Siirry sisältöön

Vantaan Energia varautuu talven kylmimpiin pakkaspäiviin

VE kuvaukset 11 12 2017 Valmiit Kokonaisuus1 4

Kiertotalousenergiayhtiö Vantaan Energia varautuu turvaamaan lämmön toimitusvarmuuden tulevalle talvikaudelle. Huoltovarmuuskäyttöön jätetty hiilikattila on päätetty ottaa talvikaudella käyttöön, jotta riittävä lämmöntuotanto Vantaan alueella voidaan taata.

Vantaan Energia on varautunut talven kylmeneviin säihin, ja polttoainehankinnat talvikauden tarpeisiin on aloitettu hyvissä ajoin. Tärkeimpinä lämmön energialähteinä talvikaudella tulevat toimimaan kierrätykseen kelpaamaton sekajäte kotitalouksien ja kaupan sekä teollisuuden toimialoilta, sekä biopolttoaine. Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattila jätettiin keväällä huoltovarmuuskäyttöön kivihiilen käytöstä luovuttaessa, mutta kiristyneen energiamarkkinatilanteen vuoksi se on päätetty ottaa käyttöön tulevana talvikautena riittävän lämmöntuotannon turvaamiseksi. Maakaasu on toiminut Vantaan Energian lämmöntuotannossa kylmimpien päivien polttoaineena, mutta sen saatavuuteen liittyvien epävarmuuksien takia maakaasu on varauduttu tarvittaessa korvaamaan kivihiilellä, turpeella ja kevyellä polttoöljyllä.  

Vantaan alueen lämpö tuotetaan pääosin Vantaan Energian jätevoimalassa. Sen raaka-aineena toimii pääkaupunkiseudun 1,5 miljoonan asukkaan kierrätykseen kelpaamaton energiajäte. Toukokuussa käyttöön otettu jätevoimalan laajennus kasvattaa Vantaan Energian kotimaiseen raaka-aineeseen pohjautuvan lämmöntuotannon osuutta, kun kaupan ja teollisuuden kierrätykseen kelpaamaton energiajäte voidaan hyödyntää lämmön tuotannossa.

– Vantaan Energian monipuolinen lämmöntuotantokapasiteetti mahdollistaa vallitsevan, hyvin poikkeuksellisen energiamarkkinatilanteen keskelläkin riittävän lämmöntuotannon ja luotettavan lämmön toimituksen vantaalaisille. Yleinen kustannustason nousu johtaa myös meidän tuottaman lämmön maltilliseen hinnan nousuun, mutta inflaation tasoisesta korotuksesta huolimatta hinta on edelleen selkeästi pääkaupunkiseudun edullisin, toteaa Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista energian tuotannossa mahdollisimman nopeasti ja edetä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030.

Lisätiedot
Jukka Toivonen, toimitusjohtaja, Vantaan Energia Oy
jukka.toivonen@vantaanenergia.fi
p. 050 453 6729