Siirry sisältöön

Kiertotalouden edistäminen

Vantaan Energian tavoitteena on muuttaa energiantuotantonsa hiilinegatiiviseksi vuoteen 2030 mennessä ja edistää toimenpiteillään luonnonmonimuotoisuutta hyödyntämällä viisaasti materiaali- ja energiavirtoja. Kiertotalous tarkoittaa Vantaan Energialle materiaalien pitämistä kierrossa mahdollisimman pitkään tai niiden muodon muuttamista muuksi. Huomioimme toimenpiteissämme niin resurssi-, päästö- kuin energiatehokkuuden.

Kehitämme ratkaisuja jätteiden kierrätysasteen nostamiseksi sekä hukkalämpövirtojen hyötykäyttöön. Olemme olleet vahva toimija kierrätyskelvottomien jätteiden energiahyödyntämisessä, mutta tulevaisuudessa meillä on yhä tärkeämpää varmistaa, että vain aidosti kierrätyskelvottomat jätteet päätyvät energiahyödyntämiseen. Yhteiskunnan siirtyessä pois fossiilisista raaka-ainelähteistä on keskeistä kiinnittää huomiota kestävään biomassojen käyttöön sekä edesauttaa materiaalien kierrättämistä. Teemme yhteistyötä VTT:n kanssa yhteisenä tavoitteenamme löytää ratkaisuja sekajätteen kierrätysasteen merkittäväksi kohottamiseksi.

Laajennamme jätteiden käsittelypalvelua kierrätyslaitoksien kierrätyskelvottomien jakeiden hyödyntämiseen vuonna 2022 

Jätevoimalan laajennuksen rakennustyöt sujuivat aikataulun mukaan ja laitos aloitti toimintansa vuonna 2022. Se hyödyntää kierrätyslaitosten erottelemaa kaupan ja teollisuuden jätettä, kuten kierrätyskelvotonta pahvia ja muovia.  

Tulevaisuudessa lisäämme edelleen materiaalihyödyntämiseen kelpaamattomien jätteiden hyötykäyttöä. Vantaan jätevoimalan yhteyteen sijoittuvan korkealämpölaitoksen toteutuspäätös tehtiin marraskuussa ja sen rakentaminen on jo alkanut.  

Korkealämpötilalaitoksen yhteyteen on suunnitteilla myös hiilidioksidin talteenotto ja jatkojalostus synteettiseksi metaaniksi. Vuonna 2025 käyttöönotettavaksi suunniteltu sähköpolttoainelaitos tuottaa 10 megawatin polttoaineteholla kaupallisessa mittakaavassa hiilineutraalia, synteettistä metaania. 

Tavoitteenamme on tehdä vuosittain uusia sopimuksia, joissa hyödynnämme asiakkaidemme jäähdytysprosessien hukkalämpöä energiajärjestelmän kokonaistehokkuutta edistävillä palvelukonsepteilla. 

Paikallisten yritysten ja teollisuuden prosessit tuottavat sivutuotteena hukkalämpöä. Vantaan Energia aikoo hyödyntää esimerkiksi vantaalaisten datakeskusten tuottamaa ylijäämälämpöä avoimessa kaukolämpöverkossaan lisäenergialähteenä. Vantaan Energialla on sopimus hukkalämmön toimittamisesta yhden asiakkaan kanssa. Vuonna 2022 on jatkettu aktiivisesti neuvotteluja alueelle suunnitteilla olevien datakeskusten hukkalämmön hyödyntämiseksi. 

Vantaan Kuninkaalaan Kuusikonmäkeen suunnitteilla olevaan lämmön kausivarastoon voi tulevaisuudessa varastoida lämpöä kaikista erilaisista energiantuotantomuodoistamme. Aikanaan varastoon voidaan varastoida myös Vantaan Energian asiakkailtaan ostamaa hukkalämpöä. 

Tavoitteena on materiaalivirtojen tehokkaampi hyödyntäminen. Vantaan Energia tavoittelee kaukolämmön lisäveden kulutuksen ja prosessiveden vähentämistä. Lisävedelle tavoite on maksimissaan 1,5 kertaa kaukolämpöverkon tilavuus. 

Vantaan Energian kannalta veden tehokas käyttö liiketoiminnassa on tärkeää. Vuonna 2022 kaukolämpöverkon lisäveden kulutus oli 1,4 kertaa verkon tilavuus. Lisävettä käytetään erityisesti energiatuotannon prosesseissa ja kaukolämpöverkon lisävetenä. Lisäveden määrä on hyvä mittari kertomaan myös yleisemmin kaukolämpöverkon kuntotasosta. 

Materiaalien hyötykäyttöä edistää myös Hiilinegatiivinen 2030 -suunnitelmaan kuuluva suunnitteilla oleva Aktiivihiililaitos, joka tuottaisi kierrätyspuusta aktiivihiiltä, muun muassa teollisuuden kaasujen ja vesien puhdistukseen. Prosessissa syntyvä pyrolyysikaasu voitaisiin hyödyntää Martinlaakson biokattilassa ja lämpö kaukolämpöverkossa.