätyslukemiin, Toivonen kertoo.

Huhtikuussa sai lisäksi startin Oomi Oy, eli yhdeksän muun energiayhtiön kanssa perustettu sähkön vähittäismyyntiyhtiö. Alkuvaiheessa on tarkoituksena kasvattaa yhtiön tunnettuutta ja tuoda Oomi Oy:n tarjoaman sähkön edullisuutta ja helppoutta esiin.

Ilmastonmuutos ei odota

Vuosi 2021 näyttää Vantaan Energialle hyvältä. Ykkösasiana yhtiöllä on edelleen vahvistaa työturvallisuuskulttuuria niin, että työtapaturmien määrää saadaan laskemaan kohti nollatavoitetta. Vantaan Energia on lisäksi jo aloittanut sidosryhmäviestintänsä parantamisen, mutta haluaa jatkaa entisestään dialogin ja näkyvyyden kehittämistä. Kovat tavoitteet puhtaamman energian puolesta jatkuvat.

– Energiatehokkuuden parantaminen, kiertotalouden edistäminen, sekä uudet investoinnit tuulivoimaan ja geotermiseen energiaan ovat meille vuonna 2021 aivan keskeisiä asioita. Turpeen käyttö on jo tällä hetkellä vähäistä ja siitä luovutaan pian lopullisesti, Toivonen kertoo.

Koronapandemia jatkuu toki edelleen ja on tärkeää varmistaa, että Vantaan Energian henkilöstö jaksaa tehdä työtä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tärkeää on myös se, että esimerkiksi ulkomailta saapuvat voimalaitoshuollot ovat mahdollisia myös jatkossa. Tärkein työ Toivosen mukaan kuitenkin jatkuu:

– Fossiilisista polttoaineista luopuminen on meille kirkas maali, sillä ilmastomuutos ei odota. Nykyiset suunnitelmamme ja projektimme vievät meitä kohti fossiilittomuutta, vaikka aikataulu vuotta 2026 koskien on tiukka. Meille on kuitenkin äärimmäisen tärkeää olla edelläkävijä energia-alan murroksessa.

Jukka Toivosen johtama Vantaan Energia on kasvava kiertotalousenergiayhtiö, joka panostaa hiilineutraalien energiaratkaisujen löytämiseen. Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vantaan Energia toimii mahdollisimman nopeasti hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
Siksipä olemmekin #fossiiliton2026