Siirry sisältöön

Vantaan Energia tekee savukaasuista liikennepolttoainetta Sähköpolttoainelaitoksessaan

7.6.2022
Kirjoittaja:
Matias Siponen
VE Hiilinegatiivinen2030 RGB 01 Tausta

Meille vantaan energialaisille nopea muutos energiamarkkinoilla ja vauhdilla kehittyvät uudet teknologiat ovat upea mahdollisuus. Katsomme tulevaan ennakkoluulottomasti ja pyrimme luomaan tulevaisuuden energiaratkaisuita, joissa päästöt ovat mahdollisimman pienet, raaka-aineet uusiutuvia ja olemassa olevaa energiajärjestelmää hyödynnetään aivan uudella tavalla. Yhtenä hienoista liikenteen vihreää siirtymää vauhdittavista hankkeistamme on Sähköpolttoainelaitos (P2G), joka tuottaa hiilineutraalia synteettistä kaasua hyödyntäen jätteiden käsittelyssä syntyneiden savukaasujen hiilidioksidivirtoja sekä uusiutuvaa tuulivoimaa energialähteenään. Sähköpolttoainelaitos tuottaa ympäristöystävällistä hiilineutraalia synteettistä kaasua, jota voidaan käyttää liikennepolttoaineena fossiilisen maakaasun sijaan. Tällaiset hankkeet mahdollistavat liikennesektorin toimialakohtaisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisen. Sen lisäksi ne auttavat energiayhtiöitä ja kaupunkeja saavuttamaan ympäristötavoitteitaan kustannustehokkaasti. Isossa kuvassa tällaiset hankkeet kirittävät osaltaan koko yhteiskuntaa kohti hiilineutraaliutta ja luovat samalla uusia työpaikkoja. Suomella on loistavat mahdollisuudet toimia jopa sähköpolttoaineiden vientimaana uusiutuvan sähköntuotannon kehityksen ansiosta. Sen lisäksi ensimmäisten demonstraatiohankkeiden avulla teknologiayhtiöt, kuten Wärtsilä, saavat kotimaan markkinoilta tärkeää markkina- ja teknologiaosaamista, joka luo hyvät edellytykset ulkomaan viennille.

Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos-hanke etenee suunnitelmien mukaisesti kohti investointipäätöstä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä ja luvitustoimenpiteet etenevät viranomaisten kanssa tiiviissä yhteistyössä. Hankkeen teknisessä suunnittelussa on saatu poistettua merkittäviä epävarmuuksia ja kaupalliset toimintaedellytykset on pitkälle varmistettu. Kokonaisuudessaan hankkeen toteutus odottaa tarvittavaa tukirahoituspäätöstä, joka saataneen vielä tämän vuoden aikana. Alustavan aikataulun mukaan Sähköpolttoainelaitoksen suunniteltu valmistuminen on vuonna 2025.

Uusien arvoketjujen luominen edellyttää yhteistyötä kumppaneiden kanssa jo pelkästään riskienhallinnan takia. Yhteistyössä hankkeet saadaan suunniteltua, kehitettyä ja toteutettua siten, että lopputuloksena on innovatiivisia yhä ympäristöystävällisempiä, vahvasti kiertotalouteen tukeutuvia tulevaisuuden energiantuotannon menetelmiä. Vantaan Energialla on Sähköpolttoainelaitos-hankkeessa kumppaninaan teknologiayhtiö Wärtsilä, joka vastaa laitoksen esisuunnittelusta. Energiayhtiö St1:n kanssa on tehty esisopimus sähköpolttoaineen jakelusta sekä jakeluun liittyvistä toimenpiteistä. Toteutuessaan suunnitellusti sähköpolttoainelaitoksen vuosituotanto olisi 80 000 MWh:ta nesteytettyä synteettistä kaasua. Tämä vastaa noin 160 raskaan kaluston kaasukäyttöisen ajoneuvon vuosikulutusta. Ei mikään pieni juttu.

Sähköpolttoainelaitos-hanke on osa Vantaan Energian Fossiiliton 2026 -hankekokonaisuutta, jonka myötä yhtiö luopuu fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa Vantaan alueella vuoteen 2026 mennessä. Siitä Vantaan Energia etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030 – ja etenemisen mahdollistaa upeat hankkeemme.

liiketoiminnan kehityspäällikkö