Arkisto: 2022

Uusi yritysilme etenee kuin energia

Uusi yritysilmeemme on nyt julki, ja lopputulos on huikean hieno. Uuden ilmeen taustalla on ajatus siitä, miltä energia tuntuu. Meille se on liikettä ja etenemistä, yhdessä tekemisen voimaa. Kuten kaikki onnistumiset, myös ilmeuudistus tehtiin yhteistyössä. Toteutimme projektin talon sisällä osallistamalla, eli mukana oli jokaisesta liike- ja tukitoiminnosta oma edustaja, joka toi suunnittelutyön eri vaiheisiin edustamansa […]

Lue lisää

Vantaan Energia investoi tuulivoimaan – uusimpana Oosinselän tuulipuisto

Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilista polttoaineista energiantuotannossaan vuoteen 2026 mennessä ja edetä siitä kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Vantaan Energian Hiilinegatiivinen 2030 -hankkeiden myötä yhtiö tulee tarvitsemaan merkittävän määrän uusiutuvaa ja päästötöntä sähköä samalla kun paikallinen sähköntuotanto Vantaalla vähentyy. Uusiutuviin energialähteisiin perustuva sähköntuotanto on yksi yhtiön strategisista tavoitteista ja tärkeä tulevaisuuden hiilinegatiivisuuden mahdollistaja. Vantaan […]

Lue lisää

Vantaan Energian yritysilme uudistuu

Vantaan Energia saa uuden yritysilmeen. Uudistus alkaa huhtikuussa, ja sen myötä toimipisteiden valologot, työasut, ajoneuvot ja digitaaliset materiaalit uusitaan uuden ilmeen mukaisiksi. Uusi yritysilme korostaa kiertotalousenergiayhtiö Vantaan Energian ydintä: se on energinen, dynaaminen ja kokeilunhaluinen. Ilmeuudistus toteutettiin yhteistyössä suunnittelutoimisto BONDin kanssa. Vantaan Energian yritysilme uudistuu huhtikuusta alkaen. Uudistuksen taustalla on yhtiön toiminnan laajentuminen: uusi yritysilme […]

Lue lisää

Lämmön kausivaraston suunnittelu on useiden suunnittelualojen tarkkaa yhteistyötä

Vantaan Energia suunnittelee Vantaan Kuusikon ja Variskallion alueelle maailman suurinta Lämmön kausivarastoa, jonne säilötään reilusti yli +100-asteiseen veteen aurinko-, tuuli- ja hukkalämmön lähteistä saatavaa energiaa käytettäväksi talvella  kiinteistöjen lämmitykseen. Hanketta kehitetään Vantaan Energian, AFRYn ja YIT:n allianssissa, jossa AFRY vastaa Lämmön kausivaraston suunnittelusta. Suunnittelua tekee noin neljäkymmentä AFRYn huippuasiantuntijaa eri suunnittelualoilta, joiden yhteispeli on avainasemassa […]

Lue lisää

Vantaan Energian vuoden 2021 tuloksessa fossiilisista polttoaineista irtautuminen näkyy positiivisesti

Vantaan Energia -konsernin vuosi 2021 oli sekä taloudellisesti että toiminnallisesti menestyksekäs. Vuoden aikana yhtiö jatkoi määrätietoisin askelein Fossiiliton 2026 -hankkeidensa edistämistä ja vuoden lopulla yhtiö lanseerasi uuden hankekokonaisuuden, jonka myötä yhtiö etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Kiertotalousenergiayhtiö Vantaan Energia palveli lämpöasiakkaitaan erinomaisesti, sillä Suomen tyytyväisimmät lämpöasiakkaat löytyivät EPSI Ratingin tekemän asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Vantaalta.  Vantaan […]

Lue lisää

TA-yhtymä Oy osallistuu Vantaan Energian kysyntäjoustohankkeeseen osana älykkään kaukolämpöjärjestelmän käyttöönottoa

