Siirry sisältöön

Arkisto:

Henkilöstön tunnuslukuja

  2019 2018 2017 Indikaattori Henkilöstömäärä vuoden lopussa 338 337 332 G4-10 Keskimääräinen henkilöstömäärä 338 340 339 G4-10   Naisten %-osuus henkilöstöstä 23,96 24,33 23,5 G4-10   Vakituisten työsuhteiden %-osuus 92,02 92,88 95,18 G4-10   Vakituiset osa-aikaiset, %-osuus vakituisista työsuhteista 2,25 1,6 1,58 G4-10   Naisten lukumäärä vakituisissa osa-aikaisissa työsuhteissa 5 2 2 G4-10   […]

Lue lisää

Työturvallisuus

Työturvallisuuden tavoitteena on turvallinen työpaikka, josta jokainen pääsee työpäivän päätteeksi terveenä kotiin. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Tapaturmataajuus Vantaan Energiassa tapahtui vuonna 2019 kolme (6 vuonna 2018) poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, joten tapaturmien määrä on puolittunut. Tapaturmataajuus oli 4,7 (9). Työtapaturmista johtuvia poissaolopäiviä oli yhteensä 9. Oppiminen ja ennakointi Tapaturmien vähentäminen on jatkuvaa työtä. Siksi kaikki tapaturmat […]

Lue lisää

Henkilöstö

Menestymisen edellytyksenä on osaava ja viihtyvä henkilöstö. Energia-ala on isossa roolissa torjumassa ilmastomuutosta ja jokainen noin 340:stä vantaanenergialaisesta tekee erittäin merkityksellistä työtä omalla vastuualueellaan. Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on työssä viihtyminen sekä jatkuvan kehittymisen mahdollistaminen. Uudessa strategiassa haemme kasvua kiertotaloudesta Vuonna 2019 julkistimme uuden liiketoimintastrategiamme. Strategiaa työstettiin noin 40 henkilön voimin lukuisissa työpajoissa vuoden 2018 ja 2019 […]

Lue lisää

Tulokset ja tavoitteet

Vantaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kannustava johtaminen, joka tähtää henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. Jatkuva oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän toiveitaan. Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita. Henkilöstöjohtamisessa keskitymme: Työturvallisuus näkyy vahvasti työkulttuurissamme. […]

Lue lisää

”Kaikki mukaan turvallisuustyöhön”

Virpi Tienhaara ja Tami Mäkelä Vantaan Energiassa sattui ennätyksellisen vähän työtapaturmia vuonna 2019. Onnistumisen taustalla on henkilöstön laaja osallistaminen työturvallisuuden kehittämiseen. Töistä poissaoloon johtaneita tapaturmia koettiin koko konsernissa vain kolme kappaletta, mikä on kirkkaasti paras tulos vuodesta 2010 alkavalla tarkastelujaksolla. Edellinen ennätys oli viisi tapaturmaa vuodelta 2013. Tapaturmataajuudessa eli tapaturmien määrässä miljoonaa työtuntia kohti saavutimme […]

Lue lisää

Lisää tietoa henkilöstöstä ja työturvallisuudesta

Mervi Henkilöstö ikäjakauma Henkilöstön keskimääräinen työssaoloaika Kesätyöntekijöiden, harjoittelijoiden ja naisten osuus henkilöstöstä Koulutuspäivien määrä Eläkkeelle siirtyvien lukumäärä

Lue lisää

Työturvallisuus

Työturvallisuuden tavoitteena on turvallinen työpaikka, josta jokainen pääsee työpäivän päätteeksi terveenä kotiin. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Tapaturmataajuus Vantaan Energiassa tapahtui vuonna 2019 kolme (6 vuonna 2018) poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, joten tapaturmien määrä on puolittunut. Tapaturmataajuus oli 4,7 (9). Työtapaturmista johtuvia poissaolopäiviä oli yhteensä 9. Oppiminen ja ennakointi Tapaturmien vähentäminen on jatkuvaa työtä. Siksi kaikki tapaturmat […]

Lue lisää

Henkilöstön tunnuslukuja

  2019 2018 2017 2016 Indikaattori Henkilöstömäärä vuoden lopussa 338 337 332 328 G4-10 Keskimääräinen henkilöstömäärä 338 340 339 342 G4-10   Naisten %-osuus henkilöstöstä 23,96 24,33 23,5 22,6 G4-10   Vakituisten työsuhteiden %-osuus 92,02 92,88 95,18 94,15 G4-10   Vakituiset osa-aikaiset, %-osuus vakituisista työsuhteista 2,25 1,6 1,58 1,6 G4-10   Naisten lukumäärä vakituisissa osa-aikaisissa […]

Lue lisää

Henkilöstö

Menestymisen edellytyksenä on osaava ja viihtyvä henkilöstö. Energia-ala on isossa roolissa torjumassa ilmastomuutosta ja jokainen noin 340:stä vantaanenergialaisesta tekee erittäin merkityksellistä työtä omalla vastuualueellaan. Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on työssä viihtyminen sekä jatkuvan kehittymisen mahdollistaminen. Uuden strategian työstäminen yhdessä Vuoden 2018 aikana uudistimme liiketoimintastrategiaamme. Strategiaa työstettiin noin 40 henkilön voimin lukuisissa työpajoissa vuoden aikana. Vuoden vaihteessa toteutettiin […]

Lue lisää

Tulokset ja tavoitteet

Vantaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kannustava johtaminen, joka tähtää henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. Jatkuva oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän toiveitaan. Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita. Henkilöstöjohtamisessa keskitymme: Työturvallisuus näkyy vahvasti työkulttuurissamme. […]

Lue lisää

Terveenä kotiin

Tapaturmataajuus Vantaan Energiassa tapahtui vuonna 2017 kymmenen (6 vuonna 2016) poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, joten tapaturmien määrä on lisääntynyt työturvallisuutta kehittävistä toimenpiteistä huolimatta.  Tapaturmataajuus oli 18 (11).  Työtapaturmista ja -matkatapaturmista johtuvien poissaolojen määrä oli kuitenkin huomattavasti pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2016 poissaoloja oli yhteensä 41 työpäivää, kun edellisenä vuonna niitä oli 128. Tavoitteena on edelleen nolla tapaturmaa ja […]

Lue lisää

Lisää tietoa henkilöstöstä ja työturvallisuudesta

Henkilöstö ikäjakauma Henkilöstön keskimääräinen työssaoloaika Kesätyöntekijöiden, harjoittelijoiden ja naisten osuus henkilöstöstä Koulutuspäivien määrä Eläkkeelle siirtyvien lukumäärä

Lue lisää

Pidämme huolta osaamisestamme

Osaaminen on yksi Vantaan Energian perusarvoista. Ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät turvaavat konsernin menestyksen ja takaavat luotettavan asiakaspalvelun. Investoimalla henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja hyvinvointiin pyrimme varmistamaan, että henkilöstö viihtyy meillä. Kehityskeskusteluja kaksi kertaa vuodessa Esimiehillä on keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä, osaamistarpeiden ennakoinnissa sekä seuraajasuunnittelussa, jotta pystymme varmistamaan jatkossakin oikeanlaisen ja riittävän osaamisen. Osaamisen kehittämisestä sovitaan yhdessä […]

Lue lisää

Työkyky ja hyvinvointi

Meillä työkyvyn johtamiseen ja henkiseen työsuojeluun on laadittu oma varhaisen välittämisen malli. Siinä on sovittu yhteiset toimintatavat työperäisen sairastavuuden vähentämiseksi. Malli antaa keinoja siihen, miten tulee reagoida esimerkiksi toistuviin lyhyisiin sairauspoissaoloihin ja miten tuetaan työhön paluuta pitkän sairauspoissaolon jälkeen. Henkilöstön työkykyä tuetaan monin keinoin, josta esimerkkinä on Energiaa elämään -kuntoprojekti. Kuntoprojektissa on mahdollisuus kerran vuodessa testata […]

Lue lisää

Tulokset ja tavoitteet

Vantaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kannustava johtaminen, joka tähtää henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. Uuden oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin ja tarpeisiin ja menestymään kovassa kilpailussa. Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita. Henkilöstöjohtamisessa keskitymme: Työturvallisuus näkyy vahvasti työkulttuurissamme. Itsensä […]

Lue lisää

”Koppimaailmasta uusiin kohtaamisiin”

Ilona Erhiö ja Tuomas Kautto Vantaan Energian uudelle toimitalolle myönnetty LEED Gold -ympäristösertifikaatti vahvistaa, että talo on tehty kestävän kehityksen hengessä viimeisintä tekniikkaa hyödyntäen. Suurin muutos on kuitenkin tapahtunut työntekemisen tavassa. Kun henkilöstö muutti takaisin täydellisen muodonmuutoksen kokeneeseen toimitaloon heinäkuussa 2017, omia työpisteitä saati -huoneita ei enää ollut. Tämä oli toki ollut tiedossa jo ennalta, […]

Lue lisää

Henkilöstö ja työturvallisuus

Henkilöstö ikäjakauma Henkilöstön keskimääräinen työssaoloaika Kesätyöntekijöiden, harjoittelijoiden ja naisten osuus henkilöstöstä Koulutuspäivien määrä Eläkkeelle siirtyvien lukumäärä

Lue lisää

Työkyky ja hyvinvointi

Meillä työkyvyn johtamiseen ja henkiseen työsuojeluun on laadittu oma varhaisen välittämisen malli. Siinä on sovittu yhteiset toimintatavat työperäisen sairastavuuden vähentämiseksi. Malli antaa keinoja siihen, miten tulee reagoida esimerkiksi toistuviin lyhyisiin sairauspoissaoloihin ja miten tuetaan työhön paluuta pitkän sairauspoissaolon jälkeen. Henkilöstön työkykyä tuetaan monin keinoin, josta esimerkkinä on Energiaa elämään -kuntoprojekti. Kuntoprojektissa on mahdollisuus kerran vuodessa testata […]

Lue lisää

”Uusi talo, uudet tavat”

Henkilöstö – ja viestintäjohtaja Mervi Suorsa ja kiinteistöpäällikkö Hannu Turpela Vantaan Energian uusi toimitalo tehdään kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Rakennusteknisiä uudistuksiakin suurempi muutos on luvassa työskentelytapoihin. Uusi rakennus nousee Koivuhaan kaupunginosaan, Tikkurilan lähelle, aivan samalle paikalle missä vanhakin toimitalo seisoi. Vuodelta 1972 peräisin ollut vanhin osa purettiin kokonaan, ja 1989 valmistuneesta uudissiivestä pystyyn jätettiin vain […]

Lue lisää

Tulokset ja tavoitteet

Vantaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kannustava johtaminen, joka tähtää henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. Uuden oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin ja tarpeisiin ja menestymään kovassa kilpailussa. Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita. Henkilöstöjohtamisessa keskitymme: Työturvallisuus näkyy vahvasti työkulttuurissamme. Itsensä […]

Lue lisää

Terveenä kotiin

Tapaturmataajuus on kehittynyt hyvään suuntaan Vantaan Energiassa tapahtui vuonna 2016 kuusi poissaoloon johtanut työtapaturmaa, joka on puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tapaturmataajuus oli 11, joka on lähellä energiateollisuuden keskiarvolukua. Tavoitteena on edelleen nolla tapaturmaa ja tavoite on kirkastettu muotoon ”Tänään työpäivän päätteeksi terveenä kotiin”. Idea tuli tiimiltä, joka oli jo pitkään toiminut edistyksellisesti työturvallisuuden suhteen.  Ajatus […]

Lue lisää

Pidämme huolta osaamisestamme

Osaaminen on yksi Vantaan Energian perusarvoista. Ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät turvaavat konsernin menestyksen ja takaavat luotettavan asiakaspalvelun. Investoimalla henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja hyvinvointiin pyrimme varmistamaan, että henkilöstö viihtyy meillä. Kehityskeskusteluja kaksi kertaa vuodessa Esimiehillä on keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä, osaamistarpeiden ennakoinnissa sekä seuraajasuunnittelussa, jotta pystymme varmistamaan jatkossakin oikeanlaisen ja riittävän osaamisen. Osaamisen kehittämisestä sovitaan yhdessä […]

Lue lisää

Tulokset ja tavoitteet

Vantaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kannustava johtaminen, joka tähtää henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. Uuden oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin ja tarpeisiin ja menestymään kovassa kilpailussa. Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita. Henkilöstöjohtamisessa keskitymme: Työturvallisuus näkyy vahvasti työkulttuurissamme. Hyvällä […]

Lue lisää

Työkyky ja hyvinvointi

Meillä työkyvyn johtamiseen ja henkiseen työsuojeluun on laadittu oma varhaisen välittämisen malli. Siinä on sovittu yhteiset toimintatavat työperäisen sairastavuuden vähentämiseksi. Malli antaa keinoja siihen, miten tulee reagoida esimerkiksi toistuviin lyhyisiin sairauspoissaoloihin ja miten tuetaan työhön paluuta pitkän sairauspoissaolon jälkeen. Henkilöstön työkykyä tuetaan monin keinoin, josta esimerkkinä on Energiaa elämään -kuntoprojekti. Kuntoprojektissa on mahdollisuus kerran vuodessa testata […]

Lue lisää

”Meillä synkkasi tosi hyvin”

Noora Tanninen, johdon assistentti Miten voisimme kehittää oppimistamme?  Vantaan Energiassa päätettiin etsiä vastausta tähän kysymykseen lähtemällä mukaan neljän vantaalaisyrityksen verkostomentorointi-kokeiluun huhtikuussa 2015. Yksi pilottihankkeeseen osallistuneista työntekijöistä oli Noora Tanninen, johdon assistentti Vantaan Energia Sähköverkot Oy:stä. Henkilökemiat kohdillaan Tanninen sai parikseen tiedottaja Camilla Zewi-Kalliomaan turkishuutokauppayhtiö Saga Fursista. Yhteinen nimittäjä naisten välillä oli viestintä, joka oli alkuvuodesta liitetty […]

Lue lisää

Pidämme huolta osaamisestamme

Osaaminen on yksi Vantaan Energian perusarvoista. Ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät turvaavat konsernin menestyksen ja takaavat luotettavan asiakaspalvelun. Investoimalla henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja hyvinvointiin pyrimme varmistamaan, että henkilöstö viihtyy meillä. Kehityskeskusteluja kaksi kertaa vuodessa Esimiehillä on keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä, osaamistarpeiden ennakoinnissa sekä seuraajasuunnittelussa, jotta pystymme varmistamaan jatkossakin oikeanlaisen ja riittävän osaamisen. Osaamisen kehittämisestä sovitaan yhdessä […]

Lue lisää

”Terveenä kotiin”

Työsuojelu- ja laatupäällikkö Virpi Tienhaara Vantaan Energian tuotanto- ja lämmönjakelupuolella ryhdyttiin tuulettamaan työturvallisuusajattelua keväällä 2015. – Aikaisempi nolla tapaturmaa -tavoite oli kaukana kentän arkitodellisuudesta, työsuojelupäällikkö Virpi Tienhaara toteaa.  Tunnuslause kirkastui muotoon: ”Tänään työpäivän päätteeksi terveenä kotiin”. Idea tuli tiimiltä, joka oli jo pitkään toiminut edistyksellisesti työturvallisuuden suhteen. Uusi tavoite jäi vielä saavuttamatta. Vuonna 2015 Tuotannossa ja lämmönjakelussa […]

Lue lisää