Siirry sisältöön

Energian toimitusvarmuus

Tärkein tehtävämme on toimittaa asiakkaillemme sähköä ja lämpöä luotettavasti – vuoden ja vuorokauden ympäri. 

Tavoitteena on, että asiakkaillamme on sähkökatko enintään keskimäärin vain joka viides vuosi (SAIFI 0,2 kpl/a). Kun sähkökatko tapahtuu, se kestää keskimäärin korkeintaan puoli tuntia (CAIDI, min/kpl). 

Lisäksi keskeytysten keskimääräinen kestoaika (SAIDI, min/a) on vähintään kolmen laadukkaimman kaupunkisähköverkkoyhtiön joukossa. 

Sähkökatkoa kuvaavat tunnusluvut lasketaan käyttäen kaikkia keskeytyksiä (myös suunnitellut) ja kaikkia jännitetasoja, pois lukien kantaverkosta ja muista syöttävistä verkoista johtuvat häiriöt. 110 kV verkon suunnitteluperusteissa kuitenkin varaudutaan siten, että yksi kantaverkon syötön puuttuminen ei aiheuta jakelukeskeytystä asiakkailla. 

Vuonna 2022 sähkökatkoja kuvaavat tunnusluvut toteutuivat kohtuullisina. Keskeytysten keskimääräinen kestoaika (SAIDI) oli 7,5 min, keskeytysten keskimääräinen lukumäärä (SAIFI) oli 0,4 kpl/a ja keskeytyksen keskimääräinen kesto (CAIDI) 17 min. 

Lämpöenergian luotettava toimitus on alan vertailussa hyvällä tasolla. Tavoitteenamme on, että vioista ja vaurioista aiheutuvat toimitushäiriömme lämmityskaudella ovat pysyvästi alle 0,8 h/as/vuosi. 

Vuonna 2022 tavoite toteutui, vikojen ja vaurioiden aiheuttama keskeytysaika oli 0,71 tuntia asiakasta kohden. 

Toimitusvarmuuden parantamiseksi kaukolämpöverkon perusparannukseen kohdennetaan merkittävästi resursseja. Perusparantamisen strategia on tunnistaa kriittiset johto-osuudet ja kohdistaa saneeraus niihin. Perusparantaminen on osa tuotannon kokonaisoptimointia.