Vantaan Energian ja TA-Yhtymä Oy:n yhteistyöhankkeen taustalla on kaukolämmön kysyntäjouston laajamittainen käyttöönotto osana älykästä kaukolämpöjärjestelmää. Kiinteistöjen ja asiakkaiden aktiivinen rooli uudessa älykkäässä kaukolämpöjärjestelmässä mahdollistaa koko energiantuotannon ja jakeluketjun energiatehokkuuden parantamisen sekä tuotannon päästöjen pienentämisen. Hankkeessa on mukana 50 TA-Yhtymän asuinkohdetta Vantaalla eli yhteensä 2150 huoneistoa. Kaukolämmön kysyntäjoustolla tarkoitetaan toimia, joilla leikataan lämmön kulutuksen tehopiikkejä ja […]

Lue lisää

Vantaan kaupunki järjestää Lämmön kausivaraston asemakaavan esittelytilaisuuden tiistaina 29.3.2022 klo 17.00-18.30

Vantaan kaupungin kutsu: Tervetuloa Vantaan kaupungin järjestämään Lämmön kausivaraston maanalaisen asemakaavan (641400ma) esittelytilaisuuteen tiistaina 29.3.2022 klo 17–18.30. Tilaisuus järjestetään etänä ja sen tarkoituksena on kaavan esittelyn lisäksi vastata asukkaiden kaavaa koskeviin kysymyksiin. Tilaisuudessa on kaavoittajan lisäksi paikalla Tikkurilan aluearkkitehti sekä asiantuntijat Vantaan Energialta ja YIT:ltä. Tilaisuuteen osallistuminen ei vaadi rekisteröitymistä tai ohjelmien lataamista. Tilaisuuteen pääsee […]

Lue lisää

Kaupunkienergiayhtiöt johtamaan energiamurrosta – Energiakaupungit ry aloittaa toimintansa

Yhteiskunnallisen vastuunsa tuntevat kaupunkienergiayhtiöt ymmärtävät, että nopeasti muuttuva maailma edellyttää notkeutta ja aiempaa suurempaa kykyä yhteiskunnalliseen vuoropuheluun. Näiden tavoitteiden edistämiseksi 13 merkittävää kaupunkienergiayhtiötä perustivat vuoden 2022 alussa Energiakaupungit ry:n, joka toimii jäsenyhtiöidensä sanansaattajana valtakunnallisesti ja EU-tasolla.Energiamurros, ilmastonmuutoksen torjunta ja energiariippuvuuden vähentäminen Venäjästä etenevät kiihtyvällä tahdilla paitsi Euroopassa myös Suomessa. Toimintaympäristön nopea muutos ja energia-alalla vallitseva […]

Lue lisää

Datahub on sähkömarkkinoiden uuden sukupolven tiedonvaihtojärjestelmä

Sähkömarkkinoilla tapahtui merkittävä sukupolvenvaihdos helmikuussa datahubin käyttöönoton myötä, kun monien erilaisten järjestelmien käyttö loppui ja tilalle tuli yksi iso. Käyttöönotettu datahub on sähkömarkkinoiden keskitetty tiedonvaihdonjärjestelmä, jossa käsitellään Suomen kaikkien 3,8 miljoonan sähkönkäyttäjän sähköenergian kulutus- ja sopimustiedot sekä niihin liittyvä tiedonvaihto. Kaikki 80 verkkoyhtiötä ja 80 sähkönmyyjää vaihtavat nyt tietoja ainoastaan datahubin kanssa. Mitä hyötyä uudesta […]

Lue lisää

Datahub on sähkömarkkinoiden uuden sukupolven tiedonvaihtojärjestelmä

Sähkömarkkinoilla tapahtui merkittävä sukupolvenvaihdos helmikuussa datahubin käyttöönoton myötä. Datahub on sähkömarkkinoiden keskitetty tiedonvaihdonjärjestelmä, jossa käsitellään Suomen kaikkien 3,8 miljoonan sähkönkäyttäjän sähköenergian kulutus- ja sopimustiedot sekä niihin liittyvä tiedonvaihto. Kaikki 80 verkkoyhtiötä ja 80 sähkönmyyjää vaihtavat nyt tietoja ainoastaan datahubin kanssa. Ennen datahubia käytössä oli Prodat-sanomaliikenne, jolla verkkoyhtiöt ja sähkönmyyjät lähettivät tietoja toisilleen kahdenvälisesti. Melko erilainen […]

