Siirry sisältöön

Ilmastonmuutoksen hillintä

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vähennämme kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana.

Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa mahdollisimman nopeasti ja edetä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. 

Energiakriisin vaikutukset

Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattila jätettiin keväällä 2022 huoltovarmuuskäyttöön kivihiilen käytöstä luovuttaessa, mutta energiakriisistä johtuneen kiristyneen energiamarkkinatilanteen takia se päätettiin ottaa käyttöön kuluvana talvikautena riittävän lämmöntuotannon turvaamiseksi. Maakaasu on toiminut lämmöntuotannossamme kylmimpien päivien polttoaineena, mutta sen saatavuuteen liittyvien epävarmuuksien takia maakaasu on varauduttu tarvittaessa korvaamaan maakaasu kivihiilellä, turpeella ja kevyellä polttoöljyllä.   

Toukokuussa käyttöön otettu Jätevoimalan laajennus kasvattaa kotimaiseen raaka-aineeseen pohjautuvan lämmöntuotantomme osuutta, kun kaupan ja teollisuuden kierrätykseen kelpaamaton energiajäte voidaan hyödyntää lämmön tuotannossa. 

Tavoitteenamme on luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä Vantaalla mahdollisimman pian 

Marraskuussa teimme investointipäätöksen Korkealämpötilalaitoksen rakentamisesta. Korkealämpötilalaitos käsittelee kotitalouksien ja teollisuuden tavanomaisia vaaralliseksi luokiteltuja, kierrätykseen kelpaamattomia jätteitä. Prosessista saatava hukkalämpö korvaa maakaasun käytön tarvetta. Laitokseen suunnitellaan toteutettavaksi myös hiilidioksidin talteenotto piipusta ja hyödyntäminen synteettiseksi metaaniksi, jota voidaan käyttää raskaan tieliikenteen sekä huippulämpölaitosten polttoaineena.  

Korkealämpötilalaitos rakennetaan nykyisen Jätevoimalan viereen. Rakentaminen alkoi marraskuussa ja laitoksen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2025.  

Suunnittelemme lämmön kausivaraston rakentamista Vantaan Kuusikonmäkeen. Lämpövaraston rakentaminen on merkittävässä roolissa siirtymisessä kohti fossiilittomuutta Vantaalla. Se mahdollistaa laajamittaisen hukkalämpöjen ja uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinkolämmön ja geotermisen energian talteenoton lämmityskauden ulkopuolella ja lämmön hyödyntämisen talven pakkaskaudella. 

Tavoitteena hiilinegatiivisuus vuonna 2030

Miljoonan kuution kokoinen varasto tulee olemaan maailman kookkain lämpöenergian varasto. Tämänhetkisen arvion mukaan hanke voisi valmistua vuonna 2027.

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumisella dekarbonisoidaan Vantaan Energian energiantuotanto. Fossiilittoman energiantuotannon saavutettuaan Vantaan Energia jatkaa määrätietoista työtään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi   Hiilinegatiivinen 2030 -hankekokonaisuudellaan, jonka myötä yhtiö sitoo toiminnallaan enemmän hiilidioksidia kuin sen toimesta vapautuu ilmakehään. Hiilinegatiivinen 2030 -tavoitteessa keskitytään ennen kaikkea jätteiden käsittelystä syntyvien päästöjen leikkaamiseen. 

Jätteenkäsittelyhankkeet etenevät esisuunnittelussa ja ensimmäiset vaiheet voidaan ottaa käyttöön noin vuonna 2027. Hiilidioksidin talteenotto ja jatkojalostukset etenevät konseptisuunnittelussa tavoitteen mukaisesti. Hankkeelle myönnettiin Business Finlandin toimesta tukirahaa 500 000 € vuonna 2022. 

Tuottamastamme sähköstä 95 % on ilmastoneutraalia vuonna 2026

Vuonna 2022 tuottamastamme sähköstä oli ilmastoneutraalia 80 %. Ilmastoneutraaleja energiamuotoja ovat biopolttoaineet, biohajoava osuus jätteestä, ydinvoima, tuulivoima ja vesivoima. 

Vantaan Energian tavoitteena on määrätietoisesti kasvattaa tuulivoimantuotantoaan. Vuonna 2022 olimme mukana useassa rakenteilla olevassa osakkuusyhtiöidemme tuulipuistohankkeessa. Vuonna 2022 valmistuivat EPV Tuulivoiman Teuvan ja Suomen Hyötytuulen Polusjärven tuulipuistot. Suomen Hyötytuulella on rakenteilla kolme uutta tuulivoimapuistoa: Alajoki-Peuralinna, Oosinselkä, sekä Siikajoki. 

Ydinvoimalla tuotetun sähkön määrämme lähes kaksinkertaistuu, kun Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluoto 3 -laitos otetaan käyttöön. Polttoaineen lataus laitokseen valmistui huhtikuussa ja reaktori käynnistettiin pienellä teholla joulukuussa 2021. Vuonna 2022 alkoi koekäyttö, joka keskeytyi useampaan kertaan eri syistä johtuen. Koekäyttö jatkuu vuoden 2023 puolelle. Kaupallisen käyttöönoton on tarkoitus käynnistyä keväällä 2023.

Vähennämme omaa energiankulutustamme energiatehokkuussopimuksen mukaisesti noin 50 GWh vuodessa sekä autamme asiakkaitamme seuraamaan energiankulutustaan ja säästämään energiaa

Vantaan Energian tuotevalikoimasta löytyvät palvelut niin kiinteistöjen lämmönkäytön tehostamiseen, kuin energiatehokkuudenkin parantamiseen älyteknologiaa hyödyntävinä palveluina.  Kiinteistöjen huolettoman ja optimaalisen lämmönkäytön varmistaa uusin palvelumme nimeltäänLämmönjakokeskuksen tarkistus- ja huoltopalvelu. Se on fiksu tapa tarkistuttaa kiinteistön kaukolämpölaitteisto vuosittain ja näin varmistaa sen energiatehokas käyttö. 

Huoleton energiapäivitys sekä Etevä energiaetsivä mahdollistavat energiatehokkuuden parantamisen kautta säästöjä kiinteistöjen lämmitys- ja asumiskustannuksiin sekä pienentävät lämmityksestä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Helppo Energialiittyjä -palvelu mahdollistaa rakentajalle lämmityksen ja jäähdytyksen tarvittavine laitteistoineen ilman ylimääräisiä välikäsiä elinkaaripalveluna.  

Lämmönjakokeskuksen saneerauspalvelu on helppo tapa päivittää kiinteistön lämmitysjärjestelmä uuteen älykkääseen lämmönjakokeskukseen, jolla voit varmistaa kiinteistön optimaaliset sisäolosuhteet ja energiatehokkaan lämmönkäytön. 

Kaikilla Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n asiakkailla on mahdollisuus seurata omaa sähkönkulutustaan tunnin tarkkuudella