Siirry sisältöön

Ennakointi mahdollisti alhaiset kaukolämpöhinnat

matti wallin 1

Epävakaasta maailmantilanteesta huolimatta Vantaan Energia piti myös vuonna 2022 kaukolämmön hinnan pääkaupunkiseudun edullisimpana.

Vuonna 2022 maailmantilanteen epävakaus aiheutti yleistä kustannustason nousua. Energiakriisi nosti etenkin fossiilisten polttoaineiden hintoja entisestään. Vantaan Energian lämmön asiakkaat saavat kuitenkin edelleen nauttia pääkaupunkiseudun alhaisimmista kaukolämpöhinnoista.

– Olemme hyvissä ajoin muokanneet tuotantorakennettamme tekemällä suuria lisäinvestointeja muun muassa jätteiden energiahyötykäyttöön. Emme ole yhtä riippuvaisia fossiilisten polttoaineiden käytöstä kuin muut alan toimijat, kertoo Vantaan Energian energiapalveluliiketoiminnan johtaja Matti Wallin.

Yksi tällainen energiantuotantotapojen uudistushanke saatiin valmiiksi vuoden 2022 aikana. Nyt Vantaan Energialla on käytössä uusi Jätevoimalan laajennus, joka mahdollistaa yhdyskunnan kotitalousjätteen hyödyntämisen lisäksi myös yritysten jätteiden käsittelyn.

Polttoon päätyy vain sellaiset jätteet, joista ei voi saada enää muuta hyötyä kierrättämällä. Vantaan Energia on korvannut ison osan fossiilisten polttoaineiden käytöstä siirtymällä nimenomaan jätteiden polttoon.

– Saamme jätteidenkäsittelystä myös tulovirtaa, mikä osaltaan vakauttaa kaukolämmön kuluttajahintoja, Wallin huomauttaa.

Vantaan Energialla on pitkä portfolio hankkeita, ja vuoteen 2030 mennessä Vantaalla päästään kokonaan eroon hiilidioksidipäästöistä ja fossiilisista polttoaineista. Vuonna 2030 tuotanto kääntyy hiilinegatiiviseksi.

– Fiksujen investointien ansiosta fossiilisten polttoaineiden hintojen muutokset eivät näy lämmön asiakkaidemme laskussa jatkossakaan. Pysymme siis jatkossakin edullisimpana vaihtoehtona lämmittää kiinteistöjä.

Hintojen muutokset maltillisia

Vantaan Energia teki hinnoittelurakenteeseen muutoksia vuoden 2022 alusta alkaen. Tuolloin uudistettiin tuoteportfolio asiakkaan näkökulmasta selkeämmäksi.

– Muutosten myötä ennustettavuus esimerkiksi sään suhteen parani. Asiakkaan näkökulmasta lämmittämisen kustannukset eivät heilahtele enää niin helposti kuin aiemmin, Wallin kertoo.

Markkinakriisi ja inflaatio ovat tuoneet kustannuspainetta myös Vantaan Energian hintoihin. Marraskuussa hintoja jouduttiin korottamaan noin yhdeksän prosenttia.

– Kun niukkuutta jaetaan, hinnat ampuvat ylös. Rajuin hinnannousu on koskenut fossiilisia polttoaineita, etenkin kaasua, johon Euroopan energiantuotanto pitkälti perustuu. Tämä näkyy tietenkin myös Suomessa, sillä olemme osa yhteiseurooppalaista energiantuotantojärjestelmää. Olemme kuitenkin voineet pitää hintojen nousun huomattavasti muita maltillisempana, Wallin pohtii.

Vantaan Energia panostaa asiakaspalveluun

Pysyäkseen asiakkaan pulssilla Vantaan Energia seuraa asiakastyytyväisyyttä pitkin vuotta tehtävillä asiakaskyselyillä. Vuoden 2020 lopussa lanseeratun energiapalvelustrategian mukaisesti Vantaan Energia on kehittänyt edelleen palvelutarjontaansa paremmin asiakkaan tarpeita huomioivaksi.

– Tavoitteenamme ei ole vain myydä lämpöä asiakkaillemme vaan haluamme ratkaista asiakkaiden lämpöenergian käyttöä koskevia ongelmia, Wallin korostaa.

Vantaan Energia tarjoaa asiakkailleen myös energiatehokkuuteen, kiinteistötekniikkaan ja lämmön tehokkaaseen käyttöön liittyviä palveluja. Näitä palveluja Vantaan Energia kehittää jatkuvasti.

Kehitystyö edellyttää asiakkaiden todellisten tarpeiden tietämystä, jota saadaan vain panostamalla asiakaskohtaamisiin. Vantaan Energia on jo nyt kasvattanut asiakastyön määrää useita henkilötyövuosia.

– Panostamme jatkossakin entistä aktiivisempaan asiakasrapajapinnassa toimimiseen. Jo nyt tiedämme huomattavasti paremmin, millaisia energian käyttöön liittyviä tarpeita ja tavoitteita asiakkaillamme on.

EPSI-ratingin valtakunnallisissa asiakastyytyväisyysmittauksissa Vantaan Energia on koko Suomen mittakaavassa alan toimijoista kolmen parhaan joukossa. Kestävyysindeksissä eli ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuudessa Vantaan Energia on listan kärjessä. Kaikilla osa-alueilla Vantaan Energia oli keskiarvon yläpuolella.

– Palvelun laatu on arvostettu suhteessa korkeimmalle valtakunnan keskiarvoon nähden, joten täytyy sanoa, että jotakin tehdään oikein. Toki aina riittää parannettavaa, emmekä tiedä läheskään kaikkien asiakkaidemme tarpeita. Jatkossa olemme entistäkin enemmän yhteydessä asiakkaisiimme, jotta saamme ne selville, Wallin summaa.