Lue lisää

Kivihiilestä luovutaan Vantaalla jo tänä keväänä

Vantaan Energian Jätevoimalan laajennus mahdollistaa kivihiilestä luopumisen. Jätevoimalan laajennus hyödyntää energiantuotannon raaka-aineena kotimaista, kierrätykseen kelpaamatonta kaupan ja teollisuuden energiajätettä, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden tuontitarvetta Suomeen. Kun kivihiili korvataan kestävämmillä energianlähteillä, päästöt vähenevät. Vantaan Energian Jätevoimalan laajennus etenee alkuperäisen suunnitelman mukaisessa aikataulussaan, ja laajennus otetaan käyttöön jo tänä keväänä. Energianlähteenä uudessa voimalassa toimii kotimainen, kierrätykseen kelpaamaton […]

Lue lisää

Vantaan Energia ja ympäristöteknologiayhtiö Doranova konseptiselvitysvaiheen yhteistyöhön innovatiivisen Biokaasulaitoksen suunnittelussa

Vantaan Energia luopuu fossiilisista polttoaineista energiantuotannossaan vuoteen 2026 mennessä ja etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Merkittävänä osana Hiilinegatiivinen 2030 -hankekokonaisuutta on Biokaasulaitos, jossa tuotetaan hiilidioksidivapaasti biokaasua pääosin liikennekäyttöön.Vantaan Energian neljästä päähankkeesta koostuvan Hiilinegatiivinen 2030 -hankesuunnitelman myötä yhtiö sitoo toiminnallaan enemmän hiilidioksidia kuin sen toimesta vapautuu ilmakehään ja etenee näin kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. Yksi […]

Lue lisää

Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos jalostaa hiilidioksidin raaka-aineeksi uutta teknologiaa hyödyntäen

Vantaan Energia  suunnittelee rakentavansa hiilineutraalia, synteettistä kaasua tuottavan Sähköpolttoainelaitoksen, joka on merkittävässä roolissa Vantaan Energian tavoitteessa luopua fossiilisista polttoaineista vuonna 2026 ja jatkaessa etenemistä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. Sähköpolttoainelaitoksessa hyödynnetään uudella ja innovatiivisella tavalla jätteiden käsittelystä syntyvää vettä ja hiilidioksidia kaasun valmistukseen. Sähköpolttoainelaitos tuottaa hiilineutraalia synteettistä kaasua talteen otetusta hiilidioksidista ja uusiutuvalla energialla tuotetusta vedystä.Vantaan […]

Lue lisää

Vantaan Energialla edelläkävijämäinen asenne ilmastokysymysten ratkaisemisessa

Energia-ala elää  murroksessa, sillä energiantuotannon ratkaisuilla on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Vantaan Energian hankkeet tähtäävät ensin fossiilittomaan energiantuotantoon vuonna 2026 ja sen jälkeen edetään kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset, mutta saavutettavissa kehitysmyönteisten ja sitoutuneiden Vantaan Energialaisten ansiosta. Lue lisää kehityspäällikkö Hanna Pitkäsen blogista.

