Siirry sisältöön

Pitkäjänteinen työ piti sähkö- ja kaukolämpöverkot vakaina

Suomessa on totuttu siihen, että sähköä on aina saatavilla. Energiakriisin myötä sähköpula nousi kuumaksi puheenaiheeksi syksyllä 2022. Varautumissuunnitelmia ja toimintaohjeita päivitettiin mahdollisten haittojen minimoimiseksi.

Suomessa on jo pitkään eletty osin tuontisähkön varassa. Vuoden 2022 alkuun asti Venäjän osuus Suomeen tuotavasta sähköstä vastasi suurin piirtein Olkiluoto 3:n tuotantokapasiteettia. Helmikuussa 2022 energiamarkkinat kääntyivät päälaelleen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.

Yhtäkkinen energiamarkkinoiden muutos nostatti talvea vasten huolen sähköpulasta, kun Suomen sähköntuotantovajetta ei voitukaan paikata Venäjältä tuotavalla sähköllä. Puheenaiheeksi nousi sähkönjakelun rajoittaminen sellaisina hetkinä, kun sähköä ei voida tuottaa kulutukseen nähden riittävästi.

– Toki olimme varautuneet sähköpulaan jo aikaisemminkin, mutta syksyllä 2022 tunnistettiin aiempaa suurempi sähköpulan riski, kertoo Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n käyttöpäällikkö Mikko Piironen.

Varautumissuunnitelmia ja toimintaohjeita päivitettiin syksyn aikana vastaamaan yleistä maailmantilannetta. Joulukuussa 2022 tuli voimaan Valtioneuvoston asetus kriittisistä sähkönkäyttäjistä, mikä ohjasi varautumistoimintaa edelleen.

– Keräsimme laajemmin tietoa sähköverkkomme alueella toimivista kriittisistä sähkönkäyttäjistä, jotta olisimme tienneet jättää nämä sähköpulan hetkellä rajoitusten ulkopuolelle. Näin pystyimme varmistamaan, että yhteiskunnalle ei aiheutuisi kohtuutonta haittaa eikä kenenkään henki tai terveys olisi vaarassa, Piironen jatkaa.

Ennakoivaa ja laadukasta kunnossapitoa

Vantaan Energia Sähköverkot on tehnyt sähkön toimitusvarmuuden eteen pitkäjänteistä työtä. Keskeisimpänä toiminnan varmistamisen keinona on jo pitkään ollut sähköverkon maakaapelointi, sillä eri sääilmiöt aiheuttavat eniten sähköverkon vikoja.

– Maakaapelointi on edennyt niin, että nyt yli 90 prosenttia sähköverkosta on kaapeloitu, Piironen kertoo.

Laadukas ja ennakoiva sähköverkon kunnossapito piti sähköverkon jakelunkeskeytykset harvinaisina vuonna 2022. Sähköverkon vikoihin oli varauduttu, ja henkilökuntaa oli aina valmiina reagoimaan häiriöiden ilmetessä.

– Laajat sähkökatkot ovat harvinaisia, mutta niitäkin osuu kohdalle. Harmillisesti viime vuonna sattui yksi tällainen laaja vika, joka aiheutti 15 minuutin sähkökatkon noin 35 000 asiakkaallemme. Se oli laajin yksittäinen vika koko yhtiön historiassa, Piironen kertaa.

Tätä sähkökatkoa lukuun ottamatta vuoden 2022 keskeytysluvut olivat ennätyksellisen hyvät.

Suunnitelmallista ennakkohuoltoa

20220329 091249

Myös kaukolämpöenergian toimintavarmuuden eteen tehtiin töitä pitkin vuotta. Verkko pidettiin kunnossa ja lämmönjakelu keskeytymättömänä suunnitelmallisen kunnossapidon ja ennakkohuollon avulla. Keväällä ja syksyllä kaukolämpöverkko kuvattiin lämpökameroilla vaurioiden kartoittamiseksi.

– Piilevät viat ja vauriot voitiin huoltaa hyvissä ajoin, ja näin ehkäistiin yllättävät lämmönjakelun keskeytykset, kertoo Kaupunkienergian verkkopäällikkö Heikki Ojansuu.

Vuoden 2022 varautumissuunnitelmissa otettiin aiempaa enemmän kantaa vallitsevaan maailmantilanteeseen. Helmikuussa otetta tiukennettiin ja vuoden aikana tilanteen kehittymistä seurattiin säännöllisesti, vaatiiko jokin seikka välitöntä reagointia.

Lämmönjakelun osalta vuosi oli kokonaisuudessaan varsin hyvä. Lämmityskauden aikana lämmönjakelun keskeytysten asiakaslukumäärällä  painotettu keskiarvo oli tavoitteen mukaisesti alle 0,8 tuntia asiakasta kohden – tarkalleen 0,71 tuntia.

 – Yhteensä lämpöverkkoon tehtiin noin 80 korjausta, mikä on aiempiin vuosiin nähden keskimääräistä enemmän. Keskeytysaika kuitenkin alitti meille asetetun raja-arvon, mikä kertoo varsin laadukkaasta ja tehokkaasta toiminnasta, Ojansuu pohtii.

Isoissa järjestelmissä on aina mahdollisuus myös laajoihin vaurioihin. Kun lämpöverkko on maan alle piilotettuna, on yllätyksellinen elementti aina olemassa. Suuria häiriöitä lämmönjakelussa ei kuitenkaan ollut.

Huoltovarmuudesta pidettiin huolta

Vuoden 2022 aikana niin sähköverkon kuin kaukolämpöverkonkin osalta varauduttiin edellisiä vuosia enemmän myös materiaalien ja kriittisten varaosien saatavuusongelmiin.

– Aiempaa runsaammasta korjaustarpeesta huolimatta aina oli varaosia ja materiaalia, joilla huolehtia lämmönjakelun toiminnasta, Ojansuu kertoo.

Energiamurros on kasvattanut eri komponenttien kysyntää, ja toimitusajat ovat huomattavasti pidempiä kuin mihin on totuttu.

– Meidän on pidettävä huolta aiempaa kattavammasta varaosavalmiudesta katkeamattoman sähkönjakelun varmistamiseksi, Piironen toteaa.

Kunnossapito ja elinkaariajattelu korostuvat, kun investoinnit tehdään vuosikymmeniksi. Ennakoinnin, hyvän varautumisen ja pitkäjänteisen toiminnan vaikutukset näkyvät asiakkaalle hyvänä toimitusvarmuutena vuosi vuodelta enemmän.

– Näistä luvuista on hyvin vaikea parantaa. Olemme jo nyt Suomen parhaiden ja toimitusvarmimpien yhtiöiden joukossa. Totutun varmaa ja vahvaa tekemistä kaiken kaikkiaan. Tästä on hyvä jatkaa, Piironen ja Osansuu tuumaavat yhteen ääneen.