Siirry sisältöön

Työntekijät ovat Vantaan Energian tärkein voimavara

Vantaan Energia haluaa olla ihmisistä välittävä, kehittyvä ja hyvin johdettu työpaikka. Panostamme muun muassa työturvallisuuden kehittämiseen, esimiestyöhön sekä nuorten kasvattamiseen tulevaisuuden osaajiksi.

Vantaan Energia on uudistumishaluinen ja vakaa yhtiö, joka huolehtii henkilöstöstään. Haluamme tarjota noin kolmelle sadalle työntekijällemme erinomaisen ja alati kehittyvän henkilöstökokemuksen. Se rakentuu näkemyksemme mukaan muun muassa ihmisistä välittävästä johtamisesta, innostavasta työyhteisöstä ja mahdollisuuksista kehittää osaamista kehittyvässä yrityksessä. Henkilöstötyömme perustuu vuonna 2020 laadittuun henkilöstöstrategiaan sekä mm. eettisiin periaatteisiin. Vuonna 2020 neuvottelimme hyvässä yhteisymmärryksessä henkilöstömme kanssa myös paikallisen sopimuksen.

Vantaan Energian vuosi 2020 oli henkilöstötyön näkökulmasta erittäin onnistunut. Toteutimme ison organisaatiomuutoksen, kun perustimme sähkönmyynti- ja palveluyhtiöt Ensin Palvelut Oy:n ja Oomi Oy:n. Lisäksi laajensimme lämpöliiketoimintaamme Järvenpäähän ja Tuusulaan ja käynnistimme kehityshankkeita, jotka tähtäävät fossiilisista polttoaineista luopumiseen jo vuonna 2026. Vuoden kirkkain kohokohtamme oli ehdottomasti Vantaan Energian saavuttama ennätystulos. Kiitos tästä kuuluu työntekijöillemme, joita ilman emme olisi tässä onnistuneet:

– Henkilöstö on todella sitoutunut työhönsä. Kukaan ei saa tätä aikaiseksi yksin – siihen on vaadittu nimenomaan kaikkien työntekijöiden panosta ja yhteistyötä, kuvaa Vantaan Energian henkilöstöjohtaja Anu Henttonen.

Harmaan sävyjä vuoteen toi toisaalta koronapandemia, jolla oli vaikutuksia myös Vantaan Energian työntekijöihin. Toimistotyöntekijät olivat ison osan vuodesta etätöissä, ja voimalaitoksissa työskentelevien turvallisista työolosuhteista pyrittiin huolehtimaan erilaisin työjärjestelyin. Kokonaisuudessaan pandemia säästi meidät vuoden aikana vähällä – esimerkiksi etätöihin siirtyminen sujui jouhevasti, sillä työvälineet olivat kunnossa.

Kasvatamme nuoria tulevaisuuden osaajiksi

Nuorten työllistäminen on Vantaan Energialle erittäin tärkeää, ja sen merkitys on korostunut entisestään koronapandemian aikana, kun monet nuoria työllistävät yritykset ovat olleet vaikeuksissa. Työllistämme joka kesä nuoria muun muassa erilaisiin asentaja- ja insinööritehtäviin. Vuonna 2020 kesätyöntekijöitä rekrytoitiin yhteensä 31. Hakemuksia tuli kaikkiaan vajaa 1 000 kappaletta, mikä kertoo kiinnostuksesta työpaikkojamme kohtaan. Osa kesätyöpaikoista täytettiin jo edellisvuonna meille työskennelleillä osaajilla.

– Haluamme kasvattaa nuoria tulevaisuuden energia-alan osaajiksi, kertoo Henttonen. Monet työntekijöistämme jatkavat meillä osa-aikaisina työntekijöinä vielä kesätyörupeaman jälkeen ja osa jää taloon pysyvästi, hän iloitsee.

Henttonen toteaa, että nuorten toiveet työpaikkoja kohtaan näyttävät lopulta olevan hyvinkin samanlaisia kuin muilla sukupolvilla. Kokonaisvaltainen hyvinvointi korostuu, ja on tärkeää, että työnantaja kantaa tässä kortensa kekoon. Kesätöissä huolellinen tehtäviin perehdyttäminen, hyvä esimiestyö sekä turvallisten työtapojen läpikäynti ovat avainasioita. Näihin aiotaan vuonna 2021 panostaa erityisesti.

Kohti tapaturmatonta työpaikkaa

Vantaan Energian tavoitteena on pudottaa tapaturmat nollaan viimeistään vuonna 2025 – turvallisen työpaikan takaaminen on meille ensisijaisen tärkeää. Huolehdimme työturvallisuudesta monin tavoin. Esimerkiksi kaikissa kaupunkienergian yksiköissä on omat, kuukausittain kokoontuvat työturvallisuustiiminsä, jotka pohtivat keinoja työturvallisuuden parantamiseksi. Tiimeissä esitetyt kehitysideat ja havainnot käsitellään koko konsernin työturvallisuustiimissä, joka toteuttaa ketterästi mahdollisia muutoksia.

Työntekijämme voivat ilmoittaa turvallisuuteen liittyvistä poikkeamista työturvallisuuden hallintajärjestelmään heti tapahtuman jälkeen, omalla puhelimella ja valokuvalla varustettuna. Kun tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita tapahtuu, ne käydään huolellisten prosessien mukaisesti läpi kymmenen päivän sisällä tapahtuneesta.

Vuonna 2020 tapaturmia oli konsernissamme yhteensä seitsemän, joista neljä johti poissaoloon töistä. Määrä puolittui vuodesta 2019 – kehityssuunta onkin hyvä. Tapaturmat ovat tyypillisesti esimerkiksi liukastumisia ja kaatumisia sekä työkalujen käytöstä tulleita lieviä käsivammoja. Vaikka tapaturmien määrät putosivat, läheltä piti -tilanteita raportoitiin Vantaan Energialla entistä aktiivisemmin ja edellisvuotta enemmän, yhteensä 19 (2019: 10).

Tällä hetkellä Vantaan Energialla on kehitteillä työturvallisuusstrategia ja toimintasuunnitelma, joka julkaistaan kevään 2021 aikana. Työturvallisuuden tason nostaminen vaatii koko henkilöstöltä jatkuvaa havainnointia, seurantaa ja toimenpiteiden kehittämistä.

Kehitysohjelma nostaa esimiestyön uudelle tasolle

Koska esimiehet ovat merkittävässä roolissa henkilöstökokemuksen rakentajina ja yrityksen uudistajina, Vantaan Energialla käynnistettiin vuoden 2021 alussa esimiestyön tason nostamiseen tähtäävä hanke. Laaja kehitysohjelma kokoaa kaikki Vantaan Energian esimiehet yhteen. Ohjelma aloitettiin esimiesarvioinneilla ja sitä jatketaan monipuolisin valmennuksin ja työssäoppimisen kokeiluin vuoden 2021 aikana:

– Haluamme parantaa esimiesten valmiuksia viedä pienempiä ja isompia muutoksia läpi tehokkaasti ja samalla ihmiset keskiöön laittaen, kuvailee Henttonen.

Vantaan Energian henkilöstöjohtaja Anu Henttonen kehittää Vantaan Energian henkilöstökokemusta ja rakentaa työpaikkaa, jossa henkilöstö viihtyy, saa aikaan asioita ja voi hyvin.