Lue lisää

Vantaan Energialla edelläkävijämäinen asenne ilmastokysymysten ratkaisemisessa

Hyppäsin mukaan energia-alalle vuoden 2021 loppupuolella, kun aloitin työskentelyn kehityspäällikkönä Vantaan Energialla. Energia-ala käy tällä hetkellä läpi murrosta, sillä energiantuotannolla on suuri rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Alan ulkopuolelta Vantaan Energialle siirtyneenä on ollut mielenkiintoista päästä heti osaksi toimenpiteitä ja selvitystöitä, jotka edesauttavat päästöjen vähentämistä. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vaatii aivan uusia ratkaisuja, joiden lopputuotteena valmistetaan muutakin, kuin perinteistä […]

Lue lisää

Vantaan Energia tavoittelee asiakaslähtöisyyden edelläkävijän roolia

Parhaat asiat tehdään yhdessä. Kiertotalousenergiayhtiö Vantaan Energia lisää edelleen asiakkaiden osallistamista kehitystyössään. Asiakaslähtöisyys näkyy työntekijöiden asenteissa ja on vankka osa kehittyvää yrityskulttuuria.  Energia-ala on ottanut isoja askelia asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Vielä 2000-luvun alussa asiakkaat joutuivat anomaan liittymistä lämpöverkkoon, mutta nyt asiakkaiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua. Tänä päivänä energia-ala onkin asiakkaiden silmissä samalla polulla muiden toimialojen kanssa, […]

Lue lisää

Haussa kaksi kunnossapitoasentajaa Suomen suurimmalle jätevoimalalle!

Etsimme kahta kunnossapitoasentajaa jätevoimalan tuotannon mekaanisen kunnossapidon tiimiin varmistamaan mahdollisimman häiriöttömän energiantuotannon asiakkaitamme varten. Tehtäviisi kuuluvat tuotannon kunnossapitotehtävät Suomen suurimmalla jätevoimalalla ja työhösi sisältyy muun muassa pyörivien laitteiden, venttiilien ja kuljetinlaitteiden kunnossapitotöitä sekä koneistus- ja hitsaustöitä. MIKSI MEILLE TÖIHIN? Nykyaikainen vastuullinen energiantuotanto ja ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttävät innovatiivisia uusia ratkaisuja. Olemme rohkea energia-alan uudistaja, jossa työt […]

Lue lisää

Suunto pienentää hiilijalanjälkeään Vantaan Energian Uusiolämmön avulla

Oman alansa vantaalaiset edelläkävijät Vantaan Energia ja Suunto ratkovat nyt ilmastokysymyksiä yhdessä. Vantaan Energia on vastuullisesti tuotetun ja vähäpäästöisen lämmöntuotannon edelläkävijä. Yhtiö lämmittää Vantaan jo tänä vuonna keväästä alkaen kivihiilettömästi ja fossiilittomaan lämmöntuotantoon Vantaalla päästään vuonna 2026. Tämän jälkeen Vantaan Energia etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. Suunto taas huolehtii siitä, että sen valmistamat tuotteet, kuten […]

Lue lisää

Haussa asiantuntija monipuolisiin energianhankinnan ja sähköverkon käytön tehtäviin.

Sähköliiketoimintaamme kuuluva käyttökeskus hoitaa fyysiseen energianhankintaan liittyviä tehtäviä ja ohjaa sähköverkon käyttöä käyttövarmuuden sekä turvallisuuden varmistamiseksi ympäri vuorokauden. Vuoromestarin tehtävässä suunnittelet lähiajan sähkön- ja kaukolämmön hankinnan sekä toteutat tarvittavat kaupat energian tukkumarkkinoilla. Ohjaat sähköverkkojen kytkentöjä sekä häiriöselvitystä niin hallitussa arjessa kuin myrskyn silmässä turvaten asiakkaittemme sähkönsaannin ja kentällä työskentelevän henkilöstömme turvallisuuden. Huolehdit lisäksi käyttökeskuksen työvuorojen […]

Lue lisää

Urasivuillamme huoltokatko 19.2. klo 9.00 alkaen.

Urasivuillamme osoitteessa https://rekrytointi.vantaanenergia.fi on järjestelmätoimittajan huoltokatko lauantaina 19.2.2022 klo 9.00 alkaen. Huoltokatkon arvioitu kesto on klo 15.00 asti. Huoltokatkon aikana urasivut sekä työhakemuslomakkeet ovat valitettavasti poissa käytöstä.  Pahoittelemme häiriötä!

