Siirry sisältöön

Kannattava liiketoiminta on vastuuta kaupunkilaisille

panu kajama

Vuosi 2022 oli monella tapaa erikoinen, sillä Venäjän aloittama hyökkäyssota aiheutti niin polttoaineiden kuin sähkön hintojen nousun. Vaikutukset Vantaan Energian talouteen olivat merkittävät, mutta vuodesta selvittiin kuivin jaloin.

Se miten paljon kuluttajat joutuivat viime vuonna maksamaan sähköstään, riippui osittain siitä, miten hyvin oma sähkönvähittäismyyntiyhtiö oli sähkönhankintansa suojannut. Myös Vantaan Energia pyrkii varmistamaan tuottamansa sähkön hinnan pitkäjänteisesti. Poikkeuksellisen korkeista sähkönhinnoista huolimatta yhtiö ei vuonna 2022 saanut pikavoittoja, sillä polttoaineiden hinnat nousivat myös poikkeukselliselle tasolle. Kokonaisuudessaan tämä tarkoitti Vantaan Energian kannalta operatiivisen tuloksen pienenemistä.

– Lisäksi polttoainevirtojen ja puun tuonnin loppuminen Venäjältä pakotti meidät muuttamaan suunnitelmia kivihiilestä luopumisen suhteen. Olimme jo päättäneet kivihiilen käytön huhtikuussa, ja hiilivoimala oli tarkoitus purkaa. Muuttuneen tilanteen vuoksi päätimme säästää voimalan huoltovarmuuden takaamiseksi. Kivihiiltä ja turvetta on siis käytetty, ja tullaan käyttämään myös seuraavalla lämmityskaudella, Vantaan Energian talous- ja rahoitusjohtaja Panu Kamaja kertoo.

Vantaan Energian eduksi kääntyi se, että tekeillä ollut jätevoimalan laajennus saatiin valmiiksi ajallaan. Lisäksi Vantaan Energia oli ensimmäisten joukossa selvittämässä uusia turpeentoimittajavaihtoehtoja. Näin myös sähkön ja lämmön toimitusvarmuus pystyttiin varmistamaan.

Kamajan arvio on, että toimintaympäristön muutokset jatkuvat edelleen vuonna 2023. Esimerkiksi paljon tapetilla olleen maakaasun hinta on edelleen suhteellisen korkealla ja saatavuusriski olemassa. Sen tilalle Vantaan Energia onkin hankkinut suuren määrän polttoöljyä varapolttoaineeksi. Ensi talveen on varauduttu niin, että lämpöä ja sähköä riittää, vaikka talvi olisi poikkeuksellisen kylmä.

Liikevaihto nousi

Vantaan Energian liikevoitto nousi viime vuonna 13 miljoonalla eurolla. Sähkön hinnan noususta syntynyt hyöty oli varsin pieni, ja operatiivisesti mitattuna tulos oli yhdeksän miljoonaa euroa edellistä vuotta heikompi. Kaupunkiomisteisena yrityksenä Vantaan Energia kantaa kuitenkin vastuun hyvästä tuloksesta kaupunkilaisille.

– Meidän vastuullamme on varmistaa, että jokaiseen vantaalaiskotiin saadaan lämpöä ja energiaa, ja siinä olemme onnistuneet hyvin. Palvelemme asiakkaitamme hyvin ja kilpailukykyisillä hinnoilla. Maksamme osingot omistajakaupungeillemme, eli Helsingin ja Vantaan kaupungeille, ja pidämme näin huolta myös taloudellisesta vastuustamme, Kamaja kertoo.

Vastuullisuus huomioidaan myös kaikissa Vantaan Energian tekemissä hankinnoissa. Kaikille yrityksen käyttämille toimittajille on olemassa julkiset, eettiset ohjeet, joiden pohjalta yhteistyö rakentuu. Voimaloita rakentavilla kansainvälisillä toimijoilla vastuullisuusvaatimukset ovat usein jopa tiukemmat, joten Vantaan Energian ei tarvitse toimia suunnannäyttäjänä näille toimijoille.

– Lisäksi tähtäämme siihen, että kaikki toimintamme on energiatehokasta ja edistää hiilinegatiivisuuteen tähtääviä tavoitteitamme.

Riskienhallinta auttaa välttämään talouskuopat

Riskienhallinta on keskeinen osa liiketoiminnan johtamista. Vantaan Energia on määritellyt tarkasti riskienhallintapolitiikkansa, ja kyseistä dokumenttia päivitetään jatkuvasti, jotta se vastaa todellisiin tarpeisiin.

– Pyrimme tunnistamaan ja analysoimaan riskit, ja löytämään mahdollisimman edullisia keinoja riskien vähentämiseksi. Tällä mitigoinnilla varmistamme, että jos riski toteutuu, sen aiheuttama vahinko on hallittavissa. Emme kuitenkaan pyri välttämättä aina minimoimaan itse riskejä, koska hallittu riskinotto liittyy aina liiketoimintaan, Kamaja toteaa.

Vantaan Energian riskiluokittelussa on huomioitu erilaisia riskejä aina strategisista riskeistä taloudellisiin ja operatiivisiin riskeihin. Olipa kyseessä sitten yritysturvallisuus, työturvallisuus tai vaikkapa tietosuoja, kaikki on huomioitu.

– Tämä on koko konsernin laajuinen asia, johon olemme kaikki sitoutuneet. Ne ovat myös keskeinen osa Vantaan Energian huoltovarmuutta ja takaavat toimintavarmuutemme myös erikoisemmissa maailmantilanteissa, Kamaja summaa