Siirry sisältöön

Hyvinvointimatkaa tehdään yhdessä

maarit rantala
Viime vuoden henkilöstötutkimuksen mukaan Vantaan Energian työyhteisössä ollaan luottavaisia, innostuneita, toiveikkaita ja energisiä. Taklattavana haasteena on ajoittainen stressi, joka syntyy, kun kehittämistä on paljon ja useiden hankkeiden sekä projektien aikataulut haastavat henkilöstöä. Vuoden 2022 työnantajasuositteluindeksi nousi yli neljän, joka on historiamme korkein, ja josta olemme ylpeitä. Olemme siis yhdessä tehneet oikeita asioita.

Vantaan Energian strategian keskiössä on ihminen – työntekijöiden hyvinvointi ja turvallisuus.

– Olemme kiinnittäneet paljon huomiota kokonaisuuteen. Kokonaisvaltainen hyvinvointi pitää sisällään paljon asioita. Kiinnitämme huomiota niihin asioihin, joihin työnantaja voi vaikuttaa, jotta työpäiväkokemus paranee ja antaa voimavaroja muuhunkin, kertoo henkilöstöjohtaja Maarit Rantala.

Vastuu ihmisistä tarkoittaa, että pidetään huolta, jotta henkilöstö palautuu riittävästi työstä.

– Sen lisäksi, että meillä on hyvä työterveys, pidämme huolta ihmisten osaamisesta ja oppimisesta sekä teemme toimia, jotta työpaikalla olisi kiva tehdä töitä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi meillä on muun muassa ePassi, vuokrattavia lomamökkejä, omia kuntosaleja, työsuhdepyöriä ja työpaikkaruokailu, jossa on mahdollista nauttia terveellisestä ruoasta sekä monenlaisia harrasteryhmiä.

Vantaan Energialla uskotaan läpinäkyvyyteen ja yhdessä tekemiseen. Työyhteisö osallistuu kehittämiseen, ja esihenkilöt kuuntelevat tarkalla korvalla työntekijöiden tarpeita.

– Meillä on monenlaisia työtehtäviä ja kaikissa niissä omanlaiset kuormitustekijät. Niiden ennaltaehkäisyssä avainasemassa on jatkuva vuoropuhelu niin työyhteisössä kuin työterveyden ja henkilöstöpalvelun kanssa. On äärimmäisen tärkeää, että esihenkilöt ja henkilöstö nostavat esille havaintojaan, jotta muutostarpeet siirtyvät käytäntöön. Hyvä työpäiväkokemus syntyy perusasioista: kohdataan toinen toisiamme ja kysytään kuulumisia – ollaan aidosti kiinnostuneita ajatuksista sekä mielipiteistä ja keskustellaan avoimesti.

Vuoden 2022 aikana käynnistettiin hyvinvointimatka, joka jatkuu edelleen. Tavoitteena on vahvistaa jokaisen mahdollisuuksia vastata omasta hyvinvoinnista ja ennaltaehkäistä terveysriskejä sekä vahvistaa yhteistyötä.

– Tulevaisuutta emme voi ennustaa, mutta pärjäämme muutoksessa yhdessä, kun meillä on eväät kohdata ja elää muutoksen tuomissa haasteissa. Sen perustana ovat jokaisen hyvinvointi ja osaaminen, työyhteisön toimivuus sekä hyvä yhteistyö eri tiimien ja yksiköiden kesken. Meille kaikille on tärkeää rakentaa toimivaa työkulttuuria, joka tarkoittaa avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta sekä hyvää yhteistyötä.

Hyvinvoiva työyhteisö on turvallinen

Työturvallisuuteen laadittiin vuonna 2021 oma strategia – tavoitteena on nolla tapaturmaa. Ihan nollaa ei tavoitettu, vaikka työturvallisuusvuosi 2022 olikin onnistunut: vain kaksi tapaturmaa, mutta kaksikin on liikaa.

– Tavoitteemme nolla on ihan realistinen. Siihen päästään, kun yhteinen tavoite on kirkas, turvallisuutta johdetaan selkeästi ja sitoudumme yhdessä laadittuihin pelisääntöihin. Käymme kaikki läheltä piti -tilanteetkin huolellisesti läpi, jotta opimme arjen kivikoista. Teimme viime vuonna laajan kyselyn turvallisuusasioista, jossa kartoitettiin nykytilaa ja asennoitumista. Tulosten perusteella olemme tehneet kehitystoimenpiteitä arkeen, kertoo työsuojelupäällikkö Virpi Tienhaara.

Ajatus tekemisessä mukana

Vantaan Energialla työturvallisuustiimit toimivat työturvallisuuden kaverina. Tiimiin voi tuoda tunnistettuja vaaratilanteita ja epäkohtia, joihin etsitään yhdessä ratkaisu. Kaikessa tekemisessä parasta ennaltaehkäisyä on kuitenkin oma mieli. Ajatus pitää olla tekemisessä mukana.

– Meillä on pari perussääntöä: ennen työn aloitusta pitää miettiä mitä on tekemässä, jotta voi keskittyä tehtävään ja valita oikean työtavan. Jos tekemiseen liittyy epävarmuutta, niin pitää ottaa tueksi kollega tai esihenkilö. Jos tehtävään liittyy riski tai vaara, niin tehtävä tulee keskeyttää. Tekemisen ja prosessin kannalta keskittyminen on äärimmäisen tärkeää.

Levänneenä ja hyvinvoivana ihmisen keskittymiskyky on parempi – hyvinvointi ja turvallisuus kulkevat käsikädessä.