Lue lisää

Pääkaupunkiseudun vähäpäästöisin kaukolämpö tulee Vantaalta

Vantaan Energia on mukana yhdessä Paikallisvoiman ja muiden energiayhtiöiden kanssa rakentamassa uudenlaista kaukolämmön päästölaskuria, joka kertoo paikkakuntakohtaisesti lämmittämisen päästöt. Uusi laskuri lisää lämmityksen päästöjen vertailtavuutta eri kaupunkien välillä. Vantaan Energia on vähäpäästöisen lämmöntuotannon edelläkävijä. Yhtiö lämmittää Vantaan jo tänä vuonna kivihiilettömästi ja fossiilittomaan lämmöntuotantoon Vantaalla päästään vuonna 2026. Tämän jälkeen Vantaan Energia etenee kohti hiilinegatiivisuutta […]

Lue lisää

Asunto-osakeyhtiö Vantaan Haapapuisto valitsi Huoleton energiapäivitys -palvelun optimoimaan taloyhtiön energiatehokkuutta tekoälyn avulla

Asunto-osakeyhtiö Vantaan Haapapuisto valitsi Vantaan Energian Huoleton energiapäivitys -palvelun optimoimaan taloyhtiön energiatehokkuutta ja tuomaan säästöjä asumiskustannuksiin. Danfoss Leanheatin tekoälypohjainen lämmönsäädin toimii kohteessa Vantaan Energian Huoleton energiapäivitys -palvelua täydentävänä ominaisuutena. Oppiva tekoäly toteuttaa lämmityksen optimoinnin automaattisesti ja reaaliaikaisesti ottamalla huomioon kiinteistön kulutusprofiilin, sääennusteet sekä kunkin kiinteistön ominaispiirteet. Asunto-osakeyhtiö Vantaan Haapapuiston lämmityksen optimointi lähti liikkeelle tekoälyä hyödyntävän […]

Lue lisää

Hei tulevaisuuden energiaosaaja, kesätyöhakumme on nyt käynnissä!

Haku kesän 2022 kesätyöpaikkoihimme on nyt käynnistynyt! Kaikki avoimet kesätyöpaikat löydät urasivultamme, jossa voit myös jättää meille hakemuksesi. Jätäthän hakemuksesi viimeistään 13.2.2022 mennessä. Toimithan hyvissä ajoin, sillä rekrytoivat esihenkilöt haastattelevat hakijoita jo hakuajan aikana ja täyttävät kesätyötehtävät heti sopivien henkilöiden löydyttyä. Kesätyötehtävät pyritään täyttämään maaliskuun aikana. Kesätyöt alkavat tehtävästä riippuen joustavasti touko-/kesäkuun aikana ja kestävät […]

Lue lisää

Lämmön kausivaraston YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuus 3.2.2022

Ympäristövaikutusten arvioinnin selostuksen tuloksia esitellään torstaina 3.2.2022 klo 17.30-20.00. Avoimeen online-tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua ja kaikki ovat tervetulleita kuulemaan Lämmön kausivarasto -hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin selostuksen tuloksista ja esittämään kysymyksiä. Osallistumaan pääsee osoitteessa https://vantaanenergia.videosync.fi/lammon-kausivarastohanke

Lue lisää

Vantaan Energia on elämäsi paras energiapäätös

Meillä Vantaalla on pääkaupunkiseudun kilpailukykyisin ja vakaahintaisin lämpö, joka on samalla myös ilmastoystävällistä ja huoletonta. Lisäksi palveluvalikoimastamme löytyvät monipuoliset palvelut koko kiinteistösi elinkaaren ajalle; vaivattomasta rakentamisesta aina kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen ilman isoja investointeja. Meiltä löytyvät myös tutkitusti Suomen tyytyväisimmät lämpöasiakkaat. Liiketoimintajohtaja Matti Wallin Energipalveluista toivottaa sinutkin tervetulleeksi tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon! Lue lisää Matin blogikirjoituksesta

Lue lisää

Vantaan Energia on elämäsi paras energiapäätös

Minulla on ilo kertoa, että Vantaan Energia on elämäsi paras energiapäätös. Meillä Vantaalla on pääkaupunkiseudun kilpailukykyisin ja vakaahintaisin lämpö, joka on samalla myös ilmastoystävällistä ja huoletonta. Lisäksi palveluvalikoimastamme löytyvät monipuoliset palvelut koko kiinteistösi elinkaaren ajalle; vaivattomasta rakentamisesta aina kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen ilman isoja investointeja. Meiltä löytyvät myös tutkitusti Suomen tyytyväisimmät lämpöasiakkaat. Miten tähän on tultu? […]

Lue lisää

Vantaan Energian Jätevoimalan laajennus mahdollistaa kivihiilestä luopumisen jo keväällä  – Voimalaitoksen keltaiset kahmarit ovat saapuneet työmaalle

Vantaan Energian Jätevoimalan laajennushanke etenee alkuperäisen suunnitelman mukaisessa aikataulussaan. Rakennustöissä ollaan juuri siirtymässä kohti viimeistelyvaihetta. Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilista polttoaineista energiantuotannossa vuoteen 2026 mennessä ja edetä siitä kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Jätevoimalan laajennuksen käyttöönoton lisäämä kapasiteetti jätteen energiahyötykäytölle mahdollistaa sen, että Vantaan Energia voi luopua kivihiilen käytöstä energiantuotannossa jo kevään aikana. Vantaan […]

Lue lisää

Vantaan Energia on aktiivinen ilmastokysymysten ratkaisija

Elämme suuren energiamurroksen keskellä. Ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii erityisesti energia-alan yrityksiltä konkreettisia tekoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.  Samalla ilmastonmuutos pakottaa meidät kaikki miettimään suhtautumistamme kuluttamiseen. Vantaan Energia on ottanut aktiivisen roolin ilmastokysymysten ratkaisijana, josta myös asiakkaamme hyötyvät vakaan ja kilpailukykyisen lämmön hinnan muodossa.  Lue lisää energia-alan päätähuimaavasta vauhdista Vantaan Energian hallituksen puheenjohtaja Tommi Valtosen blogikirjoituksesta. 

Lue lisää

Vantaan Energia on aktiivinen ilmastokysymysten ratkaisija

Elämme suuren myllerryksen keskellä. Ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii erityisesti energia-alan yrityksiltä konkreettisia tekoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Samalla ilmastonmuutos pakottaa meidät kaikki miettimään suhtautumistamme kuluttamiseen. Energiantuotanto on yksi keskeisistä ilmastonmuutosta vauhdittavista tekijöistä. Tuotantotapojen muuttaminen päästöttömäksi on käynnistänyt alalla energiamurroksen. Uusiutuvat energiamuodot ovat energiamurroksen avainasemassa. Ei ole montaa vuotta siitä, kun tuulivoimalat tarvitsivat yhteiskunnan tukea, jotta hankepäätöksiä saatiin aikaan. […]

Lue lisää

Kiinteistöjen lämmönkäytön kulutusseuranta luo pohjan tehokkaalle ja tavoitteelliselle energiankäytölle

Vantaan Energia tarjoaa asiakkailleen ilmaisen palvelun kiinteistöjen lämmönkäytön kulutusseurantaan. Palvelun kautta kotien ja kiinteistöjen lämmönkäyttö on seurattavissa tuntitasolta aina vuositasolle saakka. Lämmön kulutustietoihin perehtyminen kannattaa, sillä nykytilanteeseen perehtyminen ja kulutustottumusten tarkempi havainnointi ovat avaimet lämmön optimaaliseen käyttöön sekä säästötoimiin. Vantaan Energian lämmönkäytön kulutusseurantapalvelu on tarkoitettu sekä yritys-, että kuluttaja-asiakkaille. Yritysasiakkaiden, kuten vaikkapa isännöitsijöiden on helppo […]

Lue lisää