Siirry sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

jukka toivonen 1

Vuosi 2022 oli huoltovarmuuden vuosi

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ravisteli rajusti niin Suomen kuin koko Euroopan energiamarkkinoita, ja huoltovarmuudesta tuli yksi Vantaan Energian vuoden tärkeimpiä teemoja. Samaan aikaan Vantaan Energia on pyrkinyt edistämään jo aiemmin asetettuja kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita.

Siinä missä koronapandemia oli jo vuosina 2020 ja 2021 muuttanut energiayhtiöiden toimintaympäristöä ja työtapoja, Venäjän hyökkäys käänsi tilanteen jälleen päälaelleen. Vielä vuonna 2021 Vantaan Energian katse oli tiukasti hiilinegatiivisuuteen tähtäävissä teoissa. Keskiöön ovat nousseet huoltovarmuus ja siitä huolehtiminen.

Huoltovarmuuskysymykset ovat energiayhtiöissä arkipäivää, mutta nyt aiempia oppeja ja suunnitelmia on jouduttu ottamaan laajemmin käyttöön. Aiemmin asetetuista, vastuullisuutta edistävistä tavoitteista pidetään kuitenkin edelleen kiinni, Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen vakuuttaa.

– Muu tekeminen ei ole jäänyt huoltovarmuuden jalkoihin, vaan päätavoitteinamme on edelleen olla fossiiliton mahdollisimman nopeasti ja hiilinegatiivinen vuoteen 2030 mennessä.

Energiakriisi on haastanut tavoitteisiin pääsyn. Martinlaakson hiilivoimalan käyttö päättyi suunnitelmien mukaan viime vuoden huhtikuussa ja laitos oli tarkoitus purkaa kesällä. Kun maakaasun toimitukset Venäjältä loppuivat, se päätettiinkin huoltaa ja jättää huoltovarmuuskäyttöön. Myös biovoiman tuotantoa varmistettiin hankkimalla turvetta, vaikka siitä oli luovuttu jo edellisenä vuonna. Turvetta käytetään nyt hiilen ohella huoltovarmuuspolttoaineena.

Jätevoimalan laajennusprojekti eteni loistavasti maaliin

Yksi Vantaan Energian keskeisimpiä tavoitteita viime vuonna oli pitää huolta siitä, että vantaalaisten kodeissa riittää lämpöä ja valot pysyvät päällä kaikissa olosuhteissa. Tästä lupauksesta huolimatta kaupungin asukkaita on ohjeistettu mahdollisten sähkökatkojen varalta, ja Vantaan Energialla on konkreettisesti harjoiteltu, mitä pitkät sähkökatkot tarkoittaisivat. Myös viranomaisyhteistyötä on tiivistetty.

Itä-Vantaalla sijaitseva Jätevoimala ja sen laajennusprojekti ovat tärkeässä roolissa vantaalaisten kotien lämmittämisessä. Laajennusinvestointi tehtiin juuri ennen koronapandemian alkua, mutta poikkeuksellisesta maailmantilanteesta huolimatta projekti saatiin maaliin jo ennen alkuperäisen suunnitelman mukaista ajankohtaa. Lämmöntuotanto pääsi käynnistymään jo toukokuussa 2022.

– Laajennuksen käyttöönotto mahdollistaa kaupan ja teollisuuden jätteen paremman hyödyntämisen, mikä on tärkeää kiertotalouden ja vastuullisuuden näkökulmasta. Aiemmin jäte on viety ulkomaille, mutta nyt jätteestä saadaan talteen kierrätyskelpoiset materiaalit ja loppu voidaan hyödyntää täällä! Tämä edesauttaa myös fossiilisista polttoaineista luopumista ja vähentää näin päästöjä, Toivonen kertoo.

Lisää uusiutuvaa energiaa

Uusiutuvan energian määrä on kasvanut Suomessa haastavista olosuhteista huolimatta, ja etenkin tuulivoiman määrä on kasvussa. Myös Vantaan Energia satsaa tällä hetkellä isosti tuulivoimaan. Vihreä siirtymä ei kuitenkaan ole täysin mutkaton prosessi, sillä se edellyttää aiemmin fossiilisilla polttoaineilla toimineiden laitosten sulkemista ja niiden korvaamista vihreällä sähköllä, joka on usein riippuvaista säästä.

– Suomen sähkön huoltovarmuuden kannalta tärkeää on Olkiluoto kolmosen käynnistyminen. Toisaalta tuulisähkön tuotantokapasiteetti kasvaa koko ajan valtavasti, mikä lisää varmuutta sähkön riittävyydelle. Sääoloihin perustuva sähköntuotanto vaatii kuitenkin kulutuksen joustoa, jotta sähkö riittäisi kaikille esimerkiksi kylminä kausina, Toivonen arvioi.

Kuluttajat ovat osaltaan vaikuttaneet sähkön kulutukseen ja siten riittävyyteen yllättävänkin paljon. Sähkön käyttäjät osallistuvat myös jatkossa sähköjärjestelmän huoltovarmuuden ylläpitoon omalla toiminnallaan, ja spot-hintaiset sähkösopimukset kannustavat tähän tärkeään sähkön kysyntäjoustoon.

Vuosi 2023 tuo tullessaan lisää kiertotaloutta

Vantaan Energian toiminnan pääpaino tulee vuonna 2023 olemaan jo suunniteltujen ja toteutuksessa olevien investointien ja hankkeiden edistämisessä. Tavoitteena on olla tulevaisuudessa yhä enemmän kiertotalousenergiayhtiö. Rakenteilla on muun muassa korkealämpötilalaitos, jossa hyödynnetään vaaralliseksi luokiteltua jätettä lämmöntuotannossa. Laitoksen arvioitu valmistumisajankohta on vuonna 2025.

Samaan aikaan suunnitteilla on maailman suurin lämmön kausivarasto, johon kerätään lämpöä, kun sen tarve on alhainen, ja joka puretaan käyttöön, kun sää kylmenee. Vuoden 2023 alussa otettiin käyttöön Variston geoterminen maalämpölaitos. Suomen mittapuulla ainutlaatuinen ratkaisu on uusiutuvaa energiaa, ja se on tällä hetkellä koekäyttövaiheessa. Lisäksi käynnissä on lukuisia muita hankkeita, jotka kaikki tähtäävät edistämään Vantaan Energian hiilinegatiivisuustavoitteita.

– Esimerkiksi kansainvälisellä tasolla merkittävä sähköpolttoainelaitos on etenemässä investointipäätökseen. Se mahdollistaisi jatkossa maakaasua vastaavan metaanin tuotannon, Toivonen paljastaa.