Siirry sisältöön

EU-taksonomia edistää vihreää siirtymää

EU-taksonomia on osa Euroopan Unionin vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal), jonka tavoitteena on edistää unionin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. EU-taksonomia vaatii yrityksiä luokittelemaan ympäristön kannalta kestävät toiminnot ja investoinnit.

– EU:n ja Vantaan Energian tavoitteet ovat hyvin yhtenevät. Meidän näkökulmastamme on selvää, että haluamme hyödyntää vihreää rahoitusta ja pyrimmekin toimimaan niin, että se on mahdollista, sanoo Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Taksonomian avulla EU pyrkii vaikuttamaan rahoitusmarkkinoihin niin, että investoinnit suunnattaisiin ympäristön kannalta kestävämpiin ratkaisuihin. Toisaalta osalla rahoittajatahoista on jopa EU:ta tiukempia vastuullisuusvaatimuksia yrityksille.

– Pankit kanavoivat yhä enemmän lainanantoa niille hankkeille, joilla on myönteisiä ympäristövaikutuksia. Ympäristölle haitallisten hankkeiden on vaikeampia saada enää tukea, ja vähintäänkin lainaehdot ovat heikommat, Vantaan Energian talous- ja rahoitusjohtaja Panu Kamaja toteaa.

Vantaan Energia satsaa vihreisiin investointeihin

EU:n taksonomia-asetusta alettiin soveltaa vuoden 2022 alussa. Taksonomia-asetus ja siihen liittyvät velvoitteet sekä luokittelujärjestelmä ja raportointi kehittyvät kuitenkin jatkuvasti, joten yritysten on pysyttävä kartalla siitä, miten sen toiminta vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Taksonomian ympäristötavoitteisiin kuuluvat ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, veden ja merellisten resurssien kestävä käyttö ja suojelu, kiertotalouden kehittäminen, saasteiden ehkäisy ja kontrollointi sekä terveiden ekosysteemien ja biodiversiteetin suojelu ja ennallistaminen.

Yritysten tulee raportoida EU:lle, miten suuri osa sen toiminnasta on EU-taksonomian ilmasto- ja ympäristötavoitteiden mukaista. Vantaan Energian osalta raportointia kehitetään vielä, ja yhteiset linjaukset esimerkiksi biodiversiteetin edistämisen suhteen ovat kesken.

– Vantaan Energialla on käynnissä tai suunnittelun alla useita hankkeita, jotka edistävät omaa hiilinegatiivisuustavoitettamme, mutta vastaavat myös EU-taksonomian vaatimuksia. Esimerkiksi lämmön kausivarastointi, Power-To-Gas-hanke sekä korkealämpötilalaitos edistävät näitä tavoitteita, Kamaja luettelee.

– Käytännössä kaikki tekemisemme kytkeytyy taksonomiaan jollain tavalla, ja koko organisaatiomme seuraa, määrittelee ja arvioi ympäristötavoitteiden onnistumista. Se on osa strategista suunnitteluamme ja olemme kaikki sitoutuneet siihen, Toivonen